Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online Home : 8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online :

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]

Calculul masturilor instalaţiilor petroliere transportabile
mai multe informaţii...
Calculul masturilor instalaţiilor petroliere transportabile
Preţ: RON 24.00
Cartea de față abordează pentru prima dată în literatura românească de specialitate problematica modului în care trebuie realizat procesul extrem de complex al verificării de rezistență a masturilor instalațiilor petroliere transportabile, știut fiind că de aceste masturi depinde în mod covârșitor buna funcționare a întregii instalații, prin faptul că acestea trebuie să facă față unor solicitări precum sarcina de probă sau sarcina maximă la cârlig combinată cu solicitări cauzate de lucrul în condiții meteorologice vitrege cum ar fi vânturi cu viteze mari, ori unor solicitări apărute în condiții excepționale cauzate de cutremure de pământ.

Controlul automat al proceselor de transport fluide petroliere. Elemente Scada
mai multe informaţii...
Controlul automat al proceselor de transport fluide petroliere. Elemente Scada
Preţ: RON 14.00
Lucrarea își propune să ofere o amplă descriere a sistemului de transport gaze naturale prin: Prezentarea proprietățílor fizice și chimice a gazelor naturale; Prezentarea legilor de comportare a gazelor naturale; Analiza tehnologiilor de uscare a gazelor naturale și modalitățile de combatare a criohidraților; Analiza calculului unei coloane de absorbție a apei uzate; Prezentarea elementelor transportului gazelor naturale.....

Desen tehnic şi infografică. Noţiuni teoretice şi practice
mai multe informaţii...
Desen tehnic şi infografică. Noţiuni teoretice şi practice
Preţ: RON 18.00
În această carte sunt prezentate în mod gradual, informaţii structurate în două părți: prima este cea cuprinsă în cursurile de la 1 la 7 și se referă la partea de desen tehnic, pornind de la modul în care se înscriu rugozitățile, toleranțele geometrice și dimensionale pe desenele tehnice, trecând prin modul în care trebuie realizat un desen de ansamblu și terminând cu reprezentarea și cotarea sistemelor care transmit puteri mecanice. A doua parte, începând cu cursul 8 și terminând cu 14, se axează pe bazele reprezentării și cotării pieselor/ansamblurilor folosind softul AutoCAD, oferindu-vă un suport real de lucru pentru a vă desfășura în modul cel mai simplu activitatea de lucru în fața computerului, atunci când va fi cazul să reprezentați și să cotați o piesă sau un ansamblu de piese mecanice, acest lucru fiind posibil cu mult succes după însușirea temeinică a regulilor și convențiilor de reprezentare în desenul tehnic. Fiecare curs are, la sfârșit, un mic test de autoevaluare la care vă sfătuim să răspundeți, un rezumat al principalelor idei referitoare la informațiile transmise în respectivul curs, dar și bibliografia aferentă.

Ecotehnologie. Studii de caz
mai multe informaţii...
Ecotehnologie. Studii de caz
Preţ: RON 20.00
Lucrarea prezintă o serie de studii de caz legate de disciplina Ecotehnologie grupate pe mai multe domenii: protecția mediului, tehnologii de prelucrare, probleme tehnico-economice, corelații statistice și analiza valorii.

Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic şi practic
Preţ: RON 23.00
Lucrarea “Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic și practic” prin cele zece capitole ale sale prezintă (la nivel de pseudocod/schemă logică/cod sursă) noțiuni absolut esențiale de limbaj de programare, precum: algoritmi, recursivitate (metodă principală de proiectare a algoritmilor), alocarea statică și dinamică a spațiului de memorie, tipuri de date structurate (structuri, uniuni, enumerări, stivă-implementare dinamică, coadă- implementare dinamică, arbori oarecare, arbori binari și arbori de căutare- implementare dinamică, grafuri neorientate și orientate), algoritmi clasici de căutare (secvențială, binară) și de sortare (interschimbare, interclasare, selecție, numărare, inserție, sortare rapidă), precum și alte metode de proiectarea a algoritmilor (Divide et Impera, Greedy, Backtracking). De asemenea, printre multe alte elemente, sunt prezentate și modalitățile de parcurgere ale grafurilor și arborilor (în lățime și în adâncime), precum și algoritmi pentru determinarea matricei drumurilor, a celor mai scurte drumuri și a arborelui parțial de cost minim asociat unui graf. Fiecare din cele zece capitole ale lucrării, pe lângă aspectele teoretice aferente, este însoțit și de o serie de aplicații pentru exemplificarea modului de lucru cu noțiunile teoretice prezentate, de teme de laborator propuse spre rezolvare, precum și o listă de întrebări de control pentru fixarea cunoștiințelor.

Instalaţii de proces în prelucrarea ţiţeiului şi a gazelor. Ghid de proiectare. Coloane de distilare în vacuum
mai multe informaţii...
Instalaţii de proces în prelucrarea ţiţeiului şi a gazelor. Ghid de proiectare. Coloane de distilare în vacuum
Preţ: RON 22.00
Lucrarea “Instalații de proces în prelucrarea țițeiului și a gazelor— Ghid de proiectare —PARTEA A II-A COLOANE DE DISTILARE ÎN VACUUM” furnizează informaţiile necesare care constituie secţiuni distincte: datele de proiectare (impuse sau alese), algoritmul de lucru, exemplu de calcul bazat pe metode consacrate din literatură, referitoare la proiectarea coloanelor de distilare în vacuum.

Mecanica rocilor colectoare
mai multe informaţii...
Mecanica rocilor colectoare
Preţ: RON 23.00
Lucrarea include noţiuni teoretice şi aplicaţii numerice care analizează comportarea mecanică a rocilor colectoare din interiorul scoarţei terestre, în general, şi din jurul sondelor, în special pentru aceste situaţii se prezintă modele de calcul recente, apărute în literatura de specialitate, dar şi cele clasice, de interes practic, modalităţile de rezolvare, terminologia şi noţiunile specifice.

Metode și procedee tehnologice
mai multe informaţii...
Metode și procedee tehnologice
Preţ: RON 45.00
Lucrarea este structurată în 7 capitole, corespunzătoare celor 42 de ore prevăzute în planul de învățământ la disciplina ,, METODE ȘI PROCEDEE TEHNOLOGICE" repartizate astfel: elaborarea materialelor metalice, realizarea pieselor metalice prin turnare, fabricarea pieselor din pulberi metalice, prelucrarea materialelor metalice prin deformare plastică, sudarea materialelor metalice, procedee conexe sudării, tehnologia prelucrării maselor plastice.

Microcontrolere. Îndrumar de lucrări practice
mai multe informaţii...
Microcontrolere. Îndrumar de lucrări practice
Preţ: RON 8.00
Obiectivul general al disciplinei este asigurarea cunoştinţelor necesare inginerilor absolvenţi ai specializărilor Electromecanică, Automatică şi Informatică Aplicată şi Calculatoare pentru a fi capabili să dezvolte aplicaţii bazate pe microcontrolere, aspect relevant al actualei dezvoltări tehnologice cu care vor interacţiona în domeniile de activitate. Acest obiectiv este reflectat în maniera în care a fost gândită structura îndrumarului, care conţine 97 de pagini şi urmăreşte cu precădere în cele 9 lucrări înţelegerea şi dobândirea de aptitudini în ceea ce priveşte capabilităţile sistemelor de intrare-ieşire ale microcontrolerelor, posibilitatea interfaţării acestora cu alte circuite de senzori sau module de extensie în vederea dezvoltării unor aplicaţii de bază.

Montarea utilajului petrochimic și de rafinării. Pregătirea montajului
mai multe informaţii...
Montarea utilajului petrochimic și de rafinării. Pregătirea montajului
Preţ: RON 25.00
Lucrarea este structurată în 8 capitole, fiecare cu bibliografie amplă și actuală, pe parcursul cărora sunt abordate aspecte esențiale pentru organizarea activităților de construcții montaj astfel:

Rezistenţa materialelor. Curs pentru electromecanici
mai multe informaţii...
Rezistenţa materialelor. Curs pentru electromecanici
Preţ: RON 17.00
Lucrarea tratează probleme privind construcţia diagramelor de eforturi pe sisteme plane formate din bare statice determinate; tratează sistemele statice nedeterminate supuse la forţe axiale, calculul de prinderi prin nituri şi sudură precum şi sistemele supuse variaţiilor de temperatură.

Sisteme robotice
mai multe informaţii...
Sisteme robotice
Preţ: RON 15.00
Prezenta lucrare tratează problematica privind arhitectura sistemelor robotice şi modelarea poziţională a mecanismelor din componenţa acestora. În prezent Robotica prin aplicaţiile sale a devenit indispensabilă în formarea inginerească, problematica şi metodele de studiu ale sistemelor robotice fiind necesare oricărui inginer care lucrează în producţie, cercetare sau în proiectare. De aceea în lucrare s-a acordat importanţă în egală măsură atât aspectelor teoretice privind structura şi modelarea sistemelor robotice, cât şi problemelor practice prin numeroasele exemple prezentate.

Tehnici de modelare şi simulare
mai multe informaţii...
Tehnici de modelare şi simulare
Preţ: RON 16.00
Lucrarea este structurată în patru module, dintre care primele două sunt dedicate prezentării principalelor aspecte asociate modelării matematice analitice şi experimentale îmbinate armonios cu exemple simulate în cadrul mediuliului de simulare MATLAB-SIMULINK. Următoarele două module sunt consacrate tratării unor probleme care privesc analiza statistică a datelor experimentale şi modelarea matematică cu ajutorul reţelelor neuronale.

Tehnologia forării sondelor
mai multe informaţii...
Tehnologia forării sondelor
Preţ: RON 30.00
Viitorul petrolului depinde de capacitatea industriei de a inova și implementa soluţii tehnologice sustenabile, care să elimine emisiile cu potenţial poluator în atmosferă. Tehnologiile propuse trebuie să corespundă unei amprente reduse de carbon. Gazele naturale sunt o formă de energie ieftină cu emisii poluante mai mici decât ale petrolului. Ȋn acest sens, proiectele de explorare și exploatare a hidrocarburilor din platourile continentale și din apele adânci au atras, la nivel global, investiţii de zeci de miliarde de dolari anual. Plecându-se de la aceste premise, lucrarea de față, structurată ȋn nouă capitole, își propune, ca principal obiectiv, cunoaşterea şi ȋnțelegerea principalelor metode, tehnici şi instrumente din cadrul acestui fascinant domeniu al forării sondelor de petrol şi gaze.

Teoria sistemelor . Analiza ân domeniul complex. Îndrumar de laborator şi aplicaţii
mai multe informaţii...
Teoria sistemelor . Analiza ân domeniul complex. Îndrumar de laborator şi aplicaţii
Preţ: RON 11.00
Îndrumarul este structurat pe 10 lucrări, fiecare lucrare conţinând obiectivele urmărite, un scurt breviar teoretic, modul de desfăşurare a lucrării, aplicații rezolvate şi aplicații propuse.

Teoria sistemelor. Analiza în domeniul timpului. Îndrumar de laborator şi aplicaţii
mai multe informaţii...
Teoria sistemelor. Analiza în domeniul timpului. Îndrumar de laborator şi aplicaţii
Preţ: RON 13.00
Îndrumarul este structurat pe 11 lucrări, fiecare lucrare conţinând obiectivele urmărite, un scurt breviar teoretic, modul de desfăşurare a lucrării, aplicații rezolvate şi aplicații propuse.

Tratarea şi transportul gazelor naturale
mai multe informaţii...
Tratarea şi transportul gazelor naturale
Preţ: RON 28.00
Această carte dorește să prezinte proprietățile gazelor naturale, tratarea acestora în vederea livrării către punctele de consum. Totodată sunt prezentate și tehnologiile de transport prin conducte a gazelor naturale. Un capitol special este dedicat livrării gazelor către populație și anume calculul conductelor de distribuție.

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.