Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
         Jurnale / reviste științifice
         Modalități de distribuție
         Peer review. Referenți externi
         Redactori și referenți interni
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 4. Publicații electronice : Filologie : Modalități de distribuție :
Modalități de distribuție a publicațiilor apărute la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești:
  • schimburi și donații interbibliotecare cu peste 40 de instituții din țară și din străinătate;
  • participarea la târguri de carte locale și naționale (Gaudeamus București)
  • lansarea de volume în cadrul atelierelor organizate la nivelul departamentului de Filologie sau în cadrul unor acțiuni derulate în parteneriat cu instituții de învățământ și de cultură din județ și din țară
  • comercializarea prin punctul de vânzare aflat în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, corpul I, parter. Informaţii suplimentare se pot obţine telefonic la numărul 0244/573171, interior 122.
  • comenzi prin fax la numărul 0244/575847, sau prin email la adresa cavram@upg-ploiesti.ro.

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.