Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
Cărți apărute la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești în perioada 2014-2019 - Domeniul Filologie
Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020 :

ANUL 2019

1.GENERAL FRAMEWORK OF EXPLORATION-PRODUCTION ACTIVITIES IN ROMANIA - GHEORGHE BRĂNOIU

2.ANAMORFOZELE CELUILALT. RAPORTUL IDENTITATE-ALTERITATE ÎN ROMANELE ROBINSON CRUSOE DE DANIEL DEFOE ȘI VINERI SAU VIAȚA SĂLBATICĂ DE MICHEL TOURNIER - ANA MARIA BANU

3.DINAMICA GAZELOR PRIN CONDUCTE - MARIA STOICESCU, DORU STOIANOVICI

4.MONTAREA UTILAJULUI DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE. VOL. I - GEORGETA CLAUDIA NICULAE, IOANA GABRIELA STAN

5.CONFLUENȚE ETNOLOGICE, ESTETICE, LITERARE ȘI LINGVISTICE. EPOS ȘI PATHOS - CRISTINA IRIDON (COORDONATOR)

6.FUNDAMENTELE BAZELOR DE DATE CU APLICAȚII ÎN MySQL - COSMINA-MIHAELA ROȘCA

7.STRUCTURA ȘI CINEMATICA MECANISMELOR CU BARE - DORIN BĂDOIU, GEORGETA TOMA

8.DISTRIBUȚIA GAZELOR NATURALE PRIN REȚELE DE CONDUCTE. EDIȚIA A DOUA REVIZUITĂ - CORNEL TRIFAN, MIHAI ALBULESCU, DORU STOIANOVICI

9.EXTRACȚIA PETROLULUI. SISTEME DE EXTRACȚIE. EDIȚIA A DOUA REVIZUITĂ, CARTE PE SUPORT CD - MARIEA MARCU

10.EXTRACȚIA PETROLULUI. ERUPȚIA NATURALĂ - CARTE PE SUPORT CD - MARIEA MARCU

11.STUDII MINERALOGICE ȘI LITOLOGICE ALE DEPOZITELOR NEOGENE DE LA VALEA SĂRII (VRANCEA) - AURA CEHLAROV

12.DINAMICA FLUIDELOR PRIN MEDII POROASE - MARIA STOICESCU, DORU STOIANOVICI

13.ANALIZĂ MATEMATICĂ - CALCUL DIFERENȚIAL PENTRU FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE - MIHAI PASCU, VIOREL STOICAN

14.MANAGEMENTUL TEHNOLOGIILOR INDUSTRIALE - MARIUS GABRIEL PETRESCU

15.EDUCATION AND PSYCHOLOGY CHALLENGES. TEACHERS FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY - CRISTIAN VASILE (EDITOR)

16.CORPOREALITY, POWER RELATIONS AND CONTAMINATION IN EIGHTEENTH-CENTURY BRITISH CULTURE

17.PREDAREA, RECEPTAREA ȘI EVALUAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ. DIMENSIUNE A INTERCULTURALITĂȚII. EDIȚIA A II-A - LOREDANA NETEDU (COORDONATOR)

18.INTRODUCERE ÎN ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ - CRISTIAN MARINOIU

19.MICROBIOLOGIE ȘI ECOTOXICOLOGIE. LUCRĂRI DE LABORATOR. EDIȚIA A II-A REVIZUITĂ - CĂTĂLINA-GABRIELA GHEORGHE, ANDREEA BONDAREV

20.MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE - CRISTIAN EPARU

21.GEOMECANICĂ DE ZĂCĂMÂNT ȘI SONDĂ - PETRU CIOBANU

22.APLICAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE DE FIZICĂ - ANCA BACIU, GEORGETA NAN

23.INTERACȚIUNEA OM CALCULATOR. LUCRĂRI PRACTICE - EMIL PRICOP, FLORIN ZAMFIR

24.PROFESORI ȘI ELEVI ÎN OGLINDĂ. NEVOIA DE FEEDBACK - ANGELA STAN

25.TEORIA SISTEMELOR AUTOMATE - SANDA FLORENTINA MIHALACHE

26.DISPOZITIVE ELECTRONICE ȘI ELECTRONICĂ ANALOGICĂ.VOL.III - ȘTEFAN RADU BALA

ANUL 2020

1. TEHNICI DE MODELARE ȘI SIMULARE - CRISTINA POPA

2. CĂRBUREANU MĂDĂLINA - PROGRAMARE WEB. GHID TEORETIC ȘI PRACTIC

3. ECOTEHNOLOGIE. STUDII DE CAZ - DRAGOȘ GABRIEL ZISOPOL, ANDREI DUMITRESCU

4. CONTROLUL AUTOMAT AL PROCESELOR DE TRANSPORT FLUIDE PETROLIERE (ELEMENTE SCADA) - Dr.Ing. RENATA RĂDULESCU Dr.Ing. TIMUR CHIȘ

5.

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.