Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online Home : 8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online :

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]

Calculul masturilor instalaţiilor petroliere transportabile
mai multe informaţii...
Calculul masturilor instalaţiilor petroliere transportabile
Preţ: RON 24.00
Cartea de față abordează pentru prima dată în literatura românească de specialitate problematica modului în care trebuie realizat procesul extrem de complex al verificării de rezistență a masturilor instalațiilor petroliere transportabile, știut fiind că de aceste masturi depinde în mod covârșitor buna funcționare a întregii instalații, prin faptul că acestea trebuie să facă față unor solicitări precum sarcina de probă sau sarcina maximă la cârlig combinată cu solicitări cauzate de lucrul în condiții meteorologice vitrege cum ar fi vânturi cu viteze mari, ori unor solicitări apărute în condiții excepționale cauzate de cutremure de pământ.

Controlul automat al proceselor de transport fluide petroliere. Elemente Scada
mai multe informaţii...
Controlul automat al proceselor de transport fluide petroliere. Elemente Scada
Preţ: RON 14.00
Lucrarea își propune să ofere o amplă descriere a sistemului de transport gaze naturale prin: Prezentarea proprietățílor fizice și chimice a gazelor naturale; Prezentarea legilor de comportare a gazelor naturale; Analiza tehnologiilor de uscare a gazelor naturale și modalitățile de combatare a criohidraților; Analiza calculului unei coloane de absorbție a apei uzate; Prezentarea elementelor transportului gazelor naturale.....

Desen tehnic şi infografică. Noţiuni teoretice şi practice
mai multe informaţii...
Desen tehnic şi infografică. Noţiuni teoretice şi practice
Preţ: RON 18.00
În această carte sunt prezentate în mod gradual, informaţii structurate în două părți: prima este cea cuprinsă în cursurile de la 1 la 7 și se referă la partea de desen tehnic, pornind de la modul în care se înscriu rugozitățile, toleranțele geometrice și dimensionale pe desenele tehnice, trecând prin modul în care trebuie realizat un desen de ansamblu și terminând cu reprezentarea și cotarea sistemelor care transmit puteri mecanice. A doua parte, începând cu cursul 8 și terminând cu 14, se axează pe bazele reprezentării și cotării pieselor/ansamblurilor folosind softul AutoCAD, oferindu-vă un suport real de lucru pentru a vă desfășura în modul cel mai simplu activitatea de lucru în fața computerului, atunci când va fi cazul să reprezentați și să cotați o piesă sau un ansamblu de piese mecanice, acest lucru fiind posibil cu mult succes după însușirea temeinică a regulilor și convențiilor de reprezentare în desenul tehnic. Fiecare curs are, la sfârșit, un mic test de autoevaluare la care vă sfătuim să răspundeți, un rezumat al principalelor idei referitoare la informațiile transmise în respectivul curs, dar și bibliografia aferentă.

Ecotehnologie. Studii de caz
mai multe informaţii...
Ecotehnologie. Studii de caz
Preţ: RON 20.00
Lucrarea prezintă o serie de studii de caz legate de disciplina Ecotehnologie grupate pe mai multe domenii: protecția mediului, tehnologii de prelucrare, probleme tehnico-economice, corelații statistice și analiza valorii.

Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic şi practic
Preţ: RON 23.00
Lucrarea “Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic și practic” prin cele zece capitole ale sale prezintă (la nivel de pseudocod/schemă logică/cod sursă) noțiuni absolut esențiale de limbaj de programare, precum: algoritmi, recursivitate (metodă principală de proiectare a algoritmilor), alocarea statică și dinamică a spațiului de memorie, tipuri de date structurate (structuri, uniuni, enumerări, stivă-implementare dinamică, coadă- implementare dinamică, arbori oarecare, arbori binari și arbori de căutare- implementare dinamică, grafuri neorientate și orientate), algoritmi clasici de căutare (secvențială, binară) și de sortare (interschimbare, interclasare, selecție, numărare, inserție, sortare rapidă), precum și alte metode de proiectarea a algoritmilor (Divide et Impera, Greedy, Backtracking). De asemenea, printre multe alte elemente, sunt prezentate și modalitățile de parcurgere ale grafurilor și arborilor (în lățime și în adâncime), precum și algoritmi pentru determinarea matricei drumurilor, a celor mai scurte drumuri și a arborelui parțial de cost minim asociat unui graf. Fiecare din cele zece capitole ale lucrării, pe lângă aspectele teoretice aferente, este însoțit și de o serie de aplicații pentru exemplificarea modului de lucru cu noțiunile teoretice prezentate, de teme de laborator propuse spre rezolvare, precum și o listă de întrebări de control pentru fixarea cunoștiințelor.

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.