Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
     Alte colecţii ştiinţifice
     Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
     Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2021
     Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2020

Home : 5. Colecții : Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2021 :

ANUL 2019

1. GENERAL FRAMEWORK OF EXPLORATION-PRODUCTION ACTIVITIES IN ROMANIA - GHEORGHE BRĂNOIU

2. ANAMORFOZELE CELUILALT. RAPORTUL IDENTITATE-ALTERITATE ÎN ROMANELE ROBINSON CRUSOE DE DANIEL DEFOE ȘI VINERI SAU VIAȚA SĂLBATICĂ DE MICHEL TOURNIER - ANA MARIA BANU

3. DINAMICA GAZELOR PRIN CONDUCTE - MARIA STOICESCU, DORU STOIANOVICI

4. MONTAREA UTILAJULUI DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE. VOL. I - GEORGETA CLAUDIA NICULAE, IOANA GABRIELA STAN

5. CONFLUENȚE ETNOLOGICE, ESTETICE, LITERARE ȘI LINGVISTICE. EPOS ȘI PATHOS - CRISTINA IRIDON (COORDONATOR)

6. FUNDAMENTELE BAZELOR DE DATE CU APLICAȚII ÎN MySQL - COSMINA-MIHAELA ROȘCA

7. STRUCTURA ȘI CINEMATICA MECANISMELOR CU BARE - DORIN BĂDOIU, GEORGETA TOMA

8. DISTRIBUȚIA GAZELOR NATURALE PRIN REȚELE DE CONDUCTE. EDIȚIA A DOUA REVIZUITĂ - CORNEL TRIFAN, MIHAI ALBULESCU, DORU STOIANOVICI

9. EXTRACȚIA PETROLULUI. SISTEME DE EXTRACȚIE. EDIȚIA A DOUA REVIZUITĂ, CARTE PE SUPORT CD - MARIEA MARCU

10. EXTRACȚIA PETROLULUI. ERUPȚIA NATURALĂ - CARTE PE SUPORT CD - MARIEA MARCU

11. STUDII MINERALOGICE ȘI LITOLOGICE ALE DEPOZITELOR NEOGENE DE LA VALEA SĂRII (VRANCEA) - AURA CEHLAROV

12. DINAMICA FLUIDELOR PRIN MEDII POROASE - MARIA STOICESCU, DORU STOIANOVICI

13. ANALIZĂ MATEMATICĂ - CALCUL DIFERENȚIAL PENTRU FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE - MIHAI PASCU, VIOREL STOICAN

14. MANAGEMENTUL TEHNOLOGIILOR INDUSTRIALE - MARIUS GABRIEL PETRESCU

15. EDUCATION AND PSYCHOLOGY CHALLENGES. TEACHERS FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY - CRISTIAN VASILE (EDITOR)

16. CORPOREALITY, POWER RELATIONS AND CONTAMINATION IN EIGHTEENTH-CENTURY BRITISH CULTURE - ANA MARIA TOLOMEI

17. PREDAREA, RECEPTAREA ȘI EVALUAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ. DIMENSIUNE A INTERCULTURALITĂȚII. EDIȚIA A II-A - LOREDANA NETEDU (COORDONATOR)

18. INTRODUCERE ÎN ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ - CRISTIAN MARINOIU

19. MICROBIOLOGIE ȘI ECOTOXICOLOGIE. LUCRĂRI DE LABORATOR. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ - CĂTĂLINA-GABRIELA GHEORGHE, ANDREEA BONDAREV

20. MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE - CRISTIAN EPARU

21. GEOMECANICĂ DE ZĂCĂMÂNT ȘI SONDĂ - PETRU CIOBANU

22. APLICAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE DE FIZICĂ - ANCA BACIU, GEORGETA NAN

23. INTERACȚIUNEA OM CALCULATOR. LUCRĂRI PRACTICE - EMIL PRICOP, FLORIN ZAMFIR

24. PROFESORI ȘI ELEVI ÎN OGLINDĂ. NEVOIA DE FEEDBACK - ANGELA STAN

25. TEORIA SISTEMELOR AUTOMATE - SANDA FLORENTINA MIHALACHE

26. DISPOZITIVE ELECTRONICE ȘI ELECTRONICĂ ANALOGICĂ.VOL.III - ȘTEFAN RADU BALA

ANUL 2020

1. TEHNICI DE MODELARE ȘI SIMULARE - CRISTINA POPA

2. PROGRAMARE WEB. GHID TEORETIC ȘI PRACTIC - MĂDĂLINA CĂRBUREANU

3. ECOTEHNOLOGIE. STUDII DE CAZ - DRAGOȘ GABRIEL ZISOPOL, ANDREI DUMITRESCU

4. CONTROLUL AUTOMAT AL PROCESELOR DE TRANSPORT FLUIDE PETROLIERE (ELEMENTE SCADA) - Dr.Ing. RENATA RĂDULESCU Dr.Ing. TIMUR CHIȘ

5. INSTALAȚII DE PROCES ÎN PRELUCRAREA ȚIȚEIULUI ȘI A GAZELOR. GHID DE PROIECTARE. COLOANE DE DISTILARE ÎN VACUUM - ION ONUȚU, LIANA BOGATU, BOGDAN DOICIN

6. ÎNDRUMAR DE PREGĂTIRE PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE MASTER DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE - BOGDAN TUDORICĂ (COORDONATOR) - Carte electronică online

7. MONTAREA UTILAJULUI PETROCHIMIC ȘI DE RAFINĂRII. PREGĂTIREA MONTAJULUI - MARIUS GABRIEL PETRESCU

8. SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ. TEORIE ȘI APLICAȚII - VASILE CÎRTOAJE, ALINA SIMONA BĂIEȘU

9. EDUCAȚIA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI SOCIETATE. EDIȚIA A III-A. PROBLEME ACTUALE ALE EDUCAȚIEI. VOLUMUL CONFERINȚEI NAȚIONALE ADRESATĂ STUDENȚILOR 27-28 APRILIE 2017, PLOIEȘTI - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY (COORDONATORI) - CARTE PE SUPORT CD

10. EDUCAȚIA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI SOCIETATE. EDIȚIA A IV-A. PROBLEME ACTUALE ALE EDUCAȚIEI. VOLUMUL CONFERINȚEI NAȚIONALE ADRESATĂ STUDENȚILOR 26-27 APRILIE 2018, PLOIEȘTI - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY (COORDONATORI) - CARTE PE SUPORT CD

11. EDUCAȚIA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI SOCIETATE. EDIȚIA A V-A. PROBLEME ACTUALE ALE EDUCAȚIEI. VOLUMUL CONFERINȚEI NAȚIONALE ADRESATĂ STUDENȚILOR 11-12 APRILIE 2019, PLOIEȘTI - SIMONA EFTIMIE, CĂTĂLINA SZEKELY (COORDONATORI) - CARTE PE SUPORT CD

12. MICROCONTROLERE. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI PRACTICE - OCTAVIAN NARCIS IONESCU

13. DESEN TEHNIC ȘI INFOGRAFICĂ. NOȚIUNI TEORETICE ȘI PRACTICE - LAVINIA SILVIA STANCIU, ADRIAN NEACȘA

14. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ - MARIUS NICA

15. PLEDOARIE PENTRU LECTURA ȘI RELECTURA TEXTULUI LITERAR. STUDII ȘI ARTICOLE - DIANA RÎNCIOG

16. SINTEZE DE LIMBA ROMÂNĂ. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ - SILVIA KRIEB STOIAN

17. OBIECTIVĂRI CULTURALE SPECIFICE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI DE CONSUM. LEGENDA CONTEMPORANĂ - CRISTINA GAFU

18. METODE ȘI PROCEDEE TEHNOLOGICE - MIHAELA MĂDĂLINA CĂLȚARU

19. REACTOARE CHIMICE. CULEGERE DE PROBLEME - DORIN STĂNICĂ EZEANU, DĂNUȚA MATEI

20. SISTEME ROBOTICE - DORIN BĂDOIU, GEORGETA TOMA

21. CALCULUL MASTURILOR INSTALAȚIILOR PETROLIERE TRANSPORTABILE - ȘERBAN NICOLAE VASILESCU, LAVINIA SILVIA STANCIU

22. EXTRACȚIA PETROLULUI - GAZ LIFT ȘI POMPAJ CU PRĂJINI. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - MARIEA MARCU

23. TEHNOLOGIA FORĂRII SONDELOR - LAZĂR AVRAM, MONICA EMANUELA STOICA, MIHAI MALOȘ

24. MECANICA ROCILOR COLECTOARE - PETRU CIOBANU

25. CONFLUENȚE ETNIOLOGICE, ESTETICE, LITERARE ȘI LINGVISTICE. CRONOS ȘI TOPOS - MARIUS NICA (COORDONATOR)

26. INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR - MARIAN POPESCU, SANDA FLORENTINA MIHALACHE - CARTE PE SUPORT CD

27. ȘTIINȚA ȘI INGINERIA SISTEMELOR - ALIN DINIȚĂ - CARTE PE SUPORT CD

28. LITERATURE IN HIGHER EDUCATION. CHALLENGES OF THE TEACHING PROCESS - DIANA PRESADĂ, MIHAELA BADEA

29. CIRCUITE ELECTRONICE LINIARE - ȘTEFAN BALA - Carte electronică online

30. FROM STRUCTURE TO DISCOURSE - MARIA IONELA NEAGU

ANUL 2021

1. PROIECTAREA ASISTATĂ ÎN AUTOMATIZĂRI - CRISTINA POPA - CARTE PE SUPORT CD

2. ELEMENTE DE PROIECTAREA ALGORITMILOR. GHID TEORETIC ȘI PRACTIC - MĂDĂLINA CĂRBUREANU

3.

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.