Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
     Alte colecţii ştiinţifice
     Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
     Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2021
     Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2020

Home : 5. Colecții : Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018 :

ANUL 2007

1. ALGORITMICA GRAFURILOR - GABRIELA MOISE

2. PROTECTIA ANTICOROZIVĂ ŞI REABILITAREA CONDUCTELOR ŞI REZERVOARELOR - IOAN TUDOR, GHEORGHE ZECHERU, GHEORGHE DRAGHICI , ILIE E. LAŢA, RĂZVAN RÎPEANU, FLORINEL DINU, MARIUS GABRIEL PETRESCU, BOGDAN ROSU

3. STATISTICĂ - CORNELIA GABER

4. BAZELE INGINERIE SISTEMELOR DE PRODUCŢIE - MARIUS GABRIEL PETRESCU

5. PSIHOPEDAGOGIA COPILULUI CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE - ALINA PETRESCU

6. WELDING AND ALLIED TECHNOLOGIES IN AEROSPACE APPLICATIONS HANDBOOK - GABRIELA IONESCU, VLAD ULMANU

7. INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ DE APĂRARE. DOCUMENTE (1950-1989) - OPRIS PETRE

8. PROBLEME GLOBALE CONTEMPORANE (COLECTIA MASTERATE U.P.G) - DRAGOS RĂDULESCU

9. EDUCAŢIA FIZICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR. TEORIE ŞI DIDACTICĂ - MARIUS VAIDA, MIRELA DULGHERU

10. RELAȚIA PROFESOR-ELEV, O NOUĂ PARADIGMĂ?: SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE BUȘTENI, 31 MAI 2007 - EMIL STAN (COORDONATOR)

11. PSIHOLOGIA ADOLESCENŢEI ŞI A VÂRSTEI ADULTE - ANA MARIA MARHAN

12. MECANICĂ TEORETICĂ ŞI REZISTENŢA MATERIALELOR. VOL. 2 - ALEXANDRU PUPĂZESCU

13. TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI - MIHAIL MINESCU , ION NAE

14. MECHANICAL PROCESSING: METAL FORMING, POWDER METALLURGY, HEAT TREATMENT, AND METAL CUTING - VLAD ULMANU, GABRIELA IONESCU

15. UTILAJE STATICE, PETROCHIMICE ȘI DE RAFINĂRIE - VIOREL NICOLAE

16. BIROTICA. PRELUCRARE ȘI PREZENTARE DATE - DANIELA ENĂCHESCU , CRISTINA OPREA

17. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A INTREPRINDERII - ALEXANDRU SĂLCEANU

18. ANALIZĂ MATEMATICĂ. VOL. I - TĂNASE DINU, ALINA PETCU

19. GEOFIZICĂ DE SONDĂ. VOL. I - MĂLUREANU ION

20. ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ȘI DIFERENȚIALĂ, ECUAȚII DIFERENȚIALE - ILIE RISTEA, DAN ISBASOIU, ILEANA DUMITRU

21. 1917 - GLORIE ŞI DEZNĂDEJDE - GAVRIIL PREDA

22. PROGRESS IN ENGLISH. CURS PRACTIC DE LIMBA ENGLEZĂ

23. TEHNOLOGII ŞI PROCESE TIP ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ. VOL. I - DANIELA POPOVICI

24. ELECTRONICĂ APLICATĂ GENERALĂ - CRISTIAN BUCUR

25. ANALIZA POLUANTILOR. INDRUMAR DE LABORATOR - TRĂMBIŢAŞU ANA, PÎNTEA OCTAV, SONIA MIHAI

26. SISTEME INFORMATICE ŞI GESTIUNEA BAZELOR DE DATE - TUDOR LIVIANA

27. PROGRAMARE IN LIMBAJ DE ASAMBLARE. LUCRĂRI PRACTICE - RADULESCU GABRIEL, OLTEANU MARIUS

28. OPTIMIZĂRI IN ELECTROENERGETICA INDUSTRIALĂ - GEORGESCU LIANA

29. UTILAJ PETROLIER. EDITIA A DOUA - SĂVULESCU PETRE

30. SERVICII INTERNET - NICOARĂ SIMONA

31. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - PANĂ ION

32. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE. VOL. I - SĂVULESCU PETRE

33. APLICAŢII ALE CALCULULUI VECTORIAL ÎN FIZICĂ - HOTINCEANU MIHAI, BORSOS ZOLTAN

34. ECONOMIE POLITICA. VOL. I - GHEORGHE STEFAN, STANCU ADRIAN, HARALAMBIE GEORGE ALIN, VIULET NICOLETA

35. LIMBA LATINĂ. MORFOLOGIE VERBALĂ - IRIDON CRISTINA

36. DIMENSIUNILE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ALE FENOMENULUI DROGURILOR. COLECŢIA ,,DUALISMUL ECONOMIEI MONDIALE" - RĂDULESCU IRINA GABRIELA

37. LIMBAJ IN ACTIUNE. UN MODEL INTEGRATIV DE STUDIERE A PRAGMATICII - SĂFTOIU RĂZVAN

38. ISTORICUL SOCIETĂTII CONCORDIA 1907-1948 - DAN OVIDIU PINTILIE

39. STUDII DE CAZ ŞI EXERCITII REZOLVATE PENTRU ANALIZA FENOMENELOR ECONOMIEI SUBTERANE. COLECTIA MASTERATE U.P.G - RADULESCU IRINA

ANUL 2008

1. RISC, CALITATE ŞI MANAGEMENT DE MEDIU - LIVIU TOADER, MARIUS GABRIEL PETRESCU, COSTIN ILINCA

2. 1918. UN VIS ÎMPLINIT - PREDA GAVRIIL (COORDONATOR)

3. 23 AUGUST 1944 IN PRAHOVA. DOCUMENTE - PREDA GAVRIIL, STĂNESCU EUGEN, STĂNESCU IULIA

4. A HISTORY OF ENGLISH LITERATURE, THE MIDDLE AGES AND THE RENAISSANCE - IONESCU ARLEEN

5. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE. VOL II - SĂVULESCU PETRE

6. ACTIVITATEA GAZIERĂ DIN ROMÂNIA ÎN TRANZIŢIE LA O PIAŢĂ LIBERĂ FUNCŢIONALĂ ŞI INTEGRABILĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ - SIMESCU NICOLAE, TRIFAN CORNEL, ALBULESCU MIHAI, CHISĂLIŢĂ DUMITRU

7. ANALIZĂ MATEMATICĂ II - PASCU MIHAI

8. APLICATII ALE INTELIGENTEI ARTIFICIALE IN PROTECTIA MEDIULUI - OPREA MIHAELA, NICHITA CONSTANTIN, DUNEA DANIEL

9. AUTOMATIZAREA PROCESELOR CHIMICE – LUCRĂRI DE LABORATOR - POPESCU MARIAN

10. BURSE DE MĂRFURI ŞI VALORI - MATEI MIRELA (COORD.), STANCU ADRIAN, ENESCU GEORGE, GEAMBAŞU CORINA

11. COMERŢ INTERNATIONAL - RĂDULESCU IRINA GABRIELA

12. COMERŢ ŞI CONCURENTĂ - MARIANA EFTIMIE

13. COMPLEMENTE DE ALGEBRĂ - DINU TĂNASE

14. COMPLEMENTE DE TRIGONOMETRIE SI GEOMETRIE - DINU TANASE

15. DEPOLUAREA SOLURILOR CONTAMINATE CU PRODUSE PETROLIERE – LUCRĂRI DE LABORATOR - PĂTRAŞCU CORNEL, NEGOIŢĂ LOREDANA IRENA, POPA MARIA

16. DISCURSUL TELEVIZUAL. ÎNTRE COOPERARE ŞI POLEMICĂ - COCULESCU STELUTA

17. DISPOZITIVE ELECTRONICE SI ELECTRONICĂ ANALOGICĂ - BUCUR CRISTIAN

18. ECOLOGIE GENERALĂ SI SISTEME ECOLOGICE - STANICĂ-EZEANU DORIN

19. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI UNIVERSITARĂ - FINICHIU MARIN

20. EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ - PESCARU ADINA

21. ELECTROTEHNICĂ - GEORGESCU DORU, GEORGESCU LIANA

22. ELEMENTE FUNDAMENTALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR - NAE ION

23. FIABILITATEA SISTEMELOR ŞI APLICAŢII - STAN MARIUS

24. FILOSOFIE. TEME DE SEMINAR - VASILESCU GABRIELA, LEU NICOLETA

25. FIZICĂ - HOTINCEANU MIHAI

26. FIZICĂ CUANTICĂ -MOŞESCU NICOLAE, BACIU ANCA, NAN GEORGETA

27. FIZICĂ CUANTICĂ. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII - SIMACIU ION, BORSOS ZOLTAN

28. FLUIDE DE FORAJ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - POPESCU MARIA GEORGETA MANEA MIHAELA

29. FUNDAMENTELE ELECTRONICII DIGITALE - BUCUR CRISTIAN

30. HIDRAULICĂ APLICATĂ - STOICESCU MARIA

31. INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE - ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR ŞI SEMINAR - VASILE ISPAS, ADRIAN NEACŞA

32. INGINERIA EMISIILOR POLUANTE ALE REZERVOARELOR PETROLIERE - LIVIU TOADER

33. INTERFEŢE OM-MAŞINĂ. INDRUMAR DE LABORATOR - STOICA CONSTANTIN

34. LITERATURA ROMÂNĂ MODERNĂ. ULTIMILE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA - COJOCARU MIHAELA

35. MANAGEMENTUL CALITĂŢII – MIC DICŢIONAR DE TERMENI PETRESCU MARIUS GABRIEL BUCUROIU RODICA

36. MARKETING – APLICAŢII, STUDII DE CAZ, TESTE GRILĂ - MITU AUGUSTIN, UŢĂ DANIELA

37. MENTENANŢA TURBOMOTOARELOR - ŞTEFĂNESCU MARIANA, SILIVESTRU VALENTIN, LIVIU ADAM, NEACŞU SORIN, FLOREA ION, EPARU CRISTIAN

38. METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAŢIONALE. TEORIE ŞI APLICAŢII - SUDITU MIHAELA

39. MODELAREA DATELOR ÎN BAZELE DE DATE RELATIONALE - VLĂDOIU MONICA

40. CHIMIE ORGANICĂ MODERNĂ. VOL II - CUIBAN FLAVIAN, BOLOCAN ION, BARBU EUGEN

41. ORGANE DE MAŞINI. ANGRENAJE CILINDRICE - GRIGORE NICULAE

42. PLANURILE EXPERIMENTALE STATISTICE ÎN TURISM. STUDIU DE CAZ – JUDEŢUL PRAHOVA - GEORGE ALIN HARALAMBIE

43. POLITICI LINGVISTICE EDUCATIONALE. INSTRUMENTE EUROPENE IN EVALUAREA CURRICULUMULUI DE LIMBĂ ENGLEZĂ DIN ROMANIA - NEAGU IONELA

44. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR INDRUMAR DE LABORATOR - POPA CRISTINA

45. PROTECŢIA DEPOZITELOR DE PRODUSE PETROLIERE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR - NICOLAE VIOREL

46. PSIHOPEDAGOGIA COMUNICĂRII - ALBU GABRIEL, SUDITU MIHAELA

47. ROMÂNIA INTERBELICĂ. ECONOMIE, ADMINISTRAŢIE APĂRARE - AGRIGOROAIEI ION, PREDA GAVRIIL, CALCAN GHEORGHE

48. TEHNICI PROMOŢIONALE, PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR - MITU AUGUSTIN

49. TEHNOLOGII DE DEPOLUARE A SOLURILOR ŞI APELOR FREATICE - NICOLESCU CONSTANTIN

50. TERMOTEHNICĂ ŞI MAŞINI TERMICE, VOL I - PĂTĂRLĂGEANU MARCELA, SUDITU SILVIAN

51. TESTE PENTRU EXAMENUL DE MECANICĂ TEORETICĂ - EPARU ION

52. INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE - ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR ŞI SEMINAR - ISPAS VASILE, NEACŞA ADRIAN

53. CRIZA POLONEZĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANILOR 80. REACŢIA CONDUCERII PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN - OPRIŞ PETRE

54. FORAJUL SONDELOR 5 - MACOVEI NECULAI

55. FISCHER. POEZIA ŞI PERLELE ŞAHULUI - IORDACHE DUMITRU

56. PROBLEME CONTEMPORANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PEDAGOGIC ROMÂNESC - COORDONATORI SUDITU MIHAELA MĂRGĂRIŢOIU ALINA

57. FIZICO-CHIMIA MEDIULUI. FACTORII DE MEDIU ŞI POLUANŢII LOR - EVA TRÎMBIŢAŞU

58. INSTITUŢII DE DREPTUL AFACERILOR - RĂDULESCU DRAGOŞ

59. STUDII DE CAZ ŞI EXERCIŢII REZOLVATE PENTRU MODELAREA OBIECT A SISTEMELOR DE APLICAŢII ECONOMICE CU UML 2 - DUMITRAŞCU LIVIU, GUŢU STELIAN, RĂDULESCU IRINA GABRIELA

60. CREAREA SITE-URILOR WEB: ADOBE DREAMWEAVER CS3 - DUMITRAŞCU LIVIU RĂDULESCU IRINA GABRIELA

61. STUDII DE CAZ ŞI EXERCIŢII REZOLVATE PENTRU CREAREA SITE-URILOR WEB CU DREAMWEAVER CS3 - DUMITRAŞCU LIVIU (COORD.), IONIŢĂ LIVIU, GUŢU STELIAN, RĂDULESCU IRINA GABRIELA

62. LA PROMOTION DES RELATIONS INTERNATIONALES DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LA FRANCOPHONIE: LE COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE 27-30 MARS 2008 - RĂDULESCU IRINA GABRIELA COORDONATOR

63. TEHNOLOGII NOI ŞI ECOLOGICE ÎN FORAJUL SONDELOR ŞI EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI - NICOLESCU CONSTANTIN, PASCU COLOJA MIHAI, IORDACHE GEORGE, MARCU MARIEA

64. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI: 60 DE ANI: 1948-2008: TRADIŢIE ŞI MODERNITATE - ANTONESCU NICULAE NAPOLEON COORDONATOR

65. FORAJUL SONDELOR 5. DESCHIDEREA STRATELOR PRODUCTIVE - MACOVEI NECULAI

ANUL 2009

1. BAZELE TEORETICE ALE ORIENTĂRII, SELECŢIEI ŞI PREGĂTIRII ÎN PATINAJUL VITEZĂ - VAIDA MARIUS

2. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE LA CONTABILITATE FINANCIARĂ - SĂLCEANU ALEXANDRU

3. CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - ENACHE ROXANA, MĂRGĂRIŢOIU ALINA, EFTIMIE SIMONA

4. CIMENTURI DE SONDĂ. INDRUMAR DE LABORATOR - POPESCU MARIA GEORGETA MANEA MIHAELA

5. CONDIŢIA FIZICĂ ŞI EXERCIŢIILE ATLETICE - FINICHIU MARIN

6. CORTES – CORPUS DE TEXTE PENTRU SEMINARUL DE LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ (PRAGMATICA) - SĂFTOIU RĂZVAN

7. CULEGERE DE PROBLEME DE FIZICĂ - POPESCU ANDREEA STANCU MIHAELA

8. POEZIA ROMÂNEASCĂ. TENDINȚE ȘI DIRECȚII ACTUALE -EDITORI: MIHAELA COJOCARU, RĂZVAN SAFTOIU

9. ENGLISH SYNTAX – BASIC CONCEPTS. THE SYNTAX OF THE SIMPLE SENTENCE - IONELA NEAGU

10. EXERCIŢIILE DIN ATLETISM ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ - FINICHIU MARIN

11. GEOFIZICĂ DE SONDĂ. LUCRĂRI PRACTICE – VOL I - ION MĂLUREANU, DANIELA DOINA NEAGU

12. INFOGRAFICĂ – INDRUMAR DE LABORATOR - LAMBRESCU IONUŢ, NEACŞA ADRIAN, DINIŢĂ ALIN, STOICA DORU

13. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - NICOARA SIMONA, IONITA LIVIU, PETRE ELIA

14. ISTORIA ROMÂNILOR ŞI ELEMENTE DE METODICA PREDĂRII ISTORIEI, EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - CALCAN GHEORGHE, MUNTEANU VALENTINA

15. ISTORIA ŞTIINŢELOR FIZICE. VOL I - MOŞESCU NICOLAE

16. LE TEMPS VERBAL, FACTEUR DE COHÉRENCE TEXTUELLE: LOGIQUE COMBINATOIRE DES TEMPS DANS LA FORMATION DU TEXT - DIANA COSTEA

17. LIMBA LATINĂ. MORFOLOGIA - IRIDON CRISTINA

18. LIMBAJUL POLITIC ROMÂNESC ACTUAL - TOMESCU DOMNIŢA, DUDA GABRIELA, JIEANU IOANA, STOIAN SILVIA

19. MANAGEMENTUL PROIECTELOR – TEHNICI DE PLANIFICARE ŞI DE CONTROL - NAE ION

20. MANAGEMENTUL PROIECTELOR. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE - CĂTĂLIN POPESCU

21. MECANICA ROCILOR TRAVERSATE PRIN FORAJ - CIOBANU PETRU

22. OBIECTIVE EDUCAŢIONALE- PROBLEMATICĂ TEORETICĂ ŞI METODICĂ ACTUALĂ - LUPU ELENA

23. POEZIA ROMÂNEASCĂ. TENDINŢE ŞI DIRECŢII ACTUALE - COJOCARU MIHAELA

24. POLIMERI SINTETICI - BĂDULESCU ROXANA, BOLOCAN ION

25. PRINCIPIILE FIZICE ALE SENZORILOR ŞI TRADUCTOARELOR - HOTINCEANU MIHAI, BORSOS ZOLTAN

26. PROGRAMARE MATEMATICĂ - DINU TĂNASE

27. PSIHOPEDAGOGIE. SINTEZE DE CURS PENTRU STUDENŢI. NIVELUL I - ALBU GABRIEL, ENACHE ROXANA, STAN EMIL (COORDONATORI)

28. SECURITATEA ALIMENTARĂ – COORDONATE ŞI IMPLICAŢII - ENE CORINA)

29. TEHNOLOGIA ULEIURILOR LUBRIFIANTE - TĂNĂSESCU CONSTANTIN CURSARU DIANA

30. TIPURI DE COMUNICARE ŞI UTILIZAREA LOR IN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE - OPREA VIOREL

31. AGENȚI INTELIGENŢI. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

32. ELEMENTE DE MECANICĂ TEORETICĂ -RUSU LILIANA

33. EXTRACŢIA PETROLULUI. OPERAŢII DE STIMULARE, INTERVENŢII ŞI REPARAŢII - CRISTESCU MARIA

34. FIZICĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR. EDIȚIA A 2-A REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ - SIMACIU ION

35. INTRODUCERE ÎN TEORIA LITERATURII. ANTOLOGIE - GABRIELA DUDA (COORD.), MARIUS NICA, LOREDANA STOICA, ANCA ŞTEFAN

36. MODELE ONDULATORII ŞI CORPUSCULARE ALE MATERIEI. EDIŢIA A 2-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - SIMACIU ION

37. AUDIT INTERN. AUDITUL SISTEMULUI DE SALARIZARE - TEODORESSCU CRISTIAN

38. TERMOTEHNICĂ. EDIŢIA A 2-A REVIZUITA ŞI ADĂUGITĂ - CRISTESCU TUDORA

39.GURAHONŢ. GURĂ DE RAI - RIZEA MARIAN

40. ISTORIA ŞTIINŢELOR FIZICE. VOL II - MOŞESCU NICOLAE

41. CORESPONDENŢA DE AFACERI. GHID PRACTIC DE SEMINAR - GHEORGHIEVICI VICTORIA

42. COMPLEMENTE DE ECUAŢII PENTRU INGINERI - RISTEA ILIE

ANUL 2010

1. ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ - BOACĂ TUDOR

2. ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ, ECUAŢII DIFERENŢIALE - RISTEA ILIE, ISBĂŞOIU DAN, MANIU GEORGETA

3. BIROTICĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR, OFFICE 2007, EDIŢIA A III-A – REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - LAMBRESCU IONUŢ MOISE GABRIELA NICOARĂ SIMONA IONIŢĂ IRINA

4. CALCUL NUMERIC ŞI PROGRAMARE. APLICAŢII - MARINESCU CORNEL, MARCU GABRIEL, DIŢU DANIELA, NIŢESCU CONSTANTIN

5. CALCULUL PROCESELOR DE PURIFICARE A GAZELOR INDUSTRIALE - NEAGU MIHAELA, FENDU ELENA NICOLAE M.

6. CENTRALIZAREA/ DESCENTRALIZAREA SISTEMELOR EDUCAŢIONALE - ENACHE ROXANA (COORDONATOR)

7. CHIMIE GENERALĂ – LUCRĂRI PRACTICE DE LABORATOR - MORARU MARIA CAMENIŢĂ ILEANA, ŞCHIOPESCU ALEXANDRA MANEA FLOAREA)

8. CREAREA SITE-URILOR WEB CU ADOBE DREAMWEAVER CS4 - MODELAREA APLICAŢIILOR WEB CU UML 2: EXEMPLE, APLICAŢII, STUDII DE CAZ - DUMITRAŞCU LIVIU, STELIAN GUTU, TITUS SLAVICI, LIVIU IONITA, MOISE GABRIELA, BORSOS ZOLTAN, ALIN MNERIEŞANDRU LIANA, HOTINCEANU MIHAI

9. ECOTEHNOLOGIE: NOŢIUNI TEORETICE, APLICAŢII ŞI STUDII DE CAZ - ZISOPOL, DRAGOS GABRIEL DUMITRESCU ANDREI TRIFAN CIPRIAN 10. CULEGERE DE PROBLEME DE FIZICĂ -

11. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ, STRUCTURI OPERAŢIONALE DE INSTRUIRE - VAIDA MARIUS

12. FIZICA - MOŞESCU NICOLAE, NAN GEORGETA, BACIU ANCA

13. FIZICĂ CUANTICĂ. NOŢIUNI TEORETICE ŞI STUDII EXPERIMENTALE - SIMACIU ION

14. FIZICA MEDIULUI -ŞANDRU LIANA, BRĂDAC MARIANA

15. FIZICĂ. NOŢIUNI TEORETICE ŞI APLICAŢII - ŞANDRU LIANA

16. GAZOMETRE - ALECSANDRU PAVEL VIOREL NICOLAE

17. ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ -ENACHE ROXANA, MĂRGĂRIŢOIU ALINA, EFTIMIE SIMONA (COORD.)

18. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR DE FIZICĂ, EDIȚIA A 2-A – REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - POPESCU ANDREIA ANA, STANCU MIHAELA

19. INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII. APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ - PETRESCU DOINA, LAUDACESCU, EUGEN, NAE ION, PETRESCU MARIUS GABRIEL

20. JOCUL- DREPTUL FUNDAMENTAL AL COPILULUI - MIRELA DULGHERU CONSTANTINESCU ANAMARIA

21. LIMBA LATINĂ. SINTAXA - CRISTINA IRIDON

22. LITERATURA ROMÂNĂ DE LÂNGĂ GRANIŢE - COJOCARU MIHAELA

23. MINERALOGIE ȘI PETROLOGIE - GEORGESCU OCTAVIAN, BRĂNOIU GHEORGHE

24. ORGANE DE MAŞINI. ANGRENAJE CONICE ŞI MELCATE - NICULAE GRIGORE

25. POLUANȚI ÎN PETROL SI PETROCHIMIE - ONUTU ION, JUGANARU TRAIAN

26. PRINCIPIILE FIZICE ALE SENZORILOR ŞI TRADUCTOARELOR, EDIȚIA A 2 –A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ - HOTINCEANU MIHAI BORSOS ZOLTAN

27. PROCESE DE TRANSFER DE CĂLDURĂ LUCRĂRI PRACTICE - PĂTRAŞCU CORNEL, POPA MARIA NEGOIŢĂ LOREDANA, RĂDULESCU SINZIANA

28. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE - TUDOR LIVIANA NICOLETA, ŞCHIOPU DANIELA, DRAGOMIR ELIA GEORGIANA, CHIRCU FLORENTINA ALINA

29. PSIHOPEDAGOGIE – SINTEZE DE CURS PENTRU STUDENTI. NIVELUL II - ENACHE ROXANA, MĂRGĂRIŢOIU ALINA (COORD.)

30. RAMIFICAȚIILE TUBULARE-PANTALON PRESURIZATE LA INTERIOR - COSTIN ILINCA

31. RECUNOAŞTEREA FORMELOR - ÎNDRUMAR DE LABORATOR - OPREA MIHAELA

32. REZISTENŢA MATERIALELOR - EPARU ION, MANEA CONSTANTIN

33. SISTEME E-LEARNING - MOISE GABRIELA 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@editura.dtic.local and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.