Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
Cărți apărute la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești în perioada 2014-2019 - Domeniul Filologie
Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Listă preţuri

About us
Ştiinţe economice
    Asigurarea calităţii
    Controlul şi asigurarea calităţii RON 20.00
    Economie
    Audit intern. Studiu de caz. Auditul sistemului de salarizare RON 17.00
    Contabilitatea financiară a întreprinderii RON 40.00
    Probleme globale contemporane RON 18.30
    Finanţe
    Finanţe publice RON 13.00
Ştiinţe fundamentale
    Chimie
    Chimia compuşilor coordinativi RON 15.00
    Chimie organică modernă Vol.II RON 25.00
    Chimie organică modernă. Vol I RON 20.00
    Fizică
    Aplicaţii ale calculului vectorial în fizică RON 10.00
    Fenomene fizice fundamentale RON 13.50
    Fizica plasmei RON 12.50
    Modele ondulatorii şi corpusculare ale materiei RON 16.50
    Matematică
    Analiză matematică - Culegere de probleme RON 14.50
    Analiză matematică - Volumele I+II RON 35.00
Ştiinţe inginereşti
    Automatică
    Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice RON 12.00
    Automatizări industriale. Indrumar de laborator RON 10.00
    Calcul și metode numerice RON 12.00
    Fundamentele bazelor de date cu aplicații în MySQL RON 21.00
    Introducere în automatică și calculatoare RON 27.00
    Mathematical inequalities. Vol.I, Vol.II, Vol.III, Vol.IV, Vol.V RON 30.00
    Programarea în ingineria chimică Pascal&Matlab. Îndrumar de laborator RON 15.00
    Programarea aplicațiilor de timp real. Sinteze RON 23.00
    Proiectarea automatizării proceselor. Aplicații practice RON 10.00
    Reglarea evoluată a procesului de distilare atmosferică RON 25.00
    Roboţi şi linii flexibile de fabricaţie 2. Indrumar de laborator RON 10.00
    Roboţi industriali RON 16.00
    Sisteme distribuite de supervizare şi control RON 20.00
    Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice. Indrumar de laborator RON 17.00
    Teoria sistemelor automate RON 13.00
    Calculatoare
    Achiziţia şi prelucrarea datelor RON 20.00
    Arhitectura calculatoarelor RON 14.00
    Programarea calculatoarelor RON 16.00
    Sisteme de operare.Lucrări practice RON 10.00
    Sisteme e-Learning RON 18.00
       Baze de date
       Baze de date RON 12.00
       Baze de date MS-Access. Teorie şi aplicaţii RON 12.00
       CAD
       Hardware
       Internet
       Servicii Internet RON 15.00
       Office
       Programare
       Algoritmica grafurilor RON 11.00
       Calcul numeric şi programare. Aplicaţii RON 20.00
       Programare în limbaj de asamblare. Lucrări practice RON 10.00
       Web Design
       Crearea site-urilor Web cu Adobe Dreamweaver CS4. Modelarea aplicaţiilor Web cu UML2. Exemple, aplicaţii, studii de caz RON 50.00
    Ecologie
    Electronică
    Electronică aplicată generală RON 14.50
    Electrotehnică
    Optimizări în electroenergetica industrială RON 10.50
    Geologie-geofizică
    Exploatarea resurselor neconvenționale RON 12.00
    Fizica zăcămintelor de hidrocarburi 2 RON 15.00
    General Framework of Exploration and production Activities in Romania RON 12.00
    Mineralogie RON 17.00
    Mineralogie şi petrologie RON 30.00
    Monografia geologică a bazinului râului Buzău RON 28.00
    Inginerie chimică
    Calculul proceselor de purificare a gazelor industriale RON 16.00
    Chimie pentru ingineri RON 16.50
    Efecte de selectivitate în cataliză RON 12.00
    Procese neconvenţionale de separare Vol. 2 RON 13.50
    Tehnici de analiză chimică şi fizică RON 11.00
    Tehnologie chimică generală RON 17.50
    Tehnologii şi procese tip in industria chimică. Volumul 1 RON 12.00
    Inginerie de petrol şi gaze
    Activitatea gazieră din România în tranziţia la o piaţă liberă, funcţională şi integrabilă în UE RON 35.00
    Bazele optimizării sistemelor de producție RON 30.00
    Calculul şi construcţia utilajului pentru forajul sondelor de petrol RON 20.00
    Creşterea recuperării petrolului RON 15.00
    Dinamica fluidelor prin medii poroase RON 22.00
    Dinamica gazelor prin conducte RON 27.00
    Distribuția gazelor naturale prin rețele de conducte. Ediția a II-a RON 50.00
    Efectele gazelor în pompajul de adâncime din sondele de petrol RON 15.00
    Elemente de mecanica fluidelor şi termodinamică tehnică RON 20.00
    Extracţia petrolului. Aplicaţii numerice în erupţia naturală şi erupţia artificială RON 17.00
    Extracția petrolului RON 24.00
    Forajul dirijat RON 35.00
    Gaze si petrol de sist RON 15.00
    Hidraulică aplicată RON 28.00
    Hidraulică generală RON 20.00
    Hidraulică subterană şi Hidrotehnică RON 22.50
    Investigarea hidrodinamică a zăcămintelor RON 23.00
    Stimularea productivităţii sondelor prin acidizare RON 20.00
    Stimularea sondelor. Aplicaţii RON 20.00
    Transportul şi depozitarea fluidelor. Volumul 1 RON 20.00
    Transportul şi depozitarea fluidelor. Volumul 2 RON 20.00
    Inginerie mecanică
    Gazometre RON 18.00
    Identificarea şi calculul nivelului de integritate a securităţii SIL în domeniul energetic RON 16.00
    Inginerie mecanică în petrochimie. Vol. 1+Vol. 2 RON 23.00
    Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere RON 23.00
    Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere. Elemente de teoria aşchierii RON 15.00
    Metoda elementului finit RON 20.00
    Proiectarea sistemelor de transmisii mecanice. Volumul 1 RON 20.00
    Protecţia anticorozivă şi reabilitarea conductelor şi rezervoarelor RON 18.40
    Ramificaţiile tubulare-pantalon presurizate la interior RON 20.00
    Tehnologia utilajului electromecanic RON 20.00
    Utilaj foraj-extracţie RON 17.00
    Utilaj petrolier RON 10.00
    Utilaje pentru antrenarea sapei de foraj RON 16.00
    Utilaje statice petrochimice şi de rafinărie RON 25.00
    Mecanică şi rezistenţa materialelor
    Mecanică teoretică şi rezistenţa materialelor Vol. 2 RON 20.00
    Mecanică teoretică şi teste pentru examenul de mecanică teoretică RON 32.00
    Probleme rezolvate de mecanică RON 12.50
    Rezistenţa materialelor. Partea II RON 20.00
    Rezistenţa materialelor. Solicitări fundamentale RON 35.00
Ştiinţe socio-umane şi juridice
    Drept
    Istorie
    1916 - Un an hotărâtor pentru istoria românilor RON 15.00
    Limba şi literatura română-limbi străine
    A Companion to British Culture and Civilisation RON 16.00
    A History of English Literature. The Middle Ages and the Renaissance. Volume 1 RON 16.00
    A Practical Guide to English Phonetics and Phonology RON 14.00
    CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEŞTI DIN EX-SPAŢIUL ROMÂNIEI RON 35.00
    Discursul televizual. Între cooperare şi polemică RON 16.00
    Elemente de modernitate ale romanului antic RON 22.00
    English Phonetics and Phonology: A Primer RON 16.00
    English Syntax-Basic Concepts. The Syntax of the Simple Sentence RON 13.00
    Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence RON 30.00
    Introducere în teoria literaturii RON 23.00
    La Pragmatique. Une linguistique de la parole RON 25.00
    Le temps verbal, facteur de cohérence textuelle: logique combinatoire des temps dans la formation du texte RON 25.00
    Limba latină. Morfologia RON 20.00
    Limba latină. Sintaxa RON 15.00
    Limba latină. Teorie şi aplicaţii RON 30.00
    Limbajul politic românesc actual RON 35.00
    Literatura română de lângă graniţe RON 16.00
    Literatura română medievală şi modernă RON 17.00
    Literatură comparată. Antichitatea RON 25.00
    Littérature, culture et civilisation françaises du XXe siècle jusqu’à présent. Démarches théoriques et pratiques RON 23.00
    Poezia românească interbelică. Vol.I RON 15.00
    Poezia românească. Tendinţe şi direcţii actuale RON 8.00
    Poezii de colecţie. Literatura română interbelică. Antologie şi suport de seminar RON 18.00
    Politici lingvistice educaţionale în ROMÂNIA: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză RON 18.00
    Radu Petrescu. Monografie RON 25.00
    Sinteze de limba română RON 18.00
    Stratégies de communication: coopération et polémique dans le débat télévisuel RON 16.00
    Syntaxe de la phrase. Types de phrases et leur caractère dialectique RON 20.00
    The Discourse of Modernism. The Novel RON 15.00
    Travelling across Cultures RON 10.00
    Words, Meanings and Discourses. Religious Ideological Assumptions in Same-Sex Marriage Parliamentary Debates RON 20.00
Ştiinţele educaţiei
Limbaj în acţiune. Un model integrativ de studiere a pragmaticii RON 16.50
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
Cărți apărute la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești în perioada 2014-2019 - Domeniul Filologie
Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.