Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţe socio-umane şi juridice
     Drept
     Istorie
     Limba şi literatura română-limbi străine
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe socio-umane şi juridice : Limba şi literatura română-limbi străine :

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]  7   [next] [show all]

A Companion to British Culture and Civilisation
mai multe informaţii...
A Companion to British Culture and Civilisation
Preţ: RON 16.00
“A Companion to British Culture and Civilisation” este concepută din necesitatea de a le asigura studenţilor din anul I, secţiile cu profil filologic, o serie de lecturi și activităţi pentru asimilarea cunoştinţelor de cultură și civilizaţie engleză. Fiecare capitol se axează pe o perioadă culturală distinctă (începuturile civilizaţiei în Anglia, civilizaţia medievală, Renaşterea, Iluminismul, perioada neo-clasică, epoca victoriană, secolul XX) şi propune studenţilor explorarea unor aspecte istorice şi culturale ale civilizaţiei engleze din perioada respectivă.

A History of English Literature. The Middle Ages and the Renaissance. Volume 1
mai multe informaţii...
A History of English Literature. The Middle Ages and the Renaissance. Volume 1
Preţ: RON 16.00
Old English Literature, Middle English Literature, The Renaissance

A Practical Guide to English Phonetics and Phonology
mai multe informaţii...
A Practical Guide to English Phonetics and Phonology
Preţ: RON 14.00
‘A Practical Guide to English Phonetics and Phonology’ urmăreşte abordarea practică a unor concepte şi fenomene relevante în domeniile foneticii şi fonologiei limbii engleze. Volumul conţine un bogat inventar de exerciţii şi teste, ce facilitează înţelegerea noţiunilor-cheie şi fenomenelor lingvistice specifice.

CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEŞTI DIN EX-SPAŢIUL ROMÂNIEI
mai multe informaţii...
CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEŞTI DIN EX-SPAŢIUL ROMÂNIEI
Preţ: RON 35.00
Lucrarea de faţă se axează pe evidenţierea în marginile posibilului a statutului ştiinţific al limbii române din ex-spaţiul României din perspectiva unui proiect de înregistrare signaletică a contribuţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor români din diaspora şi din ţară, dar şi a celor străini care au publicat lucrări privitoare la limba română. Contribuţiile acestea fac parte integrantă din amprenta ştiinţifică a lingvisticii româneşti, dar o lucrare care să le aproprie spaţiului firesc naţional nu a fost elaborată încă, aşa cum există pentru alte domenii, ori subdomenii. Lucrările cu subiecte lingvistice publicate în ex-spaţiul României trebuie puse în mod firesc în consonanţă cu dezvoltarea lingvisticii naţionale româneşti, pentru a se realiza astfel o bibliografie românească exhaustivă. Credem că prin apariţia acestei lucrări facilităm un gest firesc de recuperare a lingvisticii de exil (sintagma care ne aparţine şi care în sine poate fi o soră bună a mai cunoscutei sintagme literatura de exil), deoarece doar ca întreg se probează anvergura unei ştiinţe, gradele ei de deschidere, de cuprindere şi de profunzime.

Concordanţe româno-britanice
mai multe informaţii...
Concordanţe româno-britanice
Interacţiunile numite, în această lucrare, concordanţe nu s-au raportat mecanic la decelarea influenţelor, ci au dus la o încercare de stabilire a continuităţii ...

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]  7   [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.