Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti :

FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Departamentul Inginerie Mecanică

1. Prof.univ.dr.ing. Ulmanu Vlad

2. Prof.univ.dr.ing. Antonescu Niculae Napoleon

3. Prof.univ.dr.ing. Minescu Mihail

4. Prof.univ.dr.ing. Zecheru Gheorghe

5. Prof.univ.dr.ing. Grigore Niculae

6. Prof.univ.dr.ing. Nae Ion

7. Prof.univ.dr.ing. Petrescu Marius Gabriel

8. Prof.univ.dr.ing. Eparu Ion

9. Prof.univ.dr.ing. Vasilescu Şerban

10. Prof.univ.dr.ing. Bădoiu Dorin

11. Prof.univ.dr.ing. Pupăzescu Alexandru

12. Prof.univ.dr.ing. Rîpeanu Răzvan

13. Conf.univ.dr.ing. Drăghici Gheorghe

14. Conf.univ.dr.ing. Nicolae Viorel

15. Conf.univ.dr.ing. Neacşu Marian

16. Conf.univ.dr.mat.ing. Pană Ion

17. Conf.univ.dr.ing. Calotă Nicolae

18. Conf.univ.dr.ing. Drumeanu Adrian Cătălin

19. Şef lucr.dr.ing. Rizea Nicoleta

20. Şef lucr.dr.ing. Florea Ion

Departamentul Automatică Calculatoare şi Electronică

1. Prof.univ.dr.ing. Paraschiv Nicolae

2. Prof.univ.dr.ing. Cîrtoaje Vasile

3. Prof.univ.dr.ing. Bucur Cristian

4. Prof.univ.dr.ing. Oprea Mihaela

5. Conf.univ.dr.ing. Pătrăscioiu Cristian

6. Conf.univ.dr.ing. Moise Adrian

7. Conf.univ.dr.ing. Rădulescu Gabriel

8. Conf.univ.dr.ing. Cangea Otilia

9. Conf.univ.dr.ing. Ianache Cornel

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul Hidrocarburilor

1. Prof.univ.dr.ing. Coloja Pascu Mihai

2. Prof.univ.dr.ing. Avram Lazăr

3. Prof.univ.dr.ing. Trifan Cornel

4. Prof.univ.dr.ing. Pătărlăgeanu Marcela

5. Prof.univ.dr.ing. Macovei Neculai

6. Prof.univ.dr.ing. Dinu Florinel

7. Conf.univ.dr.ing. Albulescu Mihai

8. Conf.univ.dr.ing. Nicolescu Constantin

Departamentul Geologie Petrolieră şi Inginerie de Zăcământ

1. Prof.univ.dr.ing. Nistor Iulian

2. Prof.univ.dr.ing. Mălureanu Ion

3. Prof.univ.dr.ing. Minescu Florea

4. Prof.univ.dr.ing. Frunzescu Dumitru

5. Prof.univ.dr.ing. Georgescu Octavian

6. Conf.univ.dr.ing. Batistatu Mihail Valentin

7. Conf.univ.dr.ing. Stoicescu Maria

8. Şef lucr.dr.ing. Stoianovici Doru

Departamentul Activităţi Motrice şi Sport Universitar

1. Lector univ.dr. Dulgheru Mirela

2. Lector univ.dr. Vaida Marius

3. Lector univ.dr. Deacu Marcel

FACULTATEA TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE

Departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului

1. Prof.univ.dr.ing. Roşca Paul

2. Prof.univ.dr.ing. Ciuparu Dragoş

3. Prof.univ.dr.ing. Matei Vasile

4. Prof.univ.dr.ing. Brebeanu Gheorghe

5. Prof.univ.dr.ing. Onuţu Ion

6. Prof.univ.dr.ing. Oprea Florin

7. Prof.univ.dr.ing. Stănică Dorin Ezeanu

Departamentul Chimie

1. Prof.univ.dr.ing. Bolocan Ion

2. Prof.univ.dr.ing. Pântea Octav

3. Prof.univ.dr.ing. Dumitrescu Vasile

4. Conf.univ.dr.ing. Popovici Daniela

5. Conf.univ.dr.ing. Bomboş Dorin

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE

Departamentul Filologie

1. Prof.univ.dr. Duda Gabriela

2. Prof.univ.dr. Tomescu Domnescu

3. Conf.univ.dr. Toma Irina

4. Conf.univ.dr. Dobrinescu Anca Mihaela

5. Prof.univ.dr. Arleen Ionescu

6. Conf.univ.dr. Neagu Ionela

7. Lector univ.dr. Nica Marius

8. Conf.univ.dr. Gafu Cristina

9. Lector univ.dr. Nicolae Adina Oana

10. Lector.univ.dr. Costea Diana

11. Conf.univ.dr. Stoian Silvia

12. Lector univ.dr. Ilie Loredana

13. Lector univ.dr. Iridon Cristina

14. Lector univ.dr. Rînciog Diana

15. Lector univ.dr. Presadă Diana

16. Asist.univ.dr. Iancu Mihaela

17. Lector univ.dr. Jieanu Ioana

18. Lector univ.dr. Netedu Loredana

19. Prep. univ. Roşca Alina

20. Conf.univ.dr. Vasilescu Gabriela(pentru Domeniul Filozofie)

Departamentul Ştiinţele Educaţiei

1. Prof.univ.dr. Albu Gabriel

2. Prof.univ.dr. Stan Emil

3. Conf.univ.dr. Suditu Mihaela

4. Conf.univ.dr. Mărgăriţoiu Alina

5. Lector univ.dr. Vasile Cristian

6. Lector univ.dr. Safta Cristina

Departamentul Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică

1. Prof.univ.dr. Dumitraşcu Liviu

2. Prof.univ.dr. Lambrescu Ionuţ

3. Conf.univ.dr.mat. Marinoiu Cristian

4. Conf.univ.dr. Vlădoiu Monica

5. Conf.univ.dr.inf. Moise Gabriela

6. Conf.univ.dr.mat. Pascu Mihail Rafail

7. Conf.univ.dr.mat. Dinu Tănase

8. Lector univ.dr.mat. Boacă Tudor

9. Lector univ.dr.mat. Iosif Alina

10. Lector univ.dr.mat. Ştefan Alin

11. Lector univ.dr.mat. Ristea Ilie

12. Conf.univ.dr.fiz. Şandru Liana

13. Lector univ.dr.fiz. Baciu Anca

14. Lector univ.dr.fiz. Borsos Zoltan

15. Lector univ.dr.fiz. Ruxanda Grigore

16. Lector univ.dr.fiz. Simaciu Ion

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor

1. Prof.univ.dr. Done Ioan

2. Conf.univ.dr. Eftimie Mariana

3. Conf.univ.dr. Bucur Ion

4. Prof.univ.dr. Calcan Gheorghe

5. Conf.univ.dr. Stancu Adrian

6. Conf.univ.dr. Buzoianu Daniela

Departamentul Management, Contabilitate şi Finanţe

1. Prof.univ.dr. Popescu Cătălin

2. Conf.univ.dr. Mitu Augustin

3. Conf.univ.dr. Matei Mirela

4. Conf.univ.dr. Ivan Mihail Vicenţiu

5. Lector dr. Iov Daniela

6. Şef lucr.dr.ing. Ciopi Oprea Mihaela

Departamentul Modelare, Analiză Economică şi Statistică

1. Prof.univ.dr. Zaharia Marian

2. Conf.univ.dr. Lazăr Cornel

3. Conf.univ.dr. Duşmănescu Dorel

4. Conf.univ.dr. Vîlcu Gabriel Eduard

5. Conf.univ.dr. Enăchescu Daniela

6. Conf.univ.dr. Pătraşcu Aura

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.