Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
     About us
         Complete list of books, Philology field (2015-2020)
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 1. Despre noi : About us : Complete list of books, Philology field (2015-2020) :

2015

Mihaela Duma, Words, Meanings and Discourses: Religious Ideological Assumptions in Same-Sex Marriage Parliamentary Debates, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2015, ISBN 978-973-719-594-4, 252 pp;

Presadă, Diana, Lecturi comparatiste: Elemente de teorie și aplicații pe texte literare/ Comparative Readings: Elements of Theory and Applications to Literary Texts, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2015, ISBN 978-973-719-582-1, 328 pp.

Dobrinescu, Anca (editor), The Dialogue of Cultures, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2015, ISBN 978-973-719-617-0, 289 pp

Farias, Adelina, Ispas, Lucia, Poezii de colecție: Literatura română interbelică. Antologie și suport de seminar/ Representative Poems: Interwar Romanian Literature. Anthology and Seminar Activities, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2015

Netedu, Loredana, Ispas, Lucia, Antologie de literatură română pentru copii. Teorie și practică literară /Romanian Literature Anthology for the Children. Theory and Literary Practice, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2015

Ispas, Lucia, Istoria literaturii române. Perioada interbelică. Poezia/ The History of Romanian Literature. Interwar Period. Poetry, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House,  2015, 978-973-719-619-4, 251 pp.

Secrieru, Mihaela, Carta albă a lingvisticii românești din ex-spațiul României / The White Chart of Romanian Linguistics outside the Romanian borders, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2015. ISBN 978-973-719-622-4, 401 pp.

 

2016

Krieb-Stoian, Silvia, Limba română pentru străini: Gramatica de bază/ Romanian Language for Foreigners. Basic Grammar, Ploiești:  Petroleum-Gas University Publishing House, 2016, ISBN 978-973-719-682-8, 227 pp

Costea, Diana, Sémantique et lexicologie, /Semantics and Lexicology, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2016, ISBN 978-973-719-650-7, 211 pp

Paraschiv, Maria Mirabela, Ecouri gidiene în romanul românesc al secolului XX / Gidian Echoes in the Romanian Novel of the 20th Century, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2016, 978-973-719-654-5, 142 pp

 

Paraschiv, Maria Mirabela, English for Computing – Software, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2016, 978-973-719-661-3, 176 pp

Ilie, Loredana, Texte și intertexte: exerciții comparatiste /Texts and Intertexts: Comparative Exercises, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2016, 978-973-719-665-1, 160 pp

Netedu, Loredana (editor), Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității, / Teaching, Reception and Evaluation of the Romanian Language as a Second Language: Dimension of Interculturality, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2016, 978-973-719- 674-3, 106 pp

Paraschiv, Diana, English for Computing – Hardware, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2016, 978-973-719-657-6, 104 pp

 

2018

Iridon, Cristina (editor), Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice / Ethnological, Aesthetic, Literary and Linguistic ConfluencesPloiești: Petroleum-Gas University Publishing House,  2018, 978-973-719-726-9, 143 pp. CD-Rom

Iridon, Cristina (editor), Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Mythos și Logos/ Ethnological, Aesthetic, Literary and Linguistic Confluences. Mythos and Logos, Ploiești:  Petroleum-Gas University Publishing House, 2018, 978-973-719-725-2, 160 pp;

Costea, Diana, Badea, Mihaela, Stan, Emil (coord), Gestionarea diferențelor. O provocare a lumii contemporane, volumul Conferinței Internaționale Gestionarea diferențelor. O provocare a lumii contemporane, 28-29 iunie 2018/ Managing Differences. Contemporary World’s Challenges, Volume of the International Conference Managing Differences. Contemporary World’s Challenges, 28-29 June 2018, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 978-973-719-748-1, 305 pp, CD-Rom.

2019

Tolomei, Ana Maria, Corporeality, Power Relations and Contamination in Eighteenth-Century British Culture, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2019, ISBN 978-973-719-769-6, 209 pp;

Banu, Ana Maria, Anamorfozele celuilalt. Raportul identitate- alteritate în romanele Robinson Crusoe de Daniel Defoe și Vineri sau viața sălbatică de Michel Tournier / The Anamorphoses of the Other. The Relationship Identity-Otherness in the Novel of Daniel Defoe, Robinson Crusoe and in the Novel of Michel Tournier, Friday or the Wild Life, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2019, 978-973-719-759-7, 85 pp, CD-Rom

Netedu, Loredana (editor), Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității, Ediția a II-a, / Teaching, Reception and Evaluation of the Romanian Language as a Second Language: Dimension of Interculturality, Second Edition, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House 2019. CD-Rom

Iridon, Cristina (coord), Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Epos și Pathos, / Ethnological, Aesthetic, Literary and Linguistic Confluences. Epos and Pathos, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2019, 978-973-719-758-0, 120 pp, CD-Rom.

 

2020

Krieb-Stoian, Silvia, Sinteze de limba română, ediția a II-a revizuită/ Synthesis of the Romanian Language, Second Revised Edition, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2020, ISBN 978-973-719-796-2, 212 pp

Gafu, Cristina, Obiectivări culturale specifice societății românești de consum. Legeda contemporană, / Cultural Objectifications Specific to the Romanian Consumer Society. The Contemporary Legend, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2020, ISBN 978-973-719-798-6, 93 pp

Nica, Marius, Elemente de didactica predării limbii și literaturii române /Elements of the Didactics of Romanian Language and Literature Teaching, Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2020, ISBN 978-973-719-797-9, 136 pp

Rînciog, Diana, Pledoarie pentru lectura și relectura textului literar. Studii și articole / Pleading for Reading and Rereading the Literary Text. Studies and Articles. Ploiești: Petroleum-Gas University Publishing House, 2020, ISBN 978-973-719-795-5, 285 pp.

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.