Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
     Alte colecţii ştiinţifice
     Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
     Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2022
     Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 5. Colecții : Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018 :

ANUL 2007

1. ALGORITMICA GRAFURILOR - GABRIELA MOISE

2. PROTECTIA ANTICOROZIVĂ ŞI REABILITAREA CONDUCTELOR ŞI REZERVOARELOR - IOAN TUDOR, GHEORGHE ZECHERU, GHEORGHE DRAGHICI , ILIE E. LAŢA, RĂZVAN RÎPEANU, FLORINEL DINU, MARIUS GABRIEL PETRESCU, BOGDAN ROSU

3. STATISTICĂ - CORNELIA GABER

4. BAZELE INGINERIE SISTEMELOR DE PRODUCŢIE - MARIUS GABRIEL PETRESCU

5. PSIHOPEDAGOGIA COPILULUI CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE - ALINA PETRESCU

6. WELDING AND ALLIED TECHNOLOGIES IN AEROSPACE APPLICATIONS HANDBOOK - GABRIELA IONESCU, VLAD ULMANU

7. INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ DE APĂRARE. DOCUMENTE (1950-1989) - OPRIS PETRE

8. PROBLEME GLOBALE CONTEMPORANE (COLECTIA MASTERATE U.P.G) - DRAGOS RĂDULESCU

9. EDUCAŢIA FIZICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. TEORIE ŞI DIDACTICĂ - MARIUS VAIDA, MIRELA DULGHERU

10. RELAȚIA PROFESOR-ELEV, O NOUĂ PARADIGMĂ?: SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE BUȘTENI, 31 MAI 2007 - EMIL STAN (COORDONATOR)

11. PSIHOLOGIA ADOLESCENŢEI ŞI A VÂRSTEI ADULTE - ANA MARIA MARHAN

12. MECANICĂ TEORETICĂ ŞI REZISTENŢA MATERIALELOR. VOL. 2 - ALEXANDRU PUPĂZESCU

13. TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI - MIHAIL MINESCU , ION NAE

14. MECHANICAL PROCESSING: METAL FORMING, POWDER METALLURGY, HEAT TREATMENT, AND METAL CUTING - VLAD ULMANU, GABRIELA IONESCU

15. UTILAJE STATICE, PETROCHIMICE ȘI DE RAFINĂRIE - VIOREL NICOLAE

16. BIROTICA. PRELUCRARE ȘI PREZENTARE DATE - DANIELA ENĂCHESCU , CRISTINA OPREA

17. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A INTREPRINDERII - ALEXANDRU SĂLCEANU

18. ANALIZĂ MATEMATICĂ. VOL. I - TĂNASE DINU, ALINA PETCU

19. GEOFIZICĂ DE SONDĂ. VOL. I - MĂLUREANU ION

20. ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ȘI DIFERENȚIALĂ, ECUAȚII DIFERENȚIALE - ILIE RISTEA, DAN ISBASOIU, ILEANA DUMITRU

21. 1917 - GLORIE ŞI DEZNĂDEJDE - GAVRIIL PREDA

22. PROGRESS IN ENGLISH. CURS PRACTIC DE LIMBA ENGLEZĂ

23. TEHNOLOGII ŞI PROCESE TIP ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ. VOL. I - DANIELA POPOVICI

24. ELECTRONICĂ APLICATĂ GENERALĂ - CRISTIAN BUCUR

25. ANALIZA POLUANTILOR. INDRUMAR DE LABORATOR - TRĂMBIŢAŞU ANA, PÎNTEA OCTAV, SONIA MIHAI

26. SISTEME INFORMATICE ŞI GESTIUNEA BAZELOR DE DATE - TUDOR LIVIANA

27. PROGRAMARE IN LIMBAJ DE ASAMBLARE. LUCRĂRI PRACTICE - RADULESCU GABRIEL, OLTEANU MARIUS

28. OPTIMIZĂRI IN ELECTROENERGETICA INDUSTRIALĂ - GEORGESCU LIANA

29. UTILAJ PETROLIER. EDITIA A DOUA - SĂVULESCU PETRE

30. SERVICII INTERNET - NICOARĂ SIMONA

31. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - PANĂ ION

32. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE. VOL. I - SĂVULESCU PETRE

33. APLICAŢII ALE CALCULULUI VECTORIAL ÎN FIZICĂ - HOTINCEANU MIHAI, BORSOS ZOLTAN

34. ECONOMIE POLITICA. VOL. I - GHEORGHE STEFAN, STANCU ADRIAN, HARALAMBIE GEORGE ALIN, VIULET NICOLETA

35. LIMBA LATINĂ. MORFOLOGIE VERBALĂ - IRIDON CRISTINA

36. DIMENSIUNILE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ALE FENOMENULUI DROGURILOR. COLECŢIA ,,DUALISMUL ECONOMIEI MONDIALE" - RĂDULESCU IRINA GABRIELA

37. LIMBAJ IN ACTIUNE. UN MODEL INTEGRATIV DE STUDIERE A PRAGMATICII - SĂFTOIU RĂZVAN

38. ISTORICUL SOCIETĂTII CONCORDIA 1907-1948 - DAN OVIDIU PINTILIE

39. STUDII DE CAZ ŞI EXERCITII REZOLVATE PENTRU ANALIZA FENOMENELOR ECONOMIEI SUBTERANE. COLECTIA MASTERATE U.P.G - RADULESCU IRINA

ANUL 2008

1. RISC, CALITATE ŞI MANAGEMENT DE MEDIU - LIVIU TOADER, MARIUS GABRIEL PETRESCU, COSTIN ILINCA

2. 1918. UN VIS ÎMPLINIT - PREDA GAVRIIL (COORDONATOR)

3. 23 AUGUST 1944 IN PRAHOVA. DOCUMENTE - PREDA GAVRIIL, STĂNESCU EUGEN, STĂNESCU IULIA

4. A HISTORY OF ENGLISH LITERATURE, THE MIDDLE AGES AND THE RENAISSANCE - IONESCU ARLEEN

5. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE. VOL II - SĂVULESCU PETRE

6. ACTIVITATEA GAZIERĂ DIN ROMÂNIA ÎN TRANZIŢIE LA O PIAŢĂ LIBERĂ FUNCŢIONALĂ ŞI INTEGRABILĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ - SIMESCU NICOLAE, TRIFAN CORNEL, ALBULESCU MIHAI, CHISĂLIŢĂ DUMITRU

7. ANALIZĂ MATEMATICĂ II - PASCU MIHAI

8. APLICATII ALE INTELIGENTEI ARTIFICIALE IN PROTECTIA MEDIULUI - OPREA MIHAELA, NICHITA CONSTANTIN, DUNEA DANIEL

9. AUTOMATIZAREA PROCESELOR CHIMICE – LUCRĂRI DE LABORATOR - POPESCU MARIAN

10. BURSE DE MĂRFURI ŞI VALORI - MATEI MIRELA (COORD.), STANCU ADRIAN, ENESCU GEORGE, GEAMBAŞU CORINA

11. COMERŢ INTERNATIONAL - RĂDULESCU IRINA GABRIELA

12. COMERŢ ŞI CONCURENTĂ - MARIANA EFTIMIE

13. COMPLEMENTE DE ALGEBRĂ - DINU TĂNASE

14. COMPLEMENTE DE TRIGONOMETRIE SI GEOMETRIE - DINU TANASE

15. DEPOLUAREA SOLURILOR CONTAMINATE CU PRODUSE PETROLIERE – LUCRĂRI DE LABORATOR - PĂTRAŞCU CORNEL, NEGOIŢĂ LOREDANA IRENA, POPA MARIA

16. DISCURSUL TELEVIZUAL. ÎNTRE COOPERARE ŞI POLEMICĂ - COCULESCU STELUTA

17. DISPOZITIVE ELECTRONICE SI ELECTRONICĂ ANALOGICĂ - BUCUR CRISTIAN

18. ECOLOGIE GENERALĂ SI SISTEME ECOLOGICE - STANICĂ-EZEANU DORIN

19. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI UNIVERSITARĂ - FINICHIU MARIN

20. EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ - PESCARU ADINA

21. ELECTROTEHNICĂ - GEORGESCU DORU, GEORGESCU LIANA

22. ELEMENTE FUNDAMENTALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR - NAE ION

23. FIABILITATEA SISTEMELOR ŞI APLICAŢII - STAN MARIUS

24. FILOSOFIE. TEME DE SEMINAR - VASILESCU GABRIELA, LEU NICOLETA

25. FIZICĂ - HOTINCEANU MIHAI

26. FIZICĂ CUANTICĂ -MOŞESCU NICOLAE, BACIU ANCA, NAN GEORGETA

27. FIZICĂ CUANTICĂ. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII - SIMACIU ION, BORSOS ZOLTAN

28. FLUIDE DE FORAJ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - POPESCU MARIA GEORGETA MANEA MIHAELA

29. FUNDAMENTELE ELECTRONICII DIGITALE - BUCUR CRISTIAN

30. HIDRAULICĂ APLICATĂ - STOICESCU MARIA

31. INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE - ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR ŞI SEMINAR - VASILE ISPAS, ADRIAN NEACŞA

32. INGINERIA EMISIILOR POLUANTE ALE REZERVOARELOR PETROLIERE - LIVIU TOADER

33. INTERFEŢE OM-MAŞINĂ. INDRUMAR DE LABORATOR - STOICA CONSTANTIN

34. LITERATURA ROMÂNĂ MODERNĂ. ULTIMILE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA - COJOCARU MIHAELA

35. MANAGEMENTUL CALITĂŢII – MIC DICŢIONAR DE TERMENI PETRESCU MARIUS GABRIEL BUCUROIU RODICA

36. MARKETING – APLICAŢII, STUDII DE CAZ, TESTE GRILĂ - MITU AUGUSTIN, UŢĂ DANIELA

37. MENTENANŢA TURBOMOTOARELOR - ŞTEFĂNESCU MARIANA, SILIVESTRU VALENTIN, LIVIU ADAM, NEACŞU SORIN, FLOREA ION, EPARU CRISTIAN

38. METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAŢIONALE. TEORIE ŞI APLICAŢII - SUDITU MIHAELA

39. MODELAREA DATELOR ÎN BAZELE DE DATE RELATIONALE - VLĂDOIU MONICA

40. CHIMIE ORGANICĂ MODERNĂ. VOL II - CUIBAN FLAVIAN, BOLOCAN ION, BARBU EUGEN

41. ORGANE DE MAŞINI. ANGRENAJE CILINDRICE - GRIGORE NICULAE

42. PLANURILE EXPERIMENTALE STATISTICE ÎN TURISM. STUDIU DE CAZ – JUDEŢUL PRAHOVA - GEORGE ALIN HARALAMBIE

43. POLITICI LINGVISTICE EDUCATIONALE. INSTRUMENTE EUROPENE IN EVALUAREA CURRICULUMULUI DE LIMBĂ ENGLEZĂ DIN ROMANIA - NEAGU IONELA

44. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR INDRUMAR DE LABORATOR - POPA CRISTINA

45. PROTECŢIA DEPOZITELOR DE PRODUSE PETROLIERE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR - NICOLAE VIOREL

46. PSIHOPEDAGOGIA COMUNICĂRII - ALBU GABRIEL, SUDITU MIHAELA

47. ROMÂNIA INTERBELICĂ. ECONOMIE, ADMINISTRAŢIE APĂRARE - AGRIGOROAIEI ION, PREDA GAVRIIL, CALCAN GHEORGHE

48. TEHNICI PROMOŢIONALE, PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR - MITU AUGUSTIN

49. TEHNOLOGII DE DEPOLUARE A SOLURILOR ŞI APELOR FREATICE - NICOLESCU CONSTANTIN

50. TERMOTEHNICĂ ŞI MAŞINI TERMICE, VOL I - PĂTĂRLĂGEANU MARCELA, SUDITU SILVIAN

51. TESTE PENTRU EXAMENUL DE MECANICĂ TEORETICĂ - EPARU ION

52. INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE - ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR ŞI SEMINAR - ISPAS VASILE, NEACŞA ADRIAN

53. CRIZA POLONEZĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANILOR 80. REACŢIA CONDUCERII PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN - OPRIŞ PETRE

54. FORAJUL SONDELOR 5 - MACOVEI NECULAI

55. FISCHER. POEZIA ŞI PERLELE ŞAHULUI - IORDACHE DUMITRU

56. PROBLEME CONTEMPORANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PEDAGOGIC ROMÂNESC - COORDONATORI SUDITU MIHAELA MĂRGĂRIŢOIU ALINA

57. FIZICO-CHIMIA MEDIULUI. FACTORII DE MEDIU ŞI POLUANŢII LOR - EVA TRÎMBIŢAŞU

58. INSTITUŢII DE DREPTUL AFACERILOR - RĂDULESCU DRAGOŞ

59. STUDII DE CAZ ŞI EXERCIŢII REZOLVATE PENTRU MODELAREA OBIECT A SISTEMELOR DE APLICAŢII ECONOMICE CU UML 2 - DUMITRAŞCU LIVIU, GUŢU STELIAN, RĂDULESCU IRINA GABRIELA

60. CREAREA SITE-URILOR WEB: ADOBE DREAMWEAVER CS3 - DUMITRAŞCU LIVIU RĂDULESCU IRINA GABRIELA

61. STUDII DE CAZ ŞI EXERCIŢII REZOLVATE PENTRU CREAREA SITE-URILOR WEB CU DREAMWEAVER CS3 - DUMITRAŞCU LIVIU (COORD.), IONIŢĂ LIVIU, GUŢU STELIAN, RĂDULESCU IRINA GABRIELA

62. LA PROMOTION DES RELATIONS INTERNATIONALES DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LA FRANCOPHONIE: LE COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE 27-30 MARS 2008 - RĂDULESCU IRINA GABRIELA COORDONATOR

63. TEHNOLOGII NOI ŞI ECOLOGICE ÎN FORAJUL SONDELOR ŞI EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI - NICOLESCU CONSTANTIN, PASCU COLOJA MIHAI, IORDACHE GEORGE, MARCU MARIEA

64. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI: 60 DE ANI: 1948-2008: TRADIŢIE ŞI MODERNITATE - ANTONESCU NICULAE NAPOLEON COORDONATOR

65. FORAJUL SONDELOR 5. DESCHIDEREA STRATELOR PRODUCTIVE - MACOVEI NECULAI

ANUL 2009

1. BAZELE TEORETICE ALE ORIENTĂRII, SELECŢIEI ŞI PREGĂTIRII ÎN PATINAJUL VITEZĂ - VAIDA MARIUS

2. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE LA CONTABILITATE FINANCIARĂ - SĂLCEANU ALEXANDRU

3. CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - ENACHE ROXANA, MĂRGĂRIŢOIU ALINA, EFTIMIE SIMONA

4. CIMENTURI DE SONDĂ. INDRUMAR DE LABORATOR - POPESCU MARIA GEORGETA MANEA MIHAELA

5. CONDIŢIA FIZICĂ ŞI EXERCIŢIILE ATLETICE - FINICHIU MARIN

6. CORTES – CORPUS DE TEXTE PENTRU SEMINARUL DE LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ (PRAGMATICA) - SĂFTOIU RĂZVAN

7. CULEGERE DE PROBLEME DE FIZICĂ - POPESCU ANDREEA STANCU MIHAELA

8. POEZIA ROMÂNEASCĂ. TENDINȚE ȘI DIRECȚII ACTUALE -EDITORI: MIHAELA COJOCARU, RĂZVAN SAFTOIU

9. ENGLISH SYNTAX – BASIC CONCEPTS. THE SYNTAX OF THE SIMPLE SENTENCE - IONELA NEAGU

10. EXERCIŢIILE DIN ATLETISM ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ - FINICHIU MARIN

11. GEOFIZICĂ DE SONDĂ. LUCRĂRI PRACTICE – VOL I - ION MĂLUREANU, DANIELA DOINA NEAGU

12. INFOGRAFICĂ – INDRUMAR DE LABORATOR - LAMBRESCU IONUŢ, NEACŞA ADRIAN, DINIŢĂ ALIN, STOICA DORU

13. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - NICOARA SIMONA, IONITA LIVIU, PETRE ELIA

14. ISTORIA ROMÂNILOR ŞI ELEMENTE DE METODICA PREDĂRII ISTORIEI, EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - CALCAN GHEORGHE, MUNTEANU VALENTINA

15. ISTORIA ŞTIINŢELOR FIZICE. VOL I - MOŞESCU NICOLAE

16. LE TEMPS VERBAL, FACTEUR DE COHÉRENCE TEXTUELLE: LOGIQUE COMBINATOIRE DES TEMPS DANS LA FORMATION DU TEXT - DIANA COSTEA

17. LIMBA LATINĂ. MORFOLOGIA - IRIDON CRISTINA

18. LIMBAJUL POLITIC ROMÂNESC ACTUAL - TOMESCU DOMNIŢA, DUDA GABRIELA, JIEANU IOANA, STOIAN SILVIA

19. MANAGEMENTUL PROIECTELOR – TEHNICI DE PLANIFICARE ŞI DE CONTROL - NAE ION

20. MANAGEMENTUL PROIECTELOR. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE - CĂTĂLIN POPESCU

21. MECANICA ROCILOR TRAVERSATE PRIN FORAJ - CIOBANU PETRU

22. OBIECTIVE EDUCAŢIONALE- PROBLEMATICĂ TEORETICĂ ŞI METODICĂ ACTUALĂ - LUPU ELENA

23. POEZIA ROMÂNEASCĂ. TENDINŢE ŞI DIRECŢII ACTUALE - COJOCARU MIHAELA

24. POLIMERI SINTETICI - BĂDULESCU ROXANA, BOLOCAN ION

25. PRINCIPIILE FIZICE ALE SENZORILOR ŞI TRADUCTOARELOR - HOTINCEANU MIHAI, BORSOS ZOLTAN

26. PROGRAMARE MATEMATICĂ - DINU TĂNASE

27. PSIHOPEDAGOGIE. SINTEZE DE CURS PENTRU STUDENŢI. NIVELUL I - ALBU GABRIEL, ENACHE ROXANA, STAN EMIL (COORDONATORI)

28. SECURITATEA ALIMENTARĂ – COORDONATE ŞI IMPLICAŢII - ENE CORINA)

29. TEHNOLOGIA ULEIURILOR LUBRIFIANTE - TĂNĂSESCU CONSTANTIN CURSARU DIANA

30. TIPURI DE COMUNICARE ŞI UTILIZAREA LOR IN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE - OPREA VIOREL

31. AGENȚI INTELIGENŢI. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

32. ELEMENTE DE MECANICĂ TEORETICĂ -RUSU LILIANA

33. EXTRACŢIA PETROLULUI. OPERAŢII DE STIMULARE, INTERVENŢII ŞI REPARAŢII - CRISTESCU MARIA

34. FIZICĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR. EDIȚIA A 2-A REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ - SIMACIU ION

35. INTRODUCERE ÎN TEORIA LITERATURII. ANTOLOGIE - GABRIELA DUDA (COORD.), MARIUS NICA, LOREDANA STOICA, ANCA ŞTEFAN

36. MODELE ONDULATORII ŞI CORPUSCULARE ALE MATERIEI. EDIŢIA A 2-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - SIMACIU ION

37. AUDIT INTERN. AUDITUL SISTEMULUI DE SALARIZARE - TEODORESSCU CRISTIAN

38. TERMOTEHNICĂ. EDIŢIA A 2-A REVIZUITA ŞI ADĂUGITĂ - CRISTESCU TUDORA

39.GURAHONŢ. GURĂ DE RAI - RIZEA MARIAN

40. ISTORIA ŞTIINŢELOR FIZICE. VOL II - MOŞESCU NICOLAE

41. CORESPONDENŢA DE AFACERI. GHID PRACTIC DE SEMINAR - GHEORGHIEVICI VICTORIA

42. COMPLEMENTE DE ECUAŢII PENTRU INGINERI - RISTEA ILIE

ANUL 2010

1. ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ - BOACĂ TUDOR

2. ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ, ECUAŢII DIFERENŢIALE - RISTEA ILIE, ISBĂŞOIU DAN, MANIU GEORGETA

3. BIROTICĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR, OFFICE 2007, EDIŢIA A III-A – REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - LAMBRESCU IONUŢ MOISE GABRIELA NICOARĂ SIMONA IONIŢĂ IRINA

4. CALCUL NUMERIC ŞI PROGRAMARE. APLICAŢII - MARINESCU CORNEL, MARCU GABRIEL, DIŢU DANIELA, NIŢESCU CONSTANTIN

5. CALCULUL PROCESELOR DE PURIFICARE A GAZELOR INDUSTRIALE - NEAGU MIHAELA, FENDU ELENA NICOLAE M.

6. CENTRALIZAREA/ DESCENTRALIZAREA SISTEMELOR EDUCAŢIONALE - ENACHE ROXANA (COORDONATOR)

7. CHIMIE GENERALĂ – LUCRĂRI PRACTICE DE LABORATOR - MORARU MARIA CAMENIŢĂ ILEANA, ŞCHIOPESCU ALEXANDRA MANEA FLOAREA)

8. CREAREA SITE-URILOR WEB CU ADOBE DREAMWEAVER CS4 - MODELAREA APLICAŢIILOR WEB CU UML 2: EXEMPLE, APLICAŢII, STUDII DE CAZ - DUMITRAŞCU LIVIU, STELIAN GUTU, TITUS SLAVICI, LIVIU IONITA, MOISE GABRIELA, BORSOS ZOLTAN, ALIN MNERIEŞANDRU LIANA, HOTINCEANU MIHAI

9. ECOTEHNOLOGIE: NOŢIUNI TEORETICE, APLICAŢII ŞI STUDII DE CAZ - ZISOPOL, DRAGOS GABRIEL DUMITRESCU ANDREI TRIFAN CIPRIAN 10. CULEGERE DE PROBLEME DE FIZICĂ -

11. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ, STRUCTURI OPERAŢIONALE DE INSTRUIRE - VAIDA MARIUS

12. FIZICA - MOŞESCU NICOLAE, NAN GEORGETA, BACIU ANCA

13. FIZICĂ CUANTICĂ. NOŢIUNI TEORETICE ŞI STUDII EXPERIMENTALE - SIMACIU ION

14. FIZICA MEDIULUI -ŞANDRU LIANA, BRĂDAC MARIANA

15. FIZICĂ. NOŢIUNI TEORETICE ŞI APLICAŢII - ŞANDRU LIANA

16. GAZOMETRE - ALECSANDRU PAVEL VIOREL NICOLAE

17. ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ -ENACHE ROXANA, MĂRGĂRIŢOIU ALINA, EFTIMIE SIMONA (COORD.)

18. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR DE FIZICĂ, EDIȚIA A 2-A – REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - POPESCU ANDREIA ANA, STANCU MIHAELA

19. INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII. APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ - PETRESCU DOINA, LAUDACESCU, EUGEN, NAE ION, PETRESCU MARIUS GABRIEL

20. JOCUL- DREPTUL FUNDAMENTAL AL COPILULUI - MIRELA DULGHERU CONSTANTINESCU ANAMARIA

21. LIMBA LATINĂ. SINTAXA - CRISTINA IRIDON

22. LITERATURA ROMÂNĂ DE LÂNGĂ GRANIŢE - COJOCARU MIHAELA

23. MINERALOGIE ȘI PETROLOGIE - GEORGESCU OCTAVIAN, BRĂNOIU GHEORGHE

24. ORGANE DE MAŞINI. ANGRENAJE CONICE ŞI MELCATE - NICULAE GRIGORE

25. POLUANȚI ÎN PETROL SI PETROCHIMIE - ONUTU ION, JUGANARU TRAIAN

26. PRINCIPIILE FIZICE ALE SENZORILOR ŞI TRADUCTOARELOR, EDIȚIA A 2 –A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - HOTINCEANU MIHAI BORSOS ZOLTAN

27. PROCESE DE TRANSFER DE CĂLDURĂ LUCRĂRI PRACTICE - PĂTRAŞCU CORNEL, POPA MARIA NEGOIŢĂ LOREDANA, RĂDULESCU SINZIANA

28. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE - TUDOR LIVIANA NICOLETA, ŞCHIOPU DANIELA, DRAGOMIR ELIA GEORGIANA, CHIRCU FLORENTINA ALINA

29. PSIHOPEDAGOGIE – SINTEZE DE CURS PENTRU STUDENTI. NIVELUL II - ENACHE ROXANA, MĂRGĂRIŢOIU ALINA (COORD.)

30. RAMIFICAȚIILE TUBULARE-PANTALON PRESURIZATE LA INTERIOR - COSTIN ILINCA

31. RECUNOAŞTEREA FORMELOR - ÎNDRUMAR DE LABORATOR - OPREA MIHAELA

32. REZISTENŢA MATERIALELOR - EPARU ION, MANEA CONSTANTIN

33. SISTEME E-LEARNING - MOISE GABRIELA

34. SONDE PERFORMANTE PENTRU DEPOZITELE SUBTERANE DE GAZE NATURALE - GHEORGHITOIU MIHAI STOICESCU MARIA

35. TEHNICI DE MĂSURARE. SENZORI TRADUCTOARE DE MĂRIMI NEELECTRICE - BUCUR GABRIELA

36. TEHNOLOGIA ULEIURILOR. INDRUMAR DE LABORATOR ŞI APLICAŢII NUMERICE - TĂNĂSESCU CONSTANTIN, CURSARU DIANA, JUGĂNARU TRAIAN, BOGATU LIANA

37. TERMOTEHNICĂ ȘI MAȘINI TERMICE. VOL II - SUDITU SILVIAN, PĂTĂRLĂGEANU MARCELA

38. TERMOTEHNICA. LUCRĂRI DE LABORATOR - CRISTESCU TUDORA, SUDITU SILVIAN

39. TESTE HIDRODINAMICE ÎN SONDE - STOICESCU MARIA, STOIANOVICI DORU

40. TRANSPORTUL, COLECTAREA ŞI DEPOZITAREA LICHIDELOR - STOIANOVICI DORU, STOICESCU MARIA

41. UTILAJ PETROLIER - STAN MARIUS

42. TEORII ŞI DOCTRINE ALE INTERGRĂRII EUROPENE - PRISECARU PETRE

43. UTILAJ FORAJ-EXTRACŢIE - NICULAE GEORGETA CLAUDIA

44. TEHNICI DE MĂSURARE. ASPECTE TEORETICE ALE MĂSURĂRII. APARATE PENTRU MĂSURAT MĂRIMI ELECTRICE - DUMITRESCU STELIAN

45. MAŞINI ŞI UTILAJ DE TRANSPORT HIDRAULIC. ÎNDRUMAR DE LABORATOR. EDIŢIA A 2-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - SĂVULESCU PETRE

46. MIC ÎNDRUMAR DE UTILIZARE A SAPELOR DE FORAJ - GHEORGHITOIU MIHAI

47. MAŞINI ŞI UTILAJ DE TRANSPORT HIDRAULIC. EDIŢIA A 2-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - SĂVULESCU PETRE

48. ELECTROCHIMIE. APLICAŢII - MANEA FLOAREA

49. FIZICĂ. NOTE DE CURS, ÎNTREBĂRI, PROBLEME - HOTINCEANU MIHAI

50. FORAJUL SONDELOR 6. DIFICULTĂȚI, ACCIDENTE ŞI AVARII IN FORAJ - MACOVEI NECULAI

51. INTERVENŢIILE UMANITARE. O PROVOCARE A SECOLULUI XXI - OLTEANU FLORIN NICOLAE

52. DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI ECOLOGIE - DAVID OANA

ANUL 2011

1. INTRODUCERE IN ȘTIINȚA SISTEMELOR SI A CALCULATOARELOR - PARASCHIV NICOLAE

2. TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE - GEORGESCU LIANA

3. SENZORI, TRADUCTOARE, MASURARE - BUCUR GABRIELA

4. METODE AVANSATE DE PROIECTARE A UTILAJULUI PETROLIER (EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADAUGITĂ) - STAN MARIUS

5. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE, VOL. I, EDITIA A 2- A REVIZUITA SI ADAUGITA - SAVULESCU PETRE

6. INGINERIA SI MANAGEMENTUL MENTENANTEI - NEACŞU MARIAN

7. CULEGERE DE PROBLEME DE ORGANE DE MAŞINI, VOL. I - CREIŢARU ADRIAN

8. ELEMENTE DE TEHNOLOGIA FORĂRII SONDELOR - AVRAM LAZAR

9. ELEMENTE DE MANAGEMENTUL FORAJULUI /ELEMENTS OF DRILLING MANAGEMENT (EDIŢIE BILINGVĂ ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) - AVRAM LAZAR

10. SEDIMENTOLOGIE APLICATA - CEHLAROV AURA, FRUNZESCU DUMITRU

11. ÎNDRUMAR PENTRU LABORATORUL DE FIZICĂ CUANTICĂ - ANCA BACIU, ION SIMACIU

12. MECANICA ANALITICĂ - ION SIMACIU

13. FIZICĂ. APLICAŢII - LIANA ŞANDRU

14. ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM. APLICAŢII - MIHAI HOTINCEANU, LIANA ŞANDRU

15. FIZICĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - MIHAI HOTINCEANU, LIANA ŞANDRU

16. PROGRAMAREA ÎN PHP - MARINOIU CRISTIAN

17. COMPLEMENTE DE MATEMATICA (METODE NUMERICE) - DINU TANASE

18. ECUATII CU DERIVATE PARTIALE - PASCU MIHAI

19. RADU PETRESCU. MONOGRAFIE - ISPAS LUCIA

20. ESTETICA. EDIŢIA A 2-A REVIZUITĂ SI ADĂUGITĂ - VASILESCU GABRIELA

21. LA PRAGMATIQUE. UNE LINGUISTIQUE DE LA PAROLE - COCULESCU STELUŢA

22. LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII - NETEDU LOREDANA FLORINA

23. POEZIA ROMANEASCA INTERBELICA, VOL.I - FARIAS, ADELINA

24. ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY: A PRIMER - NICOLAE OANA ADINA

25. LA PRAGMATIQUE DU DISCOURS. APPROCHE THEORIQUE ET APPLICATIONS PRATIQUES - COCULESCU STELUŢA

26. STATISTICA. APLICAŢII - GABER CORNELIA

27. CONTABILITATE BANCARĂ (EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ) - IOV DANIELA RODICA

28. EVALUAREA ÎNTREPRINDERII (EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ) - IOV DANIELA RODICA

29. AUTOMATE PROGRAMABILE. EDIŢIA A 2-A REVIZUITĂ SI ADĂUGITĂ - MOISE ADRIAN

30. RISCURI ŞI SURSE DE AVARII MECANOTEHNOLOGICE ÎN RAFINAJ – PETROCHIMIE. VOL. 6 FLAMBAJUL, VOALAREA, COLAPSUL - PAVEL ALCSANDRU CĂLĂRAŞU SORIN RĂICAN ION

31. CREAREA SITE-URILOR WEB EDUCAŢIONALE - DUMITRAŞCU LIVIU

32. MODULE APLICATIVE PENTRU FENOMENE FIZICE ŞI PROCESE TEHNICE - MIHAI HOTINCEANU ANCA FLORINA BACIU

33. MODELAREA TEORETICĂ ŞI SIMULAREA FENOMENELOR FIZICE - SIMACIU ION BORSOS ZOLTAN

34. ANALIZA ŞI PRELUCRAREA IMAGINILOR - LAMBRESCU IONUŢ

35. METODE MODERNE DE PREDARE - BRĂDAC MARIANA TUDOSE DUMITRU

36. SISTEME COLABORATIVE DE ÎNVĂŢARE ONLINE - MOISE GABRIELA, IONIŢĂ LIVIU

37. MULTI, INTER ŞI TRANSDISCIPLINARITATEÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ - BASARAB NICOLESCU

38. COMPLEMENTE DE DINAMICA NELINIARĂ CU APLICAŢII ÎN FIZICĂ ŞI ÎN INGINERIE - AGOP MARICEL

39. COMPLEMENTE DE FIZICĂ TEHNOLOGICĂ - NICA PETRE

40. IDENTIFICAREA ŞI CALCULUL NIVELULUI DE INTEGRITATE A SECURITATII SIL IN DOMENIUL ENERGETIC - ILINCA COSTIN NICOLAE SPIREANU GHEORGHE IACOB SERBAN

ANUL 2012

1. SISTEME AUTOMATE - CÎRTOAJE VASILE

2. SISTEME CU EVENIMENTE DISCRETE MODELATE CU REŢELE PETRI - CANGEA OTILIA

3. ALGORITMI DE CRIPTARE PENTRU SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE - CANGEA OTILIA

4. ELECTRONICĂ ANALOGICĂ. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - OCTAVIAN IONESCU, DINU OCTAVIAN, GHEORGHE CREMENESCU, DRAGOMIR ORHEI, ALEXANDRU SAVULESCU, IOAN SAVULESCU

5. MANUAL PENTRU FORMARE ELECTRONIȘTI. INTRODUCERE IN ELECTRONICĂ ȘI ACȚIONĂRI ELECTRICE - IONESCU OCTAVIAN, BUCUR CRISTIAN, SĂVULESCU IOAN, CREMENESCU GHEORGHE

6. INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL MENTENANȚEI – INDRUMAR DE LABORATOR - NEACŞU MARIAN LAUDACESCU EUGEN VICTOR DINIŢĂ ALIN

7. PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR - MINESCU MIHAIL, PANA ION, LAMBRESCU IONUȚ, RIZEA NICOLETA, FLOREA ION, NAE ION, IONESCU GABRIELA

8. PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR. INDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - MINESCU MIHAIL, ANA ION, LAMBRESCU IONUT, RIZEA NICOLETA, FLOREA ION, NAE ION, IONESCU GABRIELA

9. GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. ELEMENTE TEORETICE ȘI APLICAȚII - FLOREA ION, RIZEA NICOLETA

10. ROBOŢI INDUSTRIALI ŞI SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAŢIE - MINESCU MIHAIL, IONESCU GABRIELA, NAE ION, EUGEN LAUDACESCU, DORIN BADOIU

11. MECANICĂ. LUCRĂRI DE LABORATOR ŞI TEME DE CASĂ - EPARU ION, RUSU LILIANA

12. UTILAJE PETROCHIMICE - NICOLAE VIOREL

13. UTILAJE STATICE, PETROCHIMICE ȘI DE RAFINĂRIE, EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ - NICOLAE VIOREL

14. TEHNOLOGIA SUDĂRII. INDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - IONESCU GABRIELA, ALBERT CRISTINA, MINESCU MIHAIL

15. ROBOȚI INDUSTRIALI ȘI SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - MINESCU MIHAIL, NAE ION, IONESCU GABRIELA

16. CONSTRUCTION OF ROTARY DRILLING RIGS - CALOTĂ NICOLAIE

17. EXTRACŢIA PETROLULUI. NOŢIUNI FUNDAMENTALE - MARIEA MARCU

18. TRANSPORTUL ȘI INMAGAZINAREA GAZELOR LICHEFIATE - CRISTESCU TUDORA

19. FIZICĂ. NOŢIUNI TEORETICE ŞI STUDII EXPERIMENTALE - ANCA BACIU, ION SIMACIU

20. CULEGERE DE PROBLEME DE FIZICĂ - BACIU ANCA, BORSOS ZOLTAN,, MIHAI HOTINCEANU, GEORGETA NAN

21. FIZICA (NOTE DE CURS) - RUXANDA GRIGORE

22. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR - MINESCU MIHAI, NAE ION, IONESCU GEORGE, FLOREA ION, LAMBRESCU IONUT, PANĂ ION, RIZEA NICOLETA

23. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR. INDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - MINESCU MIHAI, NAE, ION IONESCU GEORGE, FLOREA ION, LAMBRESCU IONUT, PANĂ ION, RIZEA NICOLETA

24. ADOBE DREAMWEAVER CS6. EXEMPLE COMENTATE SI EXERCITII REZOLVATE - DUMITRASCU LIVIU, IONIȚĂ LIVIU, BORSOS ZOLTAN, TOADER, FLORENTINA-ALINA, LOLOIU CRISTIAN, GUTU STELIAN, DUMBRĂVESCU BOGDAN

25. NEOBOSIT CAUTĂTOR DE ADEVĂR - DUMITRASCU LIVIU (EDITOR), NICOLESCU BASARAB

26. ANALIZĂ MATEMATICĂ. NUMERE REALE. CULEGERE DE PROBLEME - STOICAN VIOREL, PASCU MIHAI

27. ANALIZĂ MATEMATICĂ - DINU TĂNASE

28. ANALIZĂ MATEMATICĂ (CURS PLATFORMA IEDM-ID - DINU TĂNASE

29. MODALITĂȚI DE COMUNICARE IN INSTITUTIILE PUBLICE - VASILESCU GABRIELA

30. PRACTICA PEDAGOGICĂ. GHID PENTRU SCHIMBĂRILE DIN EDUCAŢIE - MĂRGĂRIȚOIU ALINA, EFTIMIE SIMONA, ENACHE ROXANA

31. COMPORTAMENTUL PERTURBATOR DIN PERSPECTIVA CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE - BADEA MIHAELA

32. DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE. ANALIZĂ ŞI INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ - MĂRGĂRIŢOIU ALINA

33. INSTRUIREA ŞCOLARĂ. PROBLEME ŞI ANALIZE GENERALE - SUDITU MIHAELA

34. STRATEGII ȘI POLITICI ECONOMICE DE COMBATERE A POLUĂRII IN INDUSTRIA DE PETROL - DANIELA ANGELA BUZOIANU

35. STATISTICĂ - GABER CORNELIA

36. METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE APLICATE IN MANAGEMENT - CĂTĂLIN POPESCU (COORD.), MĂDĂLINA ALBU, MIHAELA OŢELEA

37. NORMALIZAREA CONTABILITĂŢII DIN ROMÂNIA, ÎNTRE NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL - STRĂOANU BONI MIHAELA

38. MICROBIOLOGIE ȘI ECOTOXICOLOGIE LUCRARI DE LABORATOR - CATALINA GABRIELA GHEORGHE, VASILE MATEI

39. PURIFICAREA GAZELOR INDUSTRIALE (INDRUMAR DE LABORATOR) - NEAGU MIHAELA

40. CAIET DE LABORATOR – CATALIZA: NOȚIUNI TEORETICE ȘI APLICATII NUMERICE - OANA MIHAI, ANCA BORCEA, VASILE MATEI

41. PROTECŢIA MEDIULUI. POLUANŢI ÎN PETROL ŞI PETROCHIMIE. INDRUMAR DE LABORATOR - ONUTU ION, DUMITRAN CRISTIANA

42. STOCAREA GAZELOR LICHEFIATE (GPL, GNL, GTL) - PAVEL ALECSANDRU, MĂRĂŞESCU IONUŢ DRAGOŞ

43. TEHNOLOGIA ULEIURILOR - CURSARU DIANA, TĂNĂSESCU CONSTANTIN

44. ÎNVĂŢAREA ACADEMICĂ AUTONOMĂ GHID PRACTIC - IUREA CORINA

45. REACTOARE CHIMICE - STĂNICĂ DORIN EZEANU

46. RELAȚII ROMANO-BULGARE (1945-1965) - TIŢĂ MAGDALENA

47. O ISTORIE A FISCALITĂȚII ROMÂNEȘTI DE LA OBȘTILE SĂTEȘTI PĂNĂ ÎN PREZENT - BADEA MARIN

48. EXTRACŢIA PETROLULUI. NOŢIUNI FUNDAMENTALE - MARCU MARIEA

ANUL 2013

1. ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII - BUZOIANU DANIELA ANGELA

2. TEHNOLOGII COMERCIALE. STUDII ŞI ANALIZE - BUZOIANU DANIELA ANGELA

3. TEORIA SISTEMELOR AUTOMATE. ANALIZA ÎN DOMENIUL COMPLEX - CÎRTOAJE VASILE

4. ACHIZIŢIA ŞI PRELUCRAREA DATELOR - PARASCHIV NICOLAE

5. DESEN TEHNIC. NOŢIUNI TEORETICE ŞI LUCRĂRI PRACTICE - STANCIU LAVINIA SILVIA

6. SINTEZE DE LIMBA ROMÂNĂ - SILVIA KRIEB STOIAN

7. COMBATEREA DIFICULTĂŢILOR ŞI ACCIDENTELOR TEHNICE DE FORAJ - AVRAM LAZĂR, ARON VASILE, MALOŞ MIHAI

8. TEHNOLOGII NEPOLUANTE ÎN PRELUCRAREA PETROLULUI - DRAGOMIR RALUCA ELENA

9. DESEN TEHNIC - GRIGORE NICULAE

10. CONSTRUCTION OF ROTARY DRILLING RIGS. Ed. a 2-a, rev. şi adăugită - CALOTĂ NICOLAIE

11. CHIMIE FIZICĂ - DUMITRESCU VASILE

12. A COMPANION TO BRITISH CULTURE AND CIVILISATION - EPARU IOANA

13. APLICAŢII INDUSTRIALE ALE AUTOMATELOR PROGRAMABILE - BUCUR GABRIELA, MOISE ADRIAN

14. ELEMENTE DE MECANICĂ ŞI REZISTENŢA MATERIALELOR - RUSU LILIANA

15. EXPRESSIONS NOMINALES EN FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ - SENS ET RÉFÉRENCE - DUMITRU ELENA-ILINCA

16. COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ ŞI TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ. SUPORT DE SEMINAR - MĂRGĂRIŢOIU ALINA

17. PERSPECTIVĂ OPTIMIST-TRAGICĂ ASUPRA MOTIVAŢIEI MUNCII ÎN ROMÂNIA - DUMITRESCU IRINA

18. EDUCAŢIA AZI. PROVOCĂRI ŞI RISCURI. LUCRĂRILE SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI. PLOIEŞTI, 15.05.2013 - MĂRGĂRIŢOIU ALINA, SUDITU MIHAELA (COORDONATORI)

19. CRIPTAREA INFORMAŢIEI. GHID PRACTIC - CONSTANTINESCU ZORAN, MOISE GABRIELA

20. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE PROGRAMARE. APLICAŢII ÎN INGINERIA CHIMICĂ - POPA CRISTINA

21. MIOCENUL DIN PARTEA DE SUD A CARPAŢILOR ORIENTALI. MEGASECVENŢE EVAPORITICE - FRUNZESCU DUMITRU

22. PROCESE ŞI SISTEME DE PRELUCRARE - NEACŞU MARIAN

23. AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE - BUCUR GABRIELA

24. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE - NICA MARIUS

25. FILOSOFIE - VASILESCU GABRIELA

26. CHIMIE GENERALĂ -CAMENIŢĂ ILEANA, MORARU MARIA

27. EDUCAŢIA FETELOR ŞI ETERNUL FEMININ - SAFTA CRISTINA GEORGIANA

28. DIDACTICA EDUCATIEI FIZICE - VAIDA MARIUS

29. ELECTROTEHNICA - BUCUR CRISTIAN

30. ACTIVITĂȚI PRACTICO-METODICE DE PREDARE A EDUCAȚIEI FIZICE ÎN CICLUL PRIMAR - MIRELA DULGHERU

31. STUDIUL PRIVIND CONCEPTUL DE SPECIFICITATE A EFORTULUI ÎN PROBA DE SĂRITURI ÎN LUNGIME - MIRELA DULGHERU

32. LE GROUPE VERBAL – UNE APPROCHE DISCURSIVE - COSTEA DIANA

34. UTILAJ FORAJ-EXTRACTIE. INDRUMAR DE LABORATOR - NICOLAE GEORGETA CLAUDIA

35. DREAMWEAVER ŞI JAVASCRIPT, PHP - DUMITRASCU LIVIU (COORD.), GABRIEL MARCU, CRISTIAN LOLOIU, DANIELA SCHIOPU, DRAGOS SCHIOPU, LIVIU IONITA, ELIA DRAGOMIR, ZOLTAN BORSOS

36. INTEGRAREA COMPONENETEI DE MEDIU IN STRATEGIA COMPANIILOR PETROLIERE - ALBU MĂDĂLINA

37. EXTRACŢIA PETROLULUI. SISTEME DE EXTRACŢIE - MARCU MARIEA

38. BAZELE SIMULĂRII NUMERICE ÎN EXTRACŢIA PETROLULUI. INDRUMAR DE LABORATOR - FLORINEL DINU

39. EXTRACŢIA ŞI PRELUCRAREA GAZELOR NATURALE - DINU FLORINEL

40. ANALIZĂ MATEMATICĂ. NUMERE REALE. CULEGERE DE PROBLEMA - PASCU MIHAI, STOICAN VIOREL

41. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE - SZEKELY CĂTĂLINA

42. METAEURISTICI - NICOARĂ ELENA SIMONA

43. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI COMPETITIVITATEA FIRMEI - OŢELEA MIHAELA

44. MODELAREA GEOMETRICĂ 3D. NOŢIUNI DE BAZĂ - IONUŢ LAMBRESCU

45. LITTÉRATURE, CULTURE ET CIVILISATION FRANÇAISES DU XXE SIÈCLE JUSQU'À PRÉSENT: DÉMARCHES THÉORIQUES ET PRATIQUES - DIANA RÎNCIOG, DIANA PRESADĂ

46. BAZELE SIMULĂRII NUMERICE ÎN EXTRACŢIA PETROLULUI - DINU FLORINEL

47. INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII - DRUMEANU ADRIAN CĂTĂLIN

48. FORAJUL SONDELOR ŞI EXTRACŢIA PETROLULUI - PETRE MARIA, CRISTESCU MARIA

49. MANAGEMETUL DE PROIECTE - OPREA MIHAELA CIOPI

ANUL 2014

1. PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN SFERA MĂRFURILOR ALIMENTARE: 200 DE ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI - ENE CORINA

2. TRAVELLING ACROSS CULTURES - DOBRINESCU ANCA

3. THE DISCOURSE OF MODERNISM. THE NOVEL. EDIŢIA A 2-A - DOBRINESCU ANCA

4. LIMBA LATINĂ. TEORIE ŞI APLICAŢII - IRIDON CRISTINA

5. MANAGEMENTUL CERCETĂRII DEZVOLTĂRII - ALBU MĂDĂLINA

6. MOMENTE DIN ISTORIA ROMÂNILOR ŞI ASPECTE DIN DIDACTICA ISTORIEI - CALCAN GHEORGHE, MUNTEANU VALENTINA

7. CALITATE ŞI FIABILITATE - NEACSU MARIAN, LAUDACESCU EUGEN VICTOR

8. SYNTAXE DE LA PHRASE. TYPES DE PHRASES ET LEUR CARACTÈRE DIALECTIQUE - COSTEA DIANA

9. ORGANE DE MAŞINI. ASAMBLĂRI - GRIGORE NICULAE

10. MAŞINI ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - SĂVULESCU IOAN

11. EDUCAŢIA SUB SEMNUL REFLECŢIEI. LUCRĂRILE SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI: PLOIEŞTI, 26.05.2014 - MĂRGĂRITOIU ALINA, SUDITU MIHAELA

12. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ. TEORII, STRATEGII ŞI TEHNICI - VASILE CRISTIAN

13. ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII - VASILE CRISTIAN

14. COMPLEMENTE TEORETICE ŞI PRACTICE PENTRU CURSUL DE FIZICĂ - GRIGORE RUXANDA

15. APLICAŢII PRACTICE ÎN ROBOTICĂ. SUDAREA CU ARC ELECTRIC - BUCUR GABRIELA

16. CULEGERE DE PROBLEME DE ORGANE DE MASINI. VOL II - CREIŢARU ADRIAN

17. EXERCIŢII DE CREARE A PAGINILOR WEB - LIVIU DUMITRAŞCU, EDUARD APOSTOL, IRINA IONIŢĂ, GABRIEL MARCU

18. ŞTIINŢA SOLULUI ŞI RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ - POPA MARIA

19. INTRODUCERE ÎN INFORMATICĂ - CRISTIAN MARINOIU, ELENA SIMONA NICOARĂ

20. CALCUL ŞI METODE NUMERICE. LUCRĂRI PRACTICE DE LABORATOR - POPESCU CRISTINA

21. ORGANE DE MAŞINI - FLOREA ION

22. PERSPECTIVE TEORETICE ŞI APLICAŢII ÎN METODICA PREDĂRII ŞTIINŢELOR EDUCAŢIE - MIHAELA SUDITU, LILIANA GRIGORE

23. ANALIZĂ MATEMATICĂ. ŞIRURI DE NUMERE REALE. CULEGERE DE PROBLEME - STOICAN VIOREL, PASCU MIHAI

24. METODE DE CALCUL NUMERIC. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - IONUŢ LAMBRESCU, DANIELA TUDORICĂ, DORU STOICA

25. BALKANTRIB'14. INTERNATIONAL CONFERENCE (8 ; 2014; SINAIA) - BALKANTRIB'14 : 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY : BOOK OF ABSTRACTS : SINAIA, 30TH OCTOMBER-1ST NOVEMBER 2014 - RÎPEANU RĂZVAN

26. SILVIU NEGUŢ - SILVIU NEGUŢ – NEOBOSIT EXPLORATOR AL UNIVERSULUI PLANETAR ŞI UMAN

27. FORAJUL DIRIJAT (EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ) - MACOVEI NECULAI

28. LITERATURĂ COMPARATĂ. ANTICHITATEA - IRIDON CRISTINA

29. SISTEME DISTRIBUITE DE SUPERVIZARE ŞI CONTROL - NICOLAE PARASCHIV, MARIAN POPESCU

30. CULTURA LIMBII. OMAGIU DOAMNEI PROFESOR DOMNIŢA TOMESCU - GABRIELA DUDA (COORDONATOR)

31. PROGRAMAREA APLICAŢIILOR DE TIMP REAL - NICOLAE PARASCHIV

32. TEHNOLOGIA MATERIALELOR : DEFORMARE PLASTICĂ: SUDARE : PROCEDEE CONEXE SUDĂRII - MARIUS BĂDICIOIU

33. CONVENŢIE, ILUZIE ŞI REALITATE ÎN DRAMATURGIA SECOLULUI XX - PRESADĂ DIANA

34. BAUDELAIRE ŞI ESTETICA MODERNITĂŢII - PRESADĂ DIANA

35. ELEMENTE DE MODERNITATE ALE ROMANULUI ANTIC - IRIDON CRISTINA

ANUL 2015

1. TEHNOLOGIA MATERIALELOR - MIHAELA CĂLŢARU

2. UTILAJ PETROLIER PENTRU FORAJ-EXTRACŢIE - PETRE SĂVULESCU

3. DESEN TEHNIC. VOL. II - GRIGORE NICULAE

4. TEORIA SISTEMELOR. ANALIZA ELEMENTARĂ ÎN DOMENIUL TIMPULUI - VASILE CÎRTOAJE

5. PROGRAMAREA ÎN INGINERIA CHIMICĂ PASCAL&MATLAB. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - BOGDAN DOICIN

6. SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRI PRACTICE - COSMINA ROŞCA, GABRIEL RĂDULESCU

7. POEZII DE COLECŢIE - LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ. ANTOLOGIE ŞI SUPORT DE SEMINAR - ADELINA FARIAS, LUCIA ISPAS

8. REGLAREA EVOLUATĂ A PROCESULUI DE DISTILARE ATMOSFERICĂ - GABRIEL RĂDULESCU

9. COMUNICAŢII MOBILE - CRISTIAN BUCUR

10. GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI -ION FLOREA, NICOLETA RIZEA, DORINA ISPAS

11. LECTURI COMPARATISTE. ELEMENTE DE TEORIE ŞI APLICAŢII PE TEXTE LITERARE - DIANA PRESADĂ

12. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ. 65 DE ANI DE TRADIŢIE PROFESIONALISM, PERFORMANŢĂ - MIHAIL MINESCU, ION PANĂ, ALEXANDRU POPA

13. WORDS, MEANINGS AND DISCOURSES. RELIGIOUS IDEOLOGICAL ASSUMPTIONS IN SAME-SEX MARRIAGE PARLIAMENTARY DEBATES - MIHAELA DUMA

14. CALITATE ŞI FIABILITATE. INDRUMAR DE LABORATOR - MARIAN NEACŞU, EUGEN LAUDACESCU

15. STUDIUL COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI. ASPECTE SPECIFICE MODELĂRII ATITUDINII CONSUMATORULUI -DANIELA STELUŢA UŢĂ

16. SISTEME AUTOMATE DE SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIE - ALINA BĂIEŞU

17. LUCRĂRI PRACTICE ŞI DE CALCUL PENTRU VIBRAŢII MECANICE - LAVINIA SILVIA STANCIU, IOAN POPA

18. INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE - VASILE ISPAS

19. ORGANE DE MAŞINI. BAZELE PROIECTĂRII - ADRIAN CREIŢARU

20. PROBLEME SPECIFICE PRIVIND MONTAREA UTILAJULUI PETROCHIMIC ŞI DE RAFINĂRII. PARTEA I -VIOREL NICOLAE

21. CHIMIE FIZICĂ - ANA MARIA MANTA, ILEANA CAMENIŢĂ

22. CONDUCEREA NEURO-FUZZY A ROBOŢILOR MOBILI - CRISTINA POPESCU

23. NETWORKING ŞI SECURITATE - GABRIELA MOISE, ZORAN CONSTANTINESCU, MONICA VLĂDOIU, MARIUS DUMITRU

24. INGINERIA PROGRAMĂRII. FUNDAMENTE. PARTEA I - MONICA VLĂDOIU, ZORAN CONSTANTINESCU, GABRIELA MOISE

25. MODELE DE REGRESIE LINIARĂ - CRISTIAN MARINOIU

26. DIAGRAMELE UML 2. DICŢIONAR, STUDII DE CAZ, APLICAŢIE WEB - LIVIU IONIŢĂ, LIVIU DUMITRAŞCU (COORD.), IRINA IONIŢĂ, GABRIEL MARCU

27. CONSTANTIN NARLY ŞI PERSONALITATEA CA IDEAL AL EDUCAŢIEI - STELIANA LEFTER

28. MAŞINI UNELTE ŞI CONTROL DIMENSIONAL - MARIAN NEACŞU

29. FIZICĂ - ANCA BACIU

30. GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ ŞI DESEN TEHNIC - NICOLETA RIZEA, ION FLOREA

31. GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR - NICOLETA RIZEA, ION FLOREA

32. CONCEPTE ŞI STRUCTURI ÎN MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI - MIHAELA CIOPI OPREA

33. THE DIALOGUE OF CULTURES - ANCA DOBRINESCU

34. ANTOLOGIE DE LITERATURĂ ROMÂNĂ PENTRU COPII. TEORIE ŞI PRACTICĂ LITERARĂ - LOREDANA NETEDU, LUCIA ISPAS

35. AVENTURI ÎN CROAZIERĂ. TEATRU DE REVISTĂ PENTRU STUDENŢI ŞI ELEVI - ANTONETA TRIFU

36. FIABILITATEA ŞI DIAGNOZA UTILAJULUI PETROLIER DE SCHELĂ - MARIUS STAN

37. AUTOMATIZAREA CELULELOR FLEXIBILE DE FABRICAŢIE - ADRIAN MOISE, GABRIELA BUCUR

38. A FI ŞI APOI A AVEA. GRAMATICA VIEŢII MELE - DUMITRU MIRON

39. ISTORIA LITERATURII ROMÂNE. PERIOADA INTERBELICĂ. POEZIA -LUCIA ISPAS

40. SISTEME DE CONDUCERE A ROBOŢILOR. STRUCTURI DE BAZĂ - ADRIAN MOISE, CRISTINA POPESCU

41. ROBOŢI MANIPULATORI PENTRU AUTOMATIZAREA AVANSATĂ ÎN FORAJ - OTILIA CANGEA

42. TEHNOLOGIA FABRICĂRII PRODUSELOR MECANICE -VASILE ISPAS, ADRIAN NEACŞA

43. AUTOMATIZAREA CELULELOR FLEXIBILE DE FABRICAŢIE - ADRIAN MOISE, GABRIELA BUCUR

44. INTRODUCERE ÎN CIBERNETICĂ. INDRUMAR DE LABORATOR - MĂDĂLINA CĂRBUREANU

45. MATHEMATICAL INEQUALITIES. VOL.I- VASILE CÎRTOAJE

46. CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEȘTI DIN EX-SPAȚIUL ROMÂNIEI -MIHAELA SECRIERU

ANUL 2016

1. TEHNICI CAD ÎN REALIZAREA MODULELOR ELECTRONICE - ŞTEFAN RADU BALA

2. SERVICIILE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE - ŞANSA LA O EDUCAŢIE DE CALITATE

3. SENZORI, TRADUCTOARE, MĂSURĂRI. EDITIA A DOUA - GABRIELA BUCUR

4. HIDRAULICĂ GENERALĂ - EUGEN MIHAIL IONESCU

5. FABRICAREA UTILAJULUI PETROLIER ŞI PETROCHIMIC - ADRIAN NEACŞA

6. GAZE ŞI PETROL DE ŞIST - NECULAI MACOVEI

7. PROIECTAREA SISTEMELOR DE TRANSMISII MECANICE. VOL II - ADRIAN CREIŢARU

8. DESEN TEHNIC - NICOLAE GRIGORE

9. ARHITECTURA CALCULATOARELOR - GABRIEL RĂDULESCU

10. UTILAJ PETROLIER. INDRUMAR DE CALCULATOR - GEORGETA CLAUDIA NICULAIE

11. ROMÂNIA PĂMÂNTUL IUBIRII - BY VAN TU (COORDONATOR)

12. CERCETAREA SONDELOR - MARIEA MARCU

13. SEMANTIQUE ET LEXICOLOGIE - DIANA COSTEA

14. TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE - IOAN DAN GRIGORAŞ

15. EDUCATION BETWEEN SCHOOL AND SOCIETY. VOLUMUL CONFERINŢEI NAŢIONALE ADRESATĂ STUDENŢILOR, PLOIESTI, 29-30 APRILIE 2015 - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY (COORDONATOR)

16. EDUCAŢIE INCLUSIVĂ ŞI DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE. PROVOCĂRI ŞI SUGESTII - ALINA MĂRGĂRIŢOIU

17. ECOURI GIDIENE ÎN ROMANUL ROMÂNESC AL SECOLULUI XX - MARIA MIRABELA PARASCHIV

18. CHIMIE-FIZICA - VASILE DUMITRESCU

19. MENTENANŢA SISTEMELOR TEHNICE - ADRIAN CĂTĂLIN DRUMEANU

20. ENGLISH FOR COMPUTING - HARDWARE - DIANA PARASCHIV

21. ENGLISH FOR COMPUTING - SOFTWARE- MARIA MIRABELA PARASCHIV

22. DE LA C LA C++, C# EXERCITII DIDACTICE - DANIELA ŞCHIOPU, IRINA IONIŢĂ, LIVIU IONIŢĂ, GABRIEL MARCU, LIVIU DUMITRAŞCU (COORDONATORI)

23. ADMINISTRAREA AFACERILOR IN INDUSTRIA DE PETROL ŞI GAZE. STUDII DE CAZ ŞI SEMINARII ŞTIINTIFICE - SILVIU NEGUŢ, MARIUS NEACŞU, IULIAN IANCU, CORNELIU DINU, LIVIU ILAŞI, GHEORGHE IONESCU, STELIAN DUMITRESCU, OVIDIU PINTILIE, GHEORGHE CALCAN, GAVRIIL PREDA, DANIEL DIMACHE, LIVIU DUMITRAŞCU (COORDONATOR)

24. LOGICĂ MATEMATICĂ ŞI COMPUTAŢIONALĂ - DANIELA ŞCHIOPU

25. EDUCAŢIA PENTRU MUZICĂ ŞI MIŞCARE IN INVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. ELEMENTE DE METODICA PREDĂRII - MIHAELA SUDITU

26. ANALIZĂ MATEMATICĂ. ŞIRURI FUNCTII, CALCUL DIFERENTIAL PENTRU FUNCŢII DE O VARIABILĂ - MIHAI PASCU, VIOREL STOICAN

27. CHIMIE COLOIDALĂ - SIMONA RADU

28. FIZICĂ CUANTICĂ. NOTE DE CURS (CARTE PE SUPORT CD) - ANCA BACIU

29. MODELE DE SIMULARE. INDRUMAR DE LABORATOR - DANIELA TUDORICĂ, CRISTIAN MARINOIU

30. STRUCTURI DE DATE FUNDAMENTALE - MONICA VLĂDOIU, ZORAN CONSTANTINESCU, GABRIEL MOISE

31. TEXTE ŞI INTERTEXTE - EXERCITII COMPARASTISTE - LOREDANA ILIE

32. CONTROLUL PRESIUNILOR DIN SONDĂ - MIHAI IONESCU, SERBAN NICOLESCU

33. PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ FAMILIE PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE CALITATE - CORINA IUREA

34. CONSILIEREA ÎN CARIERĂ. ELEMENTE INTRODUCTIVE - CRISTINA SAFTA

35. INGINERIA CALITĂŢII UTILAJULUI PETROLIER ŞI PETROCHIMIC (CARTE PE SUPORT CD) - MARIAN NEACŞU

36. PREDAREA, RECEPTAREA ŞI EVALUAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ - LOREDANA NETEDU (EDITOR)

37. MANUAL DE MARKETING - AUGUSTIN MITU, VIOLETA SIMA, DANIELA UŢĂ

38. PROIECTAREA EXPLOATĂRII - CARACTERIZAREA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI FLUIDE - IULIAN NISTOR

39. SISTEME DEPOZIŢIONALE - DUMITRU FRUNZESCU, AURA CEHLAROV

40. SEDIMENTOLOGIE. INDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - DUMITRU FRUNZESCU, AURA CEHLAROV

41. GEOLOGIA ROMÂNIEI. INDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - DUMITRU FRUNZESCU

42. UTILAJE PENTRU EXTRACŢIA HIDRAULICĂ A PETROLULUI - PETRE SĂVULESCU

43. MATHEMATICAL INEQUALITIES. VOL.2 - VASILE CÎRTOAJE

44. LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI. GRAMATICA DE BAZĂ - SILVIA KRIEB STOIAN

45. TEHNICI DE RECICLARE - DORIN STĂNICĂ EZEANU

ANUL 2017

1. FABRICAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR - EUGEN VICTOR LAUDACESCU, ION NAE, MARIUS GABRIEL PETRESCU

2. RAPORT CĂTRE ... URMAŞI - OCTAVIAN STĂNĂŞILĂ

3. FIZICA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI. INDRUMAR DE LABORATOR - FLOREA MINESCU (COORDONATOR), DAN ROMULUS JACOTĂ, ŞTEFAN I. PELIN

4. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR - CRISTINA POPA, BOGDAN DOICIN

5. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE. LIMBAJUL C++ - MIHAELA OPREA

6. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ. ELEMENTE TEORETICE ŞI APLICATIVE - MIHAELA OPREA

7. PROIECTAREA AUTOMATIZĂRII PROCESELOR. APLICAŢII PRACTICE - CRISTINA POPA, ALEXANDRU POPA

8. PEDAGOGIA DESTINULUI ŞI IMPLICAŢIILE ACESTEI ABORDĂRI ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ŞI SPECIALĂ. LUCRĂRILE CONFERINŢEI NAŢIONALE, PLOIEŞTI, 23-24 IUNIE 2017 - ALINA MĂRGĂRIŢOIU

9. OPTIMIZAREA PROCESULUI DE EPURARE. SOLUŢII PRACTICE PRIVIND PROIECTAREA STAŢIILOR DE EPURARE - CAŞEN PANAITESCU, DORIN BOMBOŞ

10. BIORESURSE. INDRUMAR DE LABORATOR - CAŞEN PANAITESCU, DORIN BOMBOŞ

11. MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU SĂPAREA GALERIILOR ORIZONTALE - PETRE SĂVULESCU

12. EDUCATIOON BETWEEN SCHOOL AND SOCIETY - SECOND EDITION, VOL.I AL CONFERINŢEI NAŢIONALE ADRESATĂ STUDENŢILOR - SZEKELY CĂTĂLINA, SIMONA EFTIMIE (COORDONATORI)

13. TEHNOLOGII DE DEPOLUARE ŞI RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ A SOLURILOR CONTAMINATE - MARIA POPA

14. CRISTALOGRAFIE ŞI MINERALOGIE. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - GHEORGHE BRĂNOIU

15. PRACTICA AUTOMATIZĂRII PROCESELOR INDUSTRIALE - GABRIELA BUCUR

16. MODELAREA, ANALIZA PROIECTAREA ŞI SIMULAREA AUTOMATELOR FINITE - ADRIAN MOISE

17. CALCUL ŞI METODE NUMERICE - CRISTIAN PĂTRĂSCIOIU, CRISTINA POPESCU

18. BAZELE OPTIMIZĂRII SISTEMELOR DE PRODUCŢIE - MARIEA MARCU

19. INTRODUCERE ÎN AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE - NICOLAE PARASCHIV

20. DISPOZITIVE ELECTRONICE ŞI ELECTRONICĂ ANALOGICĂ. VOL.I - ŞTEFAN RADU BALA

21. TEHNOLOGIA FORĂRII SONDELOR - MIHAIL IONESCU

22. FORAJUL SONDELOR - ŞERBAN NICOLESCU

23. MECANICA ROCILOR POROASE - PETRU CIOBANU

24. ELECTROCHIMIE - SIMONA RADU

25. LUCRĂRI EXPERIMENTALE DE MECANICĂ - ALEXANDRU H. POPA, ALEXANDRU PUPĂZESCU, MARIA TĂNASE

26. 160 DE ANI DE INDUSTRIE PETROLIERĂ ÎN ROMÂNIA, 50 DE ANI DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR LA PLOIEŞTI - MIHAIL MINESCU, DIANA LUCIANA CURSARU, MIHAI ADRIAN ALBULESCU, IONELA NEAGU (COORDONATORI)

27. REPERTORIUL TEZELOR DE DOCTORAT 1956-2017 - UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, BIBLIOTECA CENTRALA

28. MATHEMATICAL INEQUALITIES. VOL 3 - VASILE CÎRTOAJE

29. PLEDOARIE PENTRU O ECONOMIE A BUNULUI SIMŢ - MARIN DINU

30. UN SFERT DE SECOL DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR ECONOMIC LA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI - DANIELA ANGELA BUZOIANU, AURELIA PĂTRAȘCU, ANA TĂNĂSESCU (COORDONATORI)

31. ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ - AURELIA PĂTRAȘCU, DANIELA ANGELA BUZOIANU, ALINA GABRIELA BREZOI(COORDONATORI)

32. SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE. ABORDĂRI LEGISLATIVE - FLORINEL LUPU, MARIUS GABRIEL PETRESCU, OCTAVIAN PÂNTEA, ANDREI CRISTIAN LUPU

33. ORGANE DE MAȘINI. TEORIE ȘI APLICAȚII - NICULAE GRIGORE

34. INGINERIA DISTRIBUȚIEI GAZELOR NATURALE. VOL.I+ VOL. II - IOAN TUDOR

ANUL 2018

1. SISTEME DISTRIBUITE DE SUPERVIZARE ȘI CONTROL. INDRUMAR DE LABORATOR - MARIAN POPESCU

2. MATHEMATICAL INEQUALITIES. VOL. 4 - VASILE CÎRTOAJE

3. CONFLUENȚE ETNOLOGICE, ESTETICE, LITERARE ȘI LINGVISTICE - CRISTINA IRIDON (COORDONATOR)

4. CONFLUENȚE ETNOLOGICE, ESTETICE, LITERARE ȘI LINGVISTICE. MYTHOS ȘI LOGOS - CRISTINA IRIDON (COORDONATOR)

5. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE. INDRUMAR DE LABORATOR - MIHAELA OPREA, MĂDĂLINA CĂRBUREANU

6. EDUCATION BETWEEN SCHOOL AND SOCIETY. PROVOCĂRI ALE EDUCAȚIEI CONTEMPORANE. VOLUMUL CONFERIENȚEI NAȚIONALE ADRESATĂ STUDENȚILOR 21-22 APRILIE 2016, PLOIEȘTI - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY(COORDONATOR)

7. MERCEOLOGIA PRODUSELOR PETROLIERE - ION ONUȚU, TRAIAN JUGĂNARU

8. GEOCHIMIE. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE - VIOREL-EUGEN VASILIU, MIHAIL CIOCÎRDEL

9. TEHNICI DE MODELARE ȘI SIMULARE. APLICAȚII MATLAB - CRISTINA POPA, BOGDAN DOICIN

10. UTILAJE PENTRU ANTRENAREA SAPEI DE FORAJ - PETRE SĂVULESCU

11. EXPLOATAREA RESURSELOR NECONVENȚIONALE DE HIDROCARBURI, ÎN PERSPECTIVA DIFERENȚELOR DE CONDIȚII DINTRE ROMÂNIA (EUROPA) VERSUS SUA, STUDIU DE CAZ: DOBROGEA DE SUD - DUMITRU FRUNZESCU

12. LIANA GEORGESCU - ECHIPAMENTE ELECTRICE

13. SALA TRONULUI. POEME - ROMEA CANTEMIR

14. IONUT LAMBRESCU, ION PANĂ – SISTEME AVANSATE DE MODELARE INGINEREASCĂ

15. MARIEA MARCU - EXTRACȚIA PETROLULUI

16. FIZICĂ - GEORGETA NAN

17. FIZICA PENTRU INGINERI - ANCA BACIU

18. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI: 70 DE ANI DE PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE - PROF.UNIV.DR.ING. NICOLAE PARASCHIV(COORDONATOR)

19. MINERALOGIE. VOL.I. CRISTALOGRAFIE - GHEORGHE BRĂNOIU

20. MATHEMATICAL INEQUALITIES. VOL.V - VASILE CÎRTOAJE

21. FUNDAMENTELE ANALIZEI CHIMICE ȘI INSTRUMENTALE. SOLUȚII ȘI ECHILIBRE CHIMICE

22. DIDACTICA DOMENIULUI ȘTIINȚE - MARIANA MUȘAT

23. PROGRAMAREA APLICAȚIILOR DE TIMP REAL. SINTEZE - NICOLAE PARASCHIV

24. MECANICA ROCILOR CU APLICAȚII NUMERICE - PETRU CIOBANU

25. ELEMENTE DE PEDOLOGIE. POLUAREA SOLURILOR CU HIDROCARBURI ȘI RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ - MARIA POPA

26. GESTIONAREA DIFERENȚELOR. O PROVOCARE A LUMII CONTEMPORANE. VOLUMUL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE 28-29 IUNIE 2018, PLOIEȘTI - DIANA COSTEA, MIHAELA BADEA, EMIL STAN (COORDONATORI)

27. DISPOZITIVE ELECTRONICE ȘI ELECTRONICĂ ANALOGICĂ. VOL. II - ȘTEFAN BALA

28. SISTEME INTELIGENTE DE MĂSURARE. STRUCTURI DE BAZĂ ȘI APLICAȚII - GABRIELA BUCUR

29. MODELAREA, ANALIZA, PROIECTAREA ȘI SIMULAREA AUTOMATELOR FINITE. VOL. II - ADRIAN MOISE

30. CONSTRUCȚIA EPISTEMOLOGICĂ A REALITĂȚII FIZICE PRIN CONCEPTUL DE TEORIE ÎNCHISĂ LA W. HEISENBERG - DRAGOȘ GRIGORESCU

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.