Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice :

Buletine/Jurnale Ştiinţifice

1. Romanian Journal of Petroleum & Gas Technology (Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti Seria Tehnică)(2 numere/an, categoria B+ 2007-2011), ISSN 2734 - 5319 , ISSN L 2734 – 5319, indexat în baza de date EBSCO Academic Search Complete http://www.ebscohost.com/

Mai multe detalii pe http://jpgt.upg-ploiesti.ro

2. Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics (Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti Seria Filologie - 2 numere/an), (ISSN 2069-9271; online ISSN 2247-9163), revistă reevaluată în anul 2020 de Comisia de Ştiinţe Umaniste obţinând categoria A, recunoaşterea şi ierarhizarea este acordată pentru o perioadă de patru ani.

Revista este indexată în următoarele baze de date:

  1. CEEOL
  2. Clarivate Analytics, Emerging Sources Citation Index – Journal List
  3. DOAJ (Directory)
  4. EBSCO (Academic Search Complete)
  5. ERIH Plus
  6. Index Copernicus
  7. MLA (Modern Language Association) International -Bibliography
  8. SCIMAGO
  9. Scipio
  10. Scopus

Începând cu anul 2015, volumul V, Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics a devenit o publicaţie anuală - volumele anuale vor avea număr dublu (1-2) şi vor apărea în luna decembrie.

Mai multe detalii pe http://jlsl.upg-ploiesti.ro

3. Economic Insights - Trends and Challenges (Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti Seria Ştiinţe Economice (4 numere /an, categoria B+ 2007-2011), ISSN 2284‐8576, Online ISSN 2284‐8584 , ISSN–L 2284‐8576, revistă indexată în următoarele baze de date: EconLit, EBSCO, DOAJ, CABELL’S, Ulrich’s, Index Copernicus, ICAAP.

Mai multe detalii pe http://www.upg-bulletin-se.ro/

4. Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies (Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio - Umane şi Juridice - 2 numere /an categoria B 2009-2010), ISSN 2360 – 4026, ISSN L 2360 – 4026, revistă indexată în următoarele baze de date: EBSCO, HeinOnline.

Mai multe detalii pe http://jetc.upg-ploiesti.ro/

5. Journal of Educational Sciences and Psychology (Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti Seria Ştiinţele Educaţiei, 2 numere/an, categoria B+ 2008-2011), ISSN 2247-6377, ISSN (online) 2247 – 8558, revistă indexată în următoarele baze de date: Thomson Reuters - ESCI, Web of Science, Directory of Open Access Journals (DOAJ), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Index Copernicus, EBSCO, ProQuest, Scipio.

Mai multe detalii pe http://jesp.upg-ploiesti.ro

6. Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti Seria Matematică - Informatică-Fizică (2 numere/an, categoria B+ 2009-2011), ISSN 1224-4899, EISSN 2067-242X, indexată în următoarele baze de date: EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, CSA, Zentralblatt MATH, Ulrich’s, AMS, Google scholar. Din anul 2011 și-a încetat apariția.

Mai multe detalii pe http://bulletin-mif.unde.ro/

7. JOURNAL OF LAW AND ADMINISTRATIVE SCIENCES - Publicație ONLINE (2 numere/an) -ISSN 2392 – 8298; ISSN–L 2392 – 8298, indexată în următoarele baze de date: SSRN, HEINONLINE, EBSCO, CEEOL

Mai multe detalii pe http://jolas.ro/

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.