Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online Home : 8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online :

Teoria sistemelor. Analiza în domeniul timpului. Îndrumar de laborator şi aplicaţii
măreşte...

Teoria sistemelor. Analiza în domeniul timpului. Îndrumar de laborator şi aplicaţii


Autor(i): Alina-Simiona Băieşu
Preţ: RON 13.00
An apariţie: 2021
Număr pagini: 150
ISBN: 978-973-719-819-8

Pe stoc: da


Îndrumarul este structurat pe 11 lucrări, fiecare lucrare conţinând obiectivele urmărite, un scurt breviar teoretic, modul de desfăşurare a lucrării, aplicații rezolvate şi aplicații propuse.

Prima lucrare este dedicată prezentării caracteristicilor generale ale sistemelor şi are ca scop prezentarea noţiunilor de sistem şi sistem automat, a trăsăturilor principale ale sistemelor, precum şi caracterizarea mărimilor fizice asociate acestora.

A doua lucrare este consacrată modelării matematice a sistemelor, folosind metode de modelare analitică şi experimentală.

Lucrările 3, 4 şi 5 sunt dedicate analizei sistemelor de tip Intrare-iEşire (I-E) în scopul determinării răspunsului sistemelor continue la diferite tipuri de intrări, obţinerii modelelor discretizate şi determinării răspunsului acestora. Soluţionarea este făcută atât analitic, cât şi folosind mediul Matlab.

Lucrarea 6 face trecerea de la reprezentarea de tip I-E la reprezentarea de tip Intrare-Stare-Ieşire (I-S-E) a sistemelor, această lucrare prezentând metodologia conversiei I-E→I-S-E şi metodologia conversiei inverse.

Lucrările 7, 8 şi 9 prezintă aspectele esenţiale asociate sistemelor în reprezentarea de tip I-S-E, şi anume determinarea răspunsului sistemelor continue, discretizarea şi determinarea răspunsului sistemelor discrete. Abordarea analitică este combinată cu resursele oferite de mediul Matlab.

Lucrarea 10 este dedicată analizei stabilităţii sistemelor, fiind abordată stabilitatea internă, stabilitatea externă, precum şi criteriul de stabilitate Hurwitz.

Ultima lucrare, lucrarea 11, evidențiează câteva aspecte generale asociate sistemelor de reglare automată. Lucrarea prezintă principiile reglării sistemelor automate și analiza diferitelor sisteme ce funcționează pe baza acestor principii, utilizând mediul Simulink.

Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.