Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online Home : 8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online :

Teoria sistemelor . Analiza ân domeniul complex. Îndrumar de laborator şi aplicaţii
măreşte...

Teoria sistemelor . Analiza ân domeniul complex. Îndrumar de laborator şi aplicaţii


Autor(i): Alina-Simona Băieşu
Preţ: RON 11.00
An apariţie: 2021
Număr pagini: 130
ISBN: 978-973-719-820-4

Pe stoc: da


Îndrumarul este structurat pe 10 lucrări, fiecare lucrare conţinând obiectivele urmărite, un scurt breviar teoretic, modul de desfăşurare a lucrării, aplicații rezolvate şi aplicații propuse.

Prima lucrare este dedicată prezentării metodei operaționale Laplace, precum și a conceptelor de funcție de transfer, polinom caracteristic și polinom al polilor, pentru un sistem continuu. De asemenea, lucrarea are ca scop și înșușirea principalelor proprietăți ale transformatei Laplace.

Lucrările 2, 3, 4 şi 5 sunt dedicate determinării răspunsului sistemelor continue de întârziere de ordinul întâi și de ordinul doi, al sistemelor compuse și al sistemelor de reglare automată, la diferite tipuri de intrări, utilizând metoda funcției de transfer.

Lucrările 6 și 7 tratează problema stabilității interne și externe a sistemelor continue, utilizând teoremele de stabilitate precum și criteriul de stabilitate Hurwitz.

Lucrarea 8 prezintă aspectele esențiale asociate funcției de frecvență, loc de transfer și loc al lui Nyquist.

Lucrarea 9 este consacrată studiului stabilității sistemelor de reglare automată, utilizând criteriile de stabilitate Hurwitz și Nyquist.

Lucrarea 10 se ocupă cu studiul calității sistemelor de reglare automată, atât în regim staționar cât și în regim dinamic.

Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.