Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
     About us
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 1. Despre noi :

Bine ați venit pe site-ul Editurii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti!

Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti continuă din anul 1993 activitatea de editare a cărții universitare și științifice a Centrului de Multiplicare al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Activitatea sa este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare a Editurii Universității Petrol-Gaze din Ploiești (R 09-04), care poate fi accesat pe site-ul propriu și pe site-ul universității.

Editura dispune de o tipografie proprie, dotată cu utilaje de tipărire moderne, prin care se asigură, în principal, materialele didactice necesare procesului de învăţământ din mediul universitar și se valorifică activitatea științifică și de cercetare a cadrelor didactice și a studenților participanți la numeroasele conferințe organizate în cadrul universității, Editura acceptă spre publicare și manuscrise ale unor specialiști din afara instituției, cu respectarea normelor deontologice și a rigorilor impuse de mediul academic. Principalele domenii de cercetare științifică abordate în publicațiile apărute la Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti sunt: Științe inginerești, Stiințe economice, Științe socio-umane, Științele educației și Filologie.

Editată în regim de autofinanţare, cartea ştiinţifică universitară tipărită în cadrul editurii satisface cererea studenţilor şi a altor numeroşi specialişti din afara universităţii pe deplin, prin tirajele stabilite în urma unei analize riguroase, ca şi prin preţurile rezonabile.

O atenţie deosebită este acordată controlului ştiinţific efectuat potrivit regulamentului de funcţionare a editurii, de către cadre didactice şi/sau specialişti cu o deosebită competenţă în domeniul respectiv.

Editura publică cinci buletine/jurnale/ reviste științifice indexate în numeroase baze de date internaționale:

 1. Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics,
  http://jlsl.upg-ploiesti.ro
 2. Economic Insights - Trends and Challenges,
  http://www.upg-bulletin-se.ro
 3. Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies,
  http://jetc.upg-ploiesti.ro
 4. Journal of Educational Sciences and Psychology,
  http://jesp.upg-ploiesti.ro
 5. Romanian Journal of Petroleum & Gas Technology (Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti Seria Tehnică),
  http://jpgt.upg-ploiesti.ro

Universitatea are un centru propriu de difuzare aflat în sediul instituției, corpul I, parter. În afara comercializării prin punctul propriu de desfacere, cărțile și revistele științifice apărute la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești sunt distribuite în țară și străinătate prin schimburi interbibliotecare și donații de volume, prin participarea la târguri de carte locale și naționale (Gaudeamus București), prin lansarea de volume în cadrul atelierelor organizate la nivelul universității sau în cadrul unor acțiuni derulate în parteneriat cu instituții de învățământ și de cultură.

Contact:
Ploiești, Bd. Bucureşti, nr.39, 100680
Tel. 0244/573171 int. 275
Fax: 0244/575847

About us (0)

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.