Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
     Chimie
     Fizică
     Matematică
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe fundamentale : Matematică :

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, ecuaţii diferenţiale
mai multe informaţii...
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, ecuaţii diferenţiale
Lucrarea tratează problemele fundamentale ale acestor capitole de matematică care sunt strict necesare pentru înţelegerea şi însuşirea marilor domenii ale ştiintelor contemporane.

Analiză matematică - Culegere de probleme
mai multe informaţii...
Analiză matematică - Culegere de probleme
Preţ: RON 14.50
Lucrarea urmăreşte două scopuri: formarea unei gândiri corecte şi riguroase şi deprinderea unor metode de rezolvare a unor exerciţii cu caracter practic.

Analiză matematică - Volumele I+II
mai multe informaţii...
Analiză matematică - Volumele I+II
Preţ: RON 35.00
Cursul a fost conceput astfel încât noţiunile introduse să fie clarificate şi întelese prin aplicaţii rezolvate, apoi să fie fixate prin teme propuse la fiecare paragraf; poate fi un material util pentru seminarii.

Matematici speciale. Volumul 1
mai multe informaţii...
Matematici speciale. Volumul 1
Autorul tratează teme teoretice majore din cadrul teoriei functiilor complexe, al transformărilor ...

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.