Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online Home : 8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online :

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]

Rezistenţa materialelor. Curs pentru electromecanici
mai multe informaţii...
Rezistenţa materialelor. Curs pentru electromecanici
Preţ: RON 17.00
Lucrarea tratează probleme privind construcţia diagramelor de eforturi pe sisteme plane formate din bare statice determinate; tratează sistemele statice nedeterminate supuse la forţe axiale, calculul de prinderi prin nituri şi sudură precum şi sistemele supuse variaţiilor de temperatură.

Sisteme robotice
mai multe informaţii...
Sisteme robotice
Preţ: RON 15.00
Prezenta lucrare tratează problematica privind arhitectura sistemelor robotice şi modelarea poziţională a mecanismelor din componenţa acestora. În prezent Robotica prin aplicaţiile sale a devenit indispensabilă în formarea inginerească, problematica şi metodele de studiu ale sistemelor robotice fiind necesare oricărui inginer care lucrează în producţie, cercetare sau în proiectare. De aceea în lucrare s-a acordat importanţă în egală măsură atât aspectelor teoretice privind structura şi modelarea sistemelor robotice, cât şi problemelor practice prin numeroasele exemple prezentate.

Tehnici de modelare şi simulare
mai multe informaţii...
Tehnici de modelare şi simulare
Preţ: RON 16.00
Lucrarea este structurată în patru module, dintre care primele două sunt dedicate prezentării principalelor aspecte asociate modelării matematice analitice şi experimentale îmbinate armonios cu exemple simulate în cadrul mediuliului de simulare MATLAB-SIMULINK. Următoarele două module sunt consacrate tratării unor probleme care privesc analiza statistică a datelor experimentale şi modelarea matematică cu ajutorul reţelelor neuronale.

Tehnologia forării sondelor
mai multe informaţii...
Tehnologia forării sondelor
Preţ: RON 30.00
Viitorul petrolului depinde de capacitatea industriei de a inova și implementa soluţii tehnologice sustenabile, care să elimine emisiile cu potenţial poluator în atmosferă. Tehnologiile propuse trebuie să corespundă unei amprente reduse de carbon. Gazele naturale sunt o formă de energie ieftină cu emisii poluante mai mici decât ale petrolului. Ȋn acest sens, proiectele de explorare și exploatare a hidrocarburilor din platourile continentale și din apele adânci au atras, la nivel global, investiţii de zeci de miliarde de dolari anual. Plecându-se de la aceste premise, lucrarea de față, structurată ȋn nouă capitole, își propune, ca principal obiectiv, cunoaşterea şi ȋnțelegerea principalelor metode, tehnici şi instrumente din cadrul acestui fascinant domeniu al forării sondelor de petrol şi gaze.

Teoria sistemelor . Analiza ân domeniul complex. Îndrumar de laborator şi aplicaţii
mai multe informaţii...
Teoria sistemelor . Analiza ân domeniul complex. Îndrumar de laborator şi aplicaţii
Preţ: RON 11.00
Îndrumarul este structurat pe 10 lucrări, fiecare lucrare conţinând obiectivele urmărite, un scurt breviar teoretic, modul de desfăşurare a lucrării, aplicații rezolvate şi aplicații propuse.

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.