Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Listă preţuri

1. Despre noi
    About us
       Complete list of books, Philology field (2015-2020)
2. Regulamente
    Redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
    Redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti, domeniul Filologie
3. Publicații tipărite
    Ştiinţe economice
       Asigurarea calităţii
       Controlul şi asigurarea calităţii RON 20.00
       Economie
       Audit intern. Studiu de caz. Auditul sistemului de salarizare RON 17.00
       Contabilitatea financiară a întreprinderii RON 40.00
       Probleme globale contemporane RON 18.30
       Finanţe
       Finanţe publice RON 13.00
    Ştiinţe fundamentale
       Chimie
       Chimia compuşilor coordinativi RON 15.00
       Chimie organică modernă Vol.II RON 25.00
       Chimie organică modernă. Vol I RON 20.00
       Fizică
       Aplicaţii ale calculului vectorial în fizică RON 10.00
       Fenomene fizice fundamentale RON 13.50
       Fizica plasmei RON 12.50
       Modele ondulatorii şi corpusculare ale materiei RON 16.50
       Matematică
       Analiză matematică - Culegere de probleme RON 14.50
       Analiză matematică - Volumele I+II RON 35.00
    Ştiinţe inginereşti
       Automatică
       Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice RON 12.00
       Automatizări industriale. Indrumar de laborator RON 10.00
       Calcul și metode numerice RON 12.00
       Fundamentele bazelor de date cu aplicații în MySQL RON 21.00
       Instrumente pentru dezvoltarea programelor folosind mediul Visual Studio RON 22.00
       Introducere în automatică și calculatoare RON 27.00
       Mathematical inequalities. Vol.I, Vol.II, Vol.III, Vol.IV, Vol.V RON 30.00
       Programarea în ingineria chimică Pascal&Matlab. Îndrumar de laborator RON 15.00
       Programarea aplicațiilor de timp real. Sinteze RON 23.00
       Proiectarea automatizării proceselor. Aplicații practice RON 10.00
       Reglarea evoluată a procesului de distilare atmosferică RON 25.00
       Roboţi şi linii flexibile de fabricaţie 2. Indrumar de laborator RON 10.00
       Roboţi industriali RON 16.00
       Sisteme distribuite de supervizare şi control RON 20.00
       Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice. Indrumar de laborator RON 17.00
       Teoria sistemelor automate RON 13.00
       Calculatoare
       Achiziţia şi prelucrarea datelor RON 20.00
       Arhitectura calculatoarelor RON 14.00
       Programarea calculatoarelor RON 16.00
       Sisteme de operare.Lucrări practice RON 10.00
       Sisteme e-Learning RON 18.00
          Baze de date
          Baze de date RON 12.00
          Baze de date MS-Access. Teorie şi aplicaţii RON 12.00
          CAD
          Hardware
          Internet
          Servicii Internet RON 15.00
          Office
          Programare
          Algoritmica grafurilor RON 11.00
          Calcul numeric şi programare. Aplicaţii RON 20.00
          Programare în limbaj de asamblare. Lucrări practice RON 10.00
          Web Design
          Crearea site-urilor Web cu Adobe Dreamweaver CS4. Modelarea aplicaţiilor Web cu UML2. Exemple, aplicaţii, studii de caz RON 50.00
       Ecologie
       Electronică
       Electronică aplicată generală RON 14.50
       Electrotehnică
       Optimizări în electroenergetica industrială RON 10.50
       Geologie-geofizică
       Exploatarea resurselor neconvenționale RON 12.00
       Fizica zăcămintelor de hidrocarburi 2 RON 15.00
       General Framework of Exploration and production Activities in Romania RON 12.00
       Mineralogie RON 17.00
       Mineralogie şi petrologie RON 30.00
       Monografia geologică a bazinului râului Buzău RON 28.00
       Inginerie chimică
       Calculul proceselor de purificare a gazelor industriale RON 16.00
       Chimie pentru ingineri RON 16.50
       Efecte de selectivitate în cataliză RON 12.00
       Procese neconvenţionale de separare Vol. 2 RON 13.50
       Tehnici de analiză chimică şi fizică RON 11.00
       Tehnologie chimică generală RON 17.50
       Tehnologii şi procese tip in industria chimică. Volumul 1 RON 12.00
       Inginerie de petrol şi gaze
       Activitatea gazieră din România în tranziţia la o piaţă liberă, funcţională şi integrabilă în UE RON 35.00
       Bazele optimizării sistemelor de producție RON 30.00
       Calculul şi construcţia utilajului pentru forajul sondelor de petrol RON 20.00
       Creşterea recuperării petrolului RON 15.00
       Dinamica fluidelor prin medii poroase RON 22.00
       Dinamica gazelor prin conducte RON 27.00
       Distribuția gazelor naturale prin rețele de conducte. Ediția a II-a RON 50.00
       Efectele gazelor în pompajul de adâncime din sondele de petrol RON 15.00
       Elemente de mecanica fluidelor şi termodinamică tehnică RON 20.00
       Extracţia petrolului. Aplicaţii numerice în erupţia naturală şi erupţia artificială RON 17.00
       Extracția petrolului RON 24.00
       Fizica zăcămintelor de hidrocarburi. Note de curs RON 22.00
       Forajul dirijat RON 35.00
       Gaze si petrol de sist RON 15.00
       Hidraulică aplicată RON 28.00
       Hidraulică generală RON 20.00
       Hidraulică subterană şi Hidrotehnică RON 22.50
       Investigarea hidrodinamică a zăcămintelor RON 23.00
       Stimularea productivităţii sondelor prin acidizare RON 20.00
       Stimularea sondelor. Aplicaţii RON 20.00
       Transportul şi depozitarea fluidelor. Volumul 1 RON 20.00
       Transportul şi depozitarea fluidelor. Volumul 2 RON 20.00
       Inginerie mecanică
       Gazometre RON 18.00
       Identificarea şi calculul nivelului de integritate a securităţii SIL în domeniul energetic RON 16.00
       Inginerie mecanică în petrochimie. Vol. 1+Vol. 2 RON 23.00
       Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere RON 23.00
       Maşini-unelte şi prelucrări prin aşchiere. Elemente de teoria aşchierii RON 15.00
       Metoda elementului finit RON 20.00
       Proiectarea sistemelor de transmisii mecanice. Volumul 1 RON 20.00
       Protecţia anticorozivă şi reabilitarea conductelor şi rezervoarelor RON 18.40
       Ramificaţiile tubulare-pantalon presurizate la interior RON 20.00
       Tehnologia utilajului electromecanic RON 20.00
       Utilaj foraj-extracţie RON 17.00
       Utilaj petrolier RON 10.00
       Utilaje pentru antrenarea sapei de foraj RON 16.00
       Utilaje statice petrochimice şi de rafinărie RON 25.00
       Mecanică şi rezistenţa materialelor
       Mecanică teoretică şi rezistenţa materialelor Vol. 2 RON 20.00
       Mecanică teoretică şi teste pentru examenul de mecanică teoretică RON 32.00
       Probleme rezolvate de mecanică RON 12.50
       Rezistenţa materialelor. Partea II RON 20.00
       Rezistenţa materialelor. Solicitări fundamentale RON 35.00
    Ştiinţe socio-umane
       Istorie
       1916 - Un an hotărâtor pentru istoria românilor RON 15.00
    Ştiinţele educaţiei
    Limbaj în acţiune. Un model integrativ de studiere a pragmaticii RON 16.50
    Filologie
       Cărți
       (2004) Stratégies de communication: coopération et polémique dans le débat télévisuel RON 16.00
       (2006) A Practical Guide to English Phonetics and Phonology RON 14.00
       (2006) Literatura română medievală şi modernă RON 17.00
       (2008) A History of English Literature. The Middle Ages and the Renaissance. Volume 1 RON 16.00
       (2008) Discursul televizual. Între cooperare şi polemică RON 16.00
       (2008) Limba latină. Morfologia RON 20.00
       (2008) Politici lingvistice educaţionale în ROMÂNIA: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză RON 18.00
       (2009) English Syntax-Basic Concepts. The Syntax of the Simple Sentence RON 13.00
       (2009) Introducere în teoria literaturii RON 23.00
       (2009) Le temps verbal, facteur de cohérence textuelle: logique combinatoire des temps dans la formation du texte RON 25.00
       (2009) Limbajul politic românesc actual RON 35.00
       (2009) Poezia românească. Tendinţe şi direcţii actuale RON 8.00
       (2010) Limba latină. Sintaxa RON 15.00
       (2010) Literatura română de lângă graniţe RON 16.00
       (2011) English Phonetics and Phonology: A Primer RON 16.00
       (2011) La Pragmatique. Une linguistique de la parole RON 25.00
       (2011) Poezia românească interbelică. Vol.I RON 15.00
       (2011) Radu Petrescu. Monografie RON 25.00
       (2013) A Companion to British Culture and Civilisation RON 16.00
       (2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence RON 30.00
       (2013) Littérature, culture et civilisation françaises du XXe siècle jusqu’à présent. Démarches théoriques et pratiques RON 23.00
       (2013) Sinteze de limba română RON 18.00
       (2014) Elemente de modernitate ale romanului antic RON 22.00
       (2014) Limba latină. Teorie şi aplicaţii RON 30.00
       (2014) Literatură comparată. Antichitatea RON 25.00
       (2014) Syntaxe de la phrase. Types de phrases et leur caractère dialectique RON 20.00
       (2014) The Discourse of Modernism. The Novel RON 15.00
       (2014) Travelling across Cultures RON 10.00
       (2015) CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEŞTI DIN EX-SPAŢIUL ROMÂNIEI RON 35.00
       (2015) Istoria literaturii române. Perioada interbelică RON 22.00
       (2015) Lecturi comparatiste: Elemente de teorie și aplicații pe texte literare RON 30.00
       (2015) Poezii de colecţie. Literatura română interbelică. Antologie şi suport de seminar RON 18.00
       (2015) The Dialogue of Cultures RON 22.00
       (2015) Words, Meanings and Discourses. Religious Ideological Assumptions in Same-Sex Marriage Parliamentary Debates RON 20.00
       (2016) Ecouri gidiene în romanul românesc al secolului XX RON 15.00
       (2016) English for Computing – Hardware RON 10.00
       (2016) English for Computing – Software RON 15.00
       (2016) Limba română pentru străini: Gramatica de bază RON 20.00
       (2016) Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității RON 7.00
       (2016) Sémantique et lexicologie RON 18.00
       (2016) Texte și intertexte: exerciții comparatiste RON 14.00
       (2018) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice RON 15.00
       (2018) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Mythos și Logos RON 14.00
       (2018) Gestionarea diferențelor. O provocare a lumii contemporane RON 15.00
       (2019) Anamorfozele celuilalt. Raportul identitate- alteritate în romanele Robinson Crusoe de Daniel Defoe și Vineri sau viața sălbatică de Michel Tournier RON 15.00
       (2019) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Epos și Pathos RON 15.00
       (2019) Corporeality, Power Relations and Contamination in Eighteenth-Century British Culture RON 18.00
       (2019) Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității RON 15.00
       (2020) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Cronos și Topos RON 16.00
       (2020) Elemente de didactica predării limbii și literaturii române RON 10.00
       (2020) Literature in Higher Education. Challenges of the Teaching Process RON 12.00
       (2020) Obiectivări culturale specifice societății românești de consum. Legeda contemporană RON 8.00
       (2020) Pledoarie pentru lectura și relectura textului literar. Studii și articole RON 24.00
       (2020) Sinteze de limba română RON 18.00
       From Structure to Discourse RON 23.00
       Poezii de colecție. Literatura română interbelică. Antologie și suport de seminar. Ediția a II-a revizuită și adăugită RON 20.00
          Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020)
       Colecții / serii tematice
       Modalități de distribuire / comercializare
       Reviste științifice
4. Publicații electronice
    Ştiinţe economice
    Ştiinţe fundamentale
    Ştiinţe inginereşti
    Ştiinţe socio-umane
    Ştiinţele educaţiei
    Filologie
       Cărți
       Jurnale / reviste științifice
       Modalități de distribuție
       Peer review. Referenți externi
       Redactori și referenți interni
5. Colecții
    Alte colecţii ştiinţifice
    Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
    Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2022
    Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
    Information about Orders
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online
Calculul masturilor instalaţiilor petroliere transportabile RON 24.00
Controlul automat al proceselor de transport fluide petroliere. Elemente Scada RON 14.00
Desen tehnic şi infografică. Noţiuni teoretice şi practice RON 18.00
Ecotehnologie. Studii de caz RON 20.00
Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic şi practic RON 23.00
Instalaţii de proces în prelucrarea ţiţeiului şi a gazelor. Ghid de proiectare. Coloane de distilare în vacuum RON 22.00
Mecanica rocilor colectoare RON 23.00
Metode și procedee tehnologice RON 45.00
Microcontrolere. Îndrumar de lucrări practice RON 8.00
Montarea utilajului petrochimic și de rafinării. Pregătirea montajului RON 25.00
Rezistenţa materialelor. Curs pentru electromecanici RON 17.00
Sisteme robotice RON 15.00
Tehnici de modelare şi simulare RON 16.00
Tehnologia forării sondelor RON 30.00
Teoria sistemelor . Analiza ân domeniul complex. Îndrumar de laborator şi aplicaţii RON 11.00
Teoria sistemelor. Analiza în domeniul timpului. Îndrumar de laborator şi aplicaţii RON 13.00
Tratarea şi transportul gazelor naturale RON 28.00

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.