Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
     Alte colecţii ştiinţifice
     Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
     Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2022
     Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 5. Colecții : Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field :

2001

1. Curs de limba germană [A German Language Course] - Georgeta Vrabie

2. Limba germană pentru începători [German for Beginners] - Georgeta Vrabie

3. Curs de literatura română modernă – partea I [A Course in Modern Romanian Literature –part I] - Mihaela Cojocaru

4. Modernist Narrative Discourse –Virginia Woolf - Anca Mihaela Dobrinescu

5. Limba spaniolă pentru începători şi avansaţi [Spanish for Beginners and Advanced Learners] - Valentina Ana

2002

1. Curs practic de limba spaniolă [A Spanish Practical Course] - Valentina Ana

2. English for Engineering - Arleen Ionescu

2003

1. Literatura română în epoca veche [Old Romanian Literature] - Mihaela Cojocaru

2. Histoire et mentalitiés dans l’oeuvre de Gustave Flaubert [History and Mentalities in Gustave Flaubert’s Literary Work] - Diana Rînciog

3. English Practical Course – part 1 - Arleen Ionescu, Luiza Vlad, Răzvan Vlad

4. Ion Bălu 70. Studii şi evocări literare [Ion Bălu 70. Studies and Literary Evocations] - Mihaela Cojocaru, Duda Gabriela (editors)

2004

1. Stratégies de communication: coopération et polémique dans le débat télévisuel [Strategies of communication: cooperation and dispute in television debates] -Steluţa Coculescu

2. Filosofie. Seminar [Philosophy. Seminar] - Gabriela Vasilescu, Ana Bălan, Dragoş Grigorescu

3. Sub semnul armistiţiului. Documente. 12 septembrie 1944-12 septembrie 1945 [Under the sign of truce. Documents. 12 September 1944-12 September 1945] - Mihai Irimiea

4. John Fowles – Literature and Psychological Profile - Maria Magdalena Popescu

5. Challenge your English. English tests - Maria Magdalena Popescu

6. The discourse of modernism. Lectures in the modernist English novel - Anca Mihaela Dobrinescu

7. Basic grammar - Oana Smoleanu

8. Concordanţe româno-britanice [Romanian-British correspondences] - Arleen Ionescu

9. Stilistica limbii române. Stilistică lingvistică şi stilistică literară [The stylistics of the Romanian language. Linguistic stylistics and literary stylistics]-Gabriela Duda

10. Limba engleză contemporană [Contemporary English Language] - Oana Smoleanu

11. English for engineering - Arleen Ionescu

12. Literatura română pentru copii [Romanian literature for children] - Mihaela Cojocaru

13. Le nom et le groupe nominal [The noun and the noun phrase] - Mariana-Steluţa Coculescu

2005

1. L’argumentation: théorie et pratique [Argumentation: theories and practice] - Mariana Steluţa Coculescu

2. Teoria comunicării. Prelegeri şi aplicaţii [The theory of communication. Speeches and applications] - Gabriela Vasilescu, Irina Dumitrescu

3. Business English -Arleen Ionescu

4. Istoria economiei naţionale [The history of the national economy] - Mihai Irimiea

5. Folclor literar românesc. Obiceiuri tradiţionale, poezia ceremonială [Romanian literary folklore. Traditional customs and ceremonial poetry] - Nicoleta Coatu

6. Istoria Românilor [The history of the Romanian people] -Gheorghe Calcan

7. Direcţii în cercetarea lingvistică actuală. In memoriam Magdalena Vulpe [Directions in the Present-day Linguistic Research In Magdalena Vulpe’s Memory] - Gabriela Duda, Domniţa Tomescu(editors)

8. A Course in Advanced English Practice - Diana Presadă

9. Une étude des symbols dans l’oeuvre de Saint Exupéry [A Study of Symbols in Saint Exupéry’s Work] - Anca Stavre

2006

1. A Practical Guide to English Phonetics and Phonology - Adina Oana Nicolae

2. Topics in Pragmatics - Carmen Popescu

3. Victorian Contrasts - Irina Toma

4. Istoria Europei şi a Uniunii Europene [The History of Europe and European Union] -Gavriil Preda

5. 1916 Un an hotărâtor în istoria românilor [1916, a Decisive Year for the History of the Romanian People] - Gavriil Preda (editor)

6. Generalul Traian Moşoiu în epocă şi în posteritate [General Traian Moşoiu in His Age and for Posterity] - Gheorghe Calcan

7. Introducere în teoria literaturii [Introduction to Literary Theory - Loredana Stoica]

8. Literatura română medievală şi modernă [Romanian Medieval and Modern Literature. Centuries XV-XIX] - Mihaela Cojocaru

9. S’informer, communiquer, s’exercer dans Le Français de l’entreprise, Colecţia INDE Ploieşti [Getting Information, Communicating and Practicing the Engineering French, I.N.D.E. Collection Ploieşti] - Ana Maria Burlan

2007

1. Industria românească de apărare. Documente (1950-1989) [The Romanian Defense Industry. Documents (1950-1989)] - Opriş Petre

2. 1917 – Glorie şi deznădejde [1917 – Glory and Despair] - Gavriil Preda (editor)

3. Progress in English. English Practical Course - Diana Presadă

4. Limba latină. Morfologia verbală [Latin Language. Verbal Morphology] - Cristina Iridon

5. Limbaj în acţiune. Un model integrativ de studiere a pragmaticii [Language in Action. An Integrative Model for the Study of Pragmatics] - Răzvan Săftoiu

6. Istoricul Societăţii ,,Concordia” 1907-1948 [The History of “Concordia” Company 1907-1948] - Dan Ovidiu Pintilie

7. A History of English Literature. The Middle Ages and the Renaissance. Vol. 1 - Arleen Ionescu

2008

1. Filosofie. Teme de seminar [Philosophy. Class Work] - Gabriela Vasilescu, Nicoleta Leu

2. Criza poloneză de la începutul anilor ’80. Reacţia Partidului Comunist Român [Polish Crisis in the Beginning of the ’80s. The Reaction of the Romanian Communist Party] - Petre Opriş

3. Literatura română modernă. Ultimele decenii ale secolului al XIX-lea [Modern Romanian Literature. The Last Decades of the Nineteenth Century] - Mihaela Cojocaru

4. 1918 un vis împlinit [1918 A Dream Made True] - Gavriil Preda (editor)

5. Politici lingvistice educaţionale în România: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză [Language Education Policies in Romania: European Instruments for Assessing the English Language Curriculum] - Ionela Neagu

6. România interbelică. Economie, administraţie, apărare [Interwar Romania. Economy, Administration, Defence] - Ion Agrigoroaiei, Gavriil Preda, Gheorghe Calcan

7. Discursul televizual. Intre cooperare şi polemică [Televisual Discourse: Between Cooperation and Polemic] - Steluţa Coculescu

2009

1. Cortes. Corpus de texte pentru seminarul de limba română contemporană (pragmatica) [Cortes. Texts for the Contemporary Romanian Language Class (Pragmatics)] Răzvan Săftoiu (editor)

2. Poezia românească. Tendinţe şi direcţii actuale [Romanian Poetry. Contemporary Trends and Directions] - Mihaela Cojocaru, Răzvan Săftoiu (editors)

3. English syntax. Basic concepts. The syntax of the simple sentence - Ionela Neagu

4. Limbajul politic românesc actual [Contemporary Romanian Political Language] - Domniţa Tomescu (editor)

5. Le temps verbal, facteur de cohérence textuelle. Logique combinatoire des temps dans la formation du texte [The verbal tense, a factor of textual coherence. Combinatorial logic of tenses in text development - Diana Costea ]

6. Limba latină. Morfologia [Latin. Morphology] - Cristina Iridon

7. Corespondenţă de afaceri. Ghid practic pentru seminar [Business correspondence. Applied guidebook for the seminar] - Victoria Gheorghievici

8. Introducere în teoria literaturii. Antologie [Introduction to the theory of literature. An anthology] - Gabriela Duda (editor), Marius Nica, Loredana Stoica, Anca Ştefan

2010

1. Literatura română de lângă graniţe [Romanian literature from the borders] - Mihaela Cojocaru

2. Limba latină. Sintaxa [Latin. Syntax] - Cristina Iridon

3. Intervenţiile umanitare - o provocare a secolului XXI [Humanitary interventions – a challenge of the 21st century] - Florin Olteanu

2011

1. Estetica [Aesthetics] - Gabriela Vasilescu

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.