Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
     Alte colecţii ştiinţifice
     Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
     Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2024
     Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 5. Colecții : Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2024 :

ANUL 2019

1. GENERAL FRAMEWORK OF EXPLORATION-PRODUCTION ACTIVITIES IN ROMANIA - GHEORGHE BRĂNOIU

2. ANAMORFOZELE CELUILALT. RAPORTUL IDENTITATE-ALTERITATE ÎN ROMANELE ROBINSON CRUSOE DE DANIEL DEFOE ȘI VINERI SAU VIAȚA SĂLBATICĂ DE MICHEL TOURNIER - ANA MARIA BANU

3. DINAMICA GAZELOR PRIN CONDUCTE - MARIA STOICESCU, DORU STOIANOVICI

4. MONTAREA UTILAJULUI DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE. VOL. I - GEORGETA CLAUDIA NICULAE, IOANA GABRIELA STAN

5. CONFLUENȚE ETNOLOGICE, ESTETICE, LITERARE ȘI LINGVISTICE. EPOS ȘI PATHOS - CRISTINA IRIDON (COORDONATOR)

6. FUNDAMENTELE BAZELOR DE DATE CU APLICAȚII ÎN MySQL - COSMINA-MIHAELA ROȘCA

7. STRUCTURA ȘI CINEMATICA MECANISMELOR CU BARE - DORIN BĂDOIU, GEORGETA TOMA

8. DISTRIBUȚIA GAZELOR NATURALE PRIN REȚELE DE CONDUCTE. EDIȚIA A DOUA REVIZUITĂ - CORNEL TRIFAN, MIHAI ALBULESCU, DORU STOIANOVICI

9. EXTRACȚIA PETROLULUI. SISTEME DE EXTRACȚIE. EDIȚIA A DOUA REVIZUITĂ [CARTE PE SUPORT CD-ROM ] - MARIEA MARCU

10. EXTRACȚIA PETROLULUI. ERUPȚIA NATURALĂ - [CARTE PE SUPORT CD-ROM] - MARIEA MARCU

11. STUDII MINERALOGICE ȘI LITOLOGICE ALE DEPOZITELOR NEOGENE DE LA VALEA SĂRII (VRANCEA) - AURA CEHLAROV

12. DINAMICA FLUIDELOR PRIN MEDII POROASE - MARIA STOICESCU, DORU STOIANOVICI

13. ANALIZĂ MATEMATICĂ - CALCUL DIFERENȚIAL PENTRU FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE - MIHAI PASCU, VIOREL STOICAN

14. MANAGEMENTUL TEHNOLOGIILOR INDUSTRIALE - MARIUS GABRIEL PETRESCU

15. EDUCATION AND PSYCHOLOGY CHALLENGES. TEACHERS FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY - CRISTIAN VASILE (EDITOR)

16. CORPOREALITY, POWER RELATIONS AND CONTAMINATION IN EIGHTEENTH-CENTURY BRITISH CULTURE - ANA MARIA TOLOMEI

17. PREDAREA, RECEPTAREA ȘI EVALUAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ. DIMENSIUNE A INTERCULTURALITĂȚII. EDIȚIA A II-A - LOREDANA NETEDU (COORDONATOR)

18. INTRODUCERE ÎN ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ - CRISTIAN MARINOIU

19. MICROBIOLOGIE ȘI ECOTOXICOLOGIE. LUCRĂRI DE LABORATOR. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ - CĂTĂLINA-GABRIELA GHEORGHE, ANDREEA BONDAREV

20. MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE - CRISTIAN EPARU

21. GEOMECANICĂ DE ZĂCĂMÂNT ȘI SONDĂ - PETRU CIOBANU

22. APLICAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE DE FIZICĂ - ANCA BACIU, GEORGETA NAN

23. INTERACȚIUNEA OM CALCULATOR. LUCRĂRI PRACTICE - EMIL PRICOP, FLORIN ZAMFIR

24. PROFESORI ȘI ELEVI ÎN OGLINDĂ. NEVOIA DE FEEDBACK - ANGELA STAN

25. TEORIA SISTEMELOR AUTOMATE - SANDA FLORENTINA MIHALACHE

26. DISPOZITIVE ELECTRONICE ȘI ELECTRONICĂ ANALOGICĂ.VOL.III - ȘTEFAN RADU BALA

ANUL 2020

1. TEHNICI DE MODELARE ȘI SIMULARE - CRISTINA POPA

2. PROGRAMARE WEB. GHID TEORETIC ȘI PRACTIC - MĂDĂLINA CĂRBUREANU

3. ECOTEHNOLOGIE. STUDII DE CAZ - DRAGOȘ GABRIEL ZISOPOL, ANDREI DUMITRESCU

4. CONTROLUL AUTOMAT AL PROCESELOR DE TRANSPORT FLUIDE PETROLIERE (ELEMENTE SCADA) - Dr.Ing. RENATA RĂDULESCU Dr.Ing. TIMUR CHIȘ

5. INSTALAȚII DE PROCES ÎN PRELUCRAREA ȚIȚEIULUI ȘI A GAZELOR. GHID DE PROIECTARE. COLOANE DE DISTILARE ÎN VACUUM - ION ONUȚU, LIANA BOGATU, BOGDAN DOICIN

6. ÎNDRUMAR DE PREGĂTIRE PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE MASTER DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE - BOGDAN TUDORICĂ (COORDONATOR) - Carte electronică online

7. MONTAREA UTILAJULUI PETROCHIMIC ȘI DE RAFINĂRII. PREGĂTIREA MONTAJULUI - MARIUS GABRIEL PETRESCU

8. SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ. TEORIE ȘI APLICAȚII - VASILE CÎRTOAJE, ALINA SIMONA BĂIEȘU

9. EDUCAȚIA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI SOCIETATE. EDIȚIA A III-A. PROBLEME ACTUALE ALE EDUCAȚIEI. VOLUMUL CONFERINȚEI NAȚIONALE ADRESATĂ STUDENȚILOR 27-28 APRILIE 2017, PLOIEȘTI - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY (COORDONATORI) - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

10. EDUCAȚIA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI SOCIETATE. EDIȚIA A IV-A. PROBLEME ACTUALE ALE EDUCAȚIEI. VOLUMUL CONFERINȚEI NAȚIONALE ADRESATĂ STUDENȚILOR 26-27 APRILIE 2018, PLOIEȘTI - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY (COORDONATORI) - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

11. EDUCAȚIA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI SOCIETATE. EDIȚIA A V-A. PROBLEME ACTUALE ALE EDUCAȚIEI. VOLUMUL CONFERINȚEI NAȚIONALE ADRESATĂ STUDENȚILOR 11-12 APRILIE 2019, PLOIEȘTI - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY (COORDONATORI) - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

12. MICROCONTROLERE. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - OCTAVIAN NARCIS IONESCU

13. DESEN TEHNIC ȘI INFOGRAFICĂ. NOȚIUNI TEORETICE ȘI PRACTICE - LAVINIA SILVIA STANCIU, ADRIAN NEACȘA

14. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ - MARIUS NICA

15. PLEDOARIE PENTRU LECTURA ȘI RELECTURA TEXTULUI LITERAR. STUDII ȘI ARTICOLE - DIANA RÎNCIOG

16. SINTEZE DE LIMBA ROMÂNĂ. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ - SILVIA KRIEB STOIAN

17. OBIECTIVĂRI CULTURALE SPECIFICE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI DE CONSUM. LEGENDA CONTEMPORANĂ - CRISTINA GAFU

18. METODE ȘI PROCEDEE TEHNOLOGICE - MIHAELA MĂDĂLINA CĂLȚARU

19. REACTOARE CHIMICE. CULEGERE DE PROBLEME - DORIN STĂNICĂ EZEANU, DĂNUȚA MATEI

20. SISTEME ROBOTICE - DORIN BĂDOIU, GEORGETA TOMA

21. CALCULUL MASTURILOR INSTALAȚIILOR PETROLIERE TRANSPORTABILE - ȘERBAN NICOLAE VASILESCU, LAVINIA SILVIA STANCIU

22. EXTRACȚIA PETROLULUI - GAZ LIFT ȘI POMPAJ CU PRĂJINI. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - MARIEA MARCU

23. TEHNOLOGIA FORĂRII SONDELOR - LAZĂR AVRAM, MONICA EMANUELA STOICA, MIHAI MALOȘ

24. MECANICA ROCILOR COLECTOARE - PETRU CIOBANU

25. CONFLUENȚE ETNIOLOGICE, ESTETICE, LITERARE ȘI LINGVISTICE. CRONOS ȘI TOPOS - MARIUS NICA (COORDONATOR)

26. INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - MARIAN POPESCU, SANDA FLORENTINA MIHALACHE - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

27. ȘTIINȚA ȘI INGINERIA SISTEMELOR - ALIN DINIȚĂ - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

28. LITERATURE IN HIGHER EDUCATION. CHALLENGES OF THE TEACHING PROCESS - DIANA PRESADĂ, MIHAELA BADEA

29. CIRCUITE ELECTRONICE LINIARE - ȘTEFAN BALA - [Carte electronică online]

30. FROM STRUCTURE TO DISCOURSE - MARIA IONELA NEAGU

ANUL 2021

1. ELEMENTE DE PROIECTAREA ALGORITMILOR. GHID TEORETIC ȘI PRACTIC - MĂDĂLINA CĂRBUREANU

2. PROIECTAREA ASISTATĂ ÎN AUTOMATIZĂRI - CRISTINA POPA - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

3. ELECTRONICĂ DIGITALĂ - Carte format online - ȘTEFAN BALA

4. PREDAREA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE LA GIMNAZIU ÎN ERA DIGITALĂ - EUGENIA DÂRMON [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

5. STRATEGIILE INFORMATIV-PERSUASIVE DIN PUBLICITATEA POLITICĂ ACTUALĂ - EUGENIA DÂRMON [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

6. MECANICĂ TEORETICĂ. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII - MARIA TĂNASE [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

7. TEORIA SISTEMELOR. ANALIZA ÎN DOMENIUL COMPLEX. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - ALINA-SIMONA BĂIEȘU

8. TEORIA SISTEMELOR. ANALIZA ÎN DOMENIUL TIMPULUI. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - ALINA-SIMONA BĂIEȘU

9. METODOLOGIA ÎNTOCMIRII PROIECTELOR - ION NAE. [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

10. CONFLUENŢE ETNOLOGICE, ESTETICE, LITERARE ŞI LINGVISTICE. IDENTITATE ÎN MULTICULTURALITATE. - ALINA ROȘCA (coordonator)[CARTE PE SUPORT CD-ROM]

11. TRATAREA ȘI TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE - TIMUR VASILE CHIȘ, RENATA RĂDULESCU

12. REZISTENȚA MATERIALELOR. CURS PENTRU ELECTROMECANICI - LAVINIA SILVIA STANCIU

13. SUDAREA ȚEVILOR ȘI LIFTINGURILOR DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE - MIHAIL MINESCU, DRAGOȘ GABRIEL ZISOPOL

14. SISTEME DE OPERARE. NOȚIUNI TEORETICE ȘI PRACTICE PENTRU DOMENIUL ECONOMIC - GABRIEL RĂDULESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

15. GOOD PRACTICIES FOR PRE-UNIVERSITY TEACHERS - DIANA PRESADĂ, MIHAELA BADEA (EDITORI) CARTE ONLINE

16. OPTIMIZAREA PROCESULUI DE EPURARE. SOLUȚII PRACTICE PRIVIND PROIECTAREA STAȚIILOR DE EPURARE. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ - CAȘEN PANAITESCU, DORIN BOMBOȘ [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

17. COROZIUNEA ÎN EXTRACȚIA ȚIȚEIULUI ȘI GAZELOR. ABORDAREA PRACTICĂ - CAȘEN PANAITESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

18. EVALUAREA ZĂCĂMINTELOR DE APE SUBTERANE - MARIA STOICESCU, DORU STOIANOVICI, CAȘEN PANAITESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

19. INSTRUMENTE SOFTWARE PENTRU STUDIUL SISTEMELOR DE OPERAREA AVANSATĂ. VOL. I - COSMINA MIHAELA ROȘCA, GABRIEL RĂDULESCU

20. MANAGEMENTUL INGINERESC PRIVIND LOGISTICA IMPLEMENTAREA ȘI HAZARDURILOE SUBSTANȚELOR TOXICE ÎN RAFINAJ-PETROCHIMIE - FLORINEL LUPU

21. MEMORII - ION ST. BAICU

22. CULEGERE DE PROBLEME PENTRU EXAMENUL DE REZISTENȚA MATERIALELOR - ȘERBAN VASILESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

23. PROTECȚIA MEDIULUI. LUCRĂRI DE LABORATOR - MONICA EMANUELA STOICA

24. MECANICA ROCILOR FRACTURATE - PETRU CIOBANU

25. LINII FLEXIBILE ȘI ROBOȚI - GABRIELA BUCUR [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

26. TEHNICI DE OPTIMIZARE CU OCTAVE - LIDIA ANGELICA IANCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

27. PROIECTE ACADEMICE ȘI LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN INFORMATICĂ - MONICA VLĂDOIU, ELENA SIMONA NICOARĂ, ZORAN CONSTANTINESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

ANUL 2022

1. TEHNOLOGIA MATERIALELOR - MIHAELA MĂDĂLINA CĂLȚARU, MARIUS BĂDICIOIU

2. INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMELOR FOLOSIND MEDIUL VISUAL STUDIO - COSMINA MIHAELA ROȘCA

3. MEMORII - ION ST. BAICU

4. FIZICA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI. NOTE DE CURS - PROF.UNIV.DR.ING. FLOREA MINESCU, ȘEF LUCR.DR.ING. DAN ROMULUS JACOTĂ

5. DISTRIBUȚIA GAZELOR NATURALE. SUPORT DE CURS - CRISTIAN EPARU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

6. INTRODUCERE ÎN AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - CRISTINA POPA

7. INTRODUCERE ÎN INGINERIA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI. VOL.I. - Dr.ing. NICOLAE GORAN, Șef lucr.dr.ing. ȘTEFAN PELIN [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

8. INTRODUCERE ÎN INGINERIA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI. VOL.II - Dr.ing. NICOLAE GORAN, Șef lucr.dr.ing. ȘTEFAN PELIN [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

9. METODE DE CREȘTERE A RECUPERĂRII ȚIȚEIULUI (METODE I.O.R/E.O.R) - Dr.ing. NICOLAE GORAN, Șef lucr.dr.ing. ȘTEFAN PELIN [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

10. FIZICO-CHIMIA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI - Dr.ing. NICOLAE GORAN, Șef lucr.dr.ing. ȘTEFAN PELIN [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

11. CURGEREA LICHIDELOR PRIN CANALE - MARIA STOICESCU, CAȘEN PANAITESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

12. TRATAREA DEȘEURILOR. ASPECTE PRACTICE - CAȘEN PANAITESCU, MARIA STOICESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

13. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂȚILOR - GEORGETA SPERANȚA MANIU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

14. PRODUCȚIA DE ENRGIE ELECTRICĂ DIN RESURSE REGENERABILE - BIOGAZ - Conf.dr.ing. OCTAVIAN NARCIS IONESCU

15. POEZII DE COLECȚIE. LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ. ANTOLOGIE ȘI SUPORT DE SEMINAR. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ - LUCIA ISPAS

16. APLICAȚII DE MECANICĂ TEORETICĂ. STATICA - MARIA TĂNASE, IULIAN PĂTÎRNAC

17. BAZELE SIMULĂRII ÎN TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI DISTRIBUȚIA HIDROCARBURILOR - DORU STOICA, CRISTIAN EPARU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

18. PROGRAMAREA ÎN INGINERIA CHIMICĂ FOLOSIND LIMBAJUL PYTHON - ÎNDRUMAR DE LABORATOR - BOGDAN DOICIN [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

19. DESEN TEHNIC - CURS PENTRU INGINERIE MECANICĂ - LAVINIA SILVIA STANCIU, NICOLETA FLORENTINA RIZEA

20. ELEMENTE DE ECOLOGIE APLICATĂ. FACTORUL DE MEDIU - APĂ. CULEGERE DE PROBLEME ȘI TESTE - DĂNUȚA MATEI, DORIN STĂNICĂ-EZEANU

21. MANAGEMENTUL INOVĂRII - ION NAE, ALEXANDRA-ILEANA PORTOACĂ [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

22. CULTURAL CROSSROADS - LUCIA ISPAS (EDITOR) [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

23. INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMELOR - COSMINA-MIHAELA ROȘCA

24. INSTALAȚII DE PROCES ÎN PRELUCRAREA ȚIȚEIULUI ȘI A GAZELOR. GHID DE PROIECTARE. PARTEA I - COLOANE DE DISTILARE ATMOSFERICĂ. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

25. ÎNDRUMAR PENTRU PROIECTAREA UTILAJULUI PETROLIER DE SCHELĂ - MARIUS STAN [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

26. MAȘINI-UNELTE ȘI AGREGATE - GABRIELA CRISTINA IONESCU, ION NAE [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

27. APLICAȚII DE MECANICĂ TEORETICĂ. CINEMATICA ȘI DINAMICA - MARIA TĂNASE, IULIAN PĂTÂRNAC

28. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR. APLICAȚII ÎN PYTHON - CRISTINA POPA [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

29. SISTEME DE OPERARE. NOȚIUNI TEORETICE ȘI PRACTICE PENTRU SPECIALIZAREA CALCULATOARE. VOL.I - GABRIEL RĂDULESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

30. AUTOMATICA - GABRIELA BUCUR[CARTE PE SUPORT CD-ROM]

31. CRIPTOGRAFIE ȘI SECURITATE INFORMAȚIONALĂ - OTILIA CANGEA [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

32. AUTOMATIZĂRI ȘI TELECOMUNICAȚII. NOȚIUNI TEORETICE ȘI APLICAȚII - CRISTINA POPESCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

33. PROCESE DE TRANSFER DE MASĂ. APLICAȚII NUMERICE - MIHAELA NEAGU, ELENA-MIRELA FENDU, MARILENA NICOLAE [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

34. ELEMENTE TEORETICE ȘI PRCATICE DE PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE ÎN JAVA - IRINA IONIȚĂ, ELIA GEORGIANA DRAGOMIR, LIVIU IONIȚĂ [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

35. ANALIZĂ NUMERICĂ - LIDIA ANGELICA IANCU [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

36. PROBLEME ACTUALE ÎN TRANSPORTUL GAZELOR NATURALE - CRISTIAN EPARU, DORU BOGDAN STOICA [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

ANUL 2023

1. SCRIERI DE COLECȚIE. ANTOLOGIE ȘI SUPORT DE SEMINAR - LUCIA ISPAS

2. CONCURENȚĂ ȘI COLINIARITATE ÎN GEOMETRIA TRIUNGHIULUI - STELIAN-EUGEN VÎLCU

3. ECONOMIE REGIONALĂ. CONCEPTE, DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI MODELE - MARIA ROXANA COSMA

4. TERMOTEHNICĂ ȘI MAȘINI TERMICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - [CARTE PE SUPORT CD-ROM] - CRISTIAN EPARU, ALINA PRUNDUREL, SILVIAN SUDITU

5. MIHAIL SEBASTIAN. RECURS COMPENSATORIU - LUCIA ISPAS

6. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ÎN LIMBAJUL C+. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - MĂDĂLINA CĂRBUREANU

7. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ȘI LIMBAJE DE PROGRAMARE - BOGDAN DOICIN - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

8. EDUCAȚIA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI SOCIETATE 2020-2022 - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY (COORDONATORI) - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

9. CIRCUITE ELECTRONICE DIGITALE - ȘTEFAN RADU BALA - [CARTE ÎN FORMAT ONLINE]

10. INTERNATIONAL CONFERENCE - 75 YEARS OF ENERGY AND PERFORMANCE IN EDUCATION AND RESEARCH 2023. RENEWABLE VERSUS FOSSIL FUELS. GLOBAL ENERGY PERSPECTIVES. THE BOOK OF ABSTRACTS - CAȘEN PANAITESCU (COORDONATOR) - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

11. BAZE DE DATE MICROSOFT ÎN T-SQL. LUCRĂRI PRACTICE - COSMINA MIHAELA ROȘCA

12. PROGRAMAREA ÎN LIMBAJE DE ASAMBLARE. NOȚIUNI TEORETICE ȘI PRACTICE ASOCIATE LIMBAJULUI FAMILIEI INTEL®80X86. MANUAL DE PROGRAMARE. VOL.I - GABRIEL RĂDULESCU - [CARTE PESUPORT CD-ROM]

13. FIZICA MEDIULUI. NOTE DE CURS - ANCA BACIU, GEORGETA NAN - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

14. FIZICA MEDIULUI. APLICAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE - GEORGETA NAN, ANCA BACIU - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

15. FENEOMENE DE TRANSFER ȘI OPERAȚII UNITARE - MARIA POPA - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

16. ANALIZĂ MATEMATICĂ. DIFERENȚIABILITATE - LIDIA ANGELICA IANCU -[CARTE PE SUPORT CD-ROM]

17. CONDUCEREA AUTOMATĂ A PROCESELOR ÎN FORAJ, EXTRACȚIE ȘI TRANSPORT. NOȚIUNI TEORETICE. APLICAȚII - CRISTINA POPESCU - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

18. CÂND SCRIU - MARIUS GABRIEL PETRESCU

19. LITTÉRATURE FRANÇAISE DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE. CAHIER DE TRAVAIL POUR LE COURS ET LE SÉMINAIRE, DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS DE LA SPÉCIALISATION ANGLAIS-FRANÇAIS, PREMIÈRE ANNÉE – DEUXIÈME SEMESTER - DIANA RÎNCIOG - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

20. DISCURSIVE STRATEGIES FOR HUMOR CONSTRUCTION IN COMMERCIALS MARIA IONELA NEAGU, GEORGIANA-ANGELA IONIȚĂ

21. ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL - ZORAN CONSTANTINESCU, MONICA VLĂDOIU - [CARTE PE SUPORT CD-ROM]

22. TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR. NOȚIUNI TEORETICE ȘI APLICATIVE - RENATA RĂDULESCU, TIMUR VASILE CHIȘ

ANUL 2024

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.