Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti

Bulevardul Bucureşti Nr.39 Tel. 0244/573171 int. 275 Fax: 0244/575847

Scurt istoric

Începând din anul 1993, activitatea de editare a cărţii universitare, desfăşurată timp de 40 de ani, în cadrul Centrului de Multiplicare al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, a fost preluată în condiţii de exigenţă sporită şi condiţii grafice superioare, de către nou înfiinţata Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Destinată în principal asigurării materialului didactic necesar procesului de învăţământ: cursuri, îndrumare de laborator, Editura publică şi alte lucrări cu un înalt nivel ştiinţific, în măsură să acopere toate domeniile de interes ale cadrelor didactice şi studenţilor din universitatea noastră şi nu numai.

Condiţii

Editată în regim de autofinanţare, cartea ştiinţifică universitară tipărită în cadrul Editurii satisface pe deplin, prin tirajele stabilite în urma unei analize riguroase, ca şi prin preţurile rezonabile, cererea studenţilor şi a altor numeroşi specialişti din afara universităţii.

De asemenea, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti oferă autorilor din afara Universităţii posibilitatea publicării oricărui alt gen de lucrări ştiinţifice, tehnice, literare sau din orice alt domeniu de activitate.

O atenţie deosebită este acordată controlului ştiinţific efectuat potrivit regulamentului de funcţionare a editurii, de către cadre didactice şi/sau specialişti cu o deosebită competenţă în domeniul respectiv.

Editura este preocupată permanent de asigurarea corectitudinii textului şi de prezentarea lui grafică, potrivit celor mai moderne tehnici de tehnoredactare şi tipărire. Editura dispune de o tipografie proprie, dotată cu utilaje şi aparatură corespunzătoare.

Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.