Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online Home : 8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online :

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]

Instalaţii de proces în prelucrarea ţiţeiului şi a gazelor. Ghid de proiectare. Coloane de distilare în vacuum
mai multe informaţii...
Instalaţii de proces în prelucrarea ţiţeiului şi a gazelor. Ghid de proiectare. Coloane de distilare în vacuum
Preţ: RON 22.00
Lucrarea “Instalații de proces în prelucrarea țițeiului și a gazelor— Ghid de proiectare —PARTEA A II-A COLOANE DE DISTILARE ÎN VACUUM” furnizează informaţiile necesare care constituie secţiuni distincte: datele de proiectare (impuse sau alese), algoritmul de lucru, exemplu de calcul bazat pe metode consacrate din literatură, referitoare la proiectarea coloanelor de distilare în vacuum.

Mecanica rocilor colectoare
mai multe informaţii...
Mecanica rocilor colectoare
Preţ: RON 23.00
Lucrarea include noţiuni teoretice şi aplicaţii numerice care analizează comportarea mecanică a rocilor colectoare din interiorul scoarţei terestre, în general, şi din jurul sondelor, în special pentru aceste situaţii se prezintă modele de calcul recente, apărute în literatura de specialitate, dar şi cele clasice, de interes practic, modalităţile de rezolvare, terminologia şi noţiunile specifice.

Metode și procedee tehnologice
mai multe informaţii...
Metode și procedee tehnologice
Preţ: RON 45.00
Lucrarea este structurată în 7 capitole, corespunzătoare celor 42 de ore prevăzute în planul de învățământ la disciplina ,, METODE ȘI PROCEDEE TEHNOLOGICE" repartizate astfel: elaborarea materialelor metalice, realizarea pieselor metalice prin turnare, fabricarea pieselor din pulberi metalice, prelucrarea materialelor metalice prin deformare plastică, sudarea materialelor metalice, procedee conexe sudării, tehnologia prelucrării maselor plastice.

Microcontrolere. Îndrumar de lucrări practice
mai multe informaţii...
Microcontrolere. Îndrumar de lucrări practice
Preţ: RON 8.00
Obiectivul general al disciplinei este asigurarea cunoştinţelor necesare inginerilor absolvenţi ai specializărilor Electromecanică, Automatică şi Informatică Aplicată şi Calculatoare pentru a fi capabili să dezvolte aplicaţii bazate pe microcontrolere, aspect relevant al actualei dezvoltări tehnologice cu care vor interacţiona în domeniile de activitate. Acest obiectiv este reflectat în maniera în care a fost gândită structura îndrumarului, care conţine 97 de pagini şi urmăreşte cu precădere în cele 9 lucrări înţelegerea şi dobândirea de aptitudini în ceea ce priveşte capabilităţile sistemelor de intrare-ieşire ale microcontrolerelor, posibilitatea interfaţării acestora cu alte circuite de senzori sau module de extensie în vederea dezvoltării unor aplicaţii de bază.

Montarea utilajului petrochimic și de rafinării. Pregătirea montajului
mai multe informaţii...
Montarea utilajului petrochimic și de rafinării. Pregătirea montajului
Preţ: RON 25.00
Lucrarea este structurată în 8 capitole, fiecare cu bibliografie amplă și actuală, pe parcursul cărora sunt abordate aspecte esențiale pentru organizarea activităților de construcții montaj astfel:

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.