Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
         Chimie
         Fizică
         Matematică
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Ştiinţe fundamentale : Fizică :

Aplicaţii ale calculului vectorial în fizică
mai multe informaţii...
Aplicaţii ale calculului vectorial în fizică
Preţ: RON 10.00
În prezenta lucrare sunt oferite cunoştinţe minimale de calcul vectorial necesare abordării multor domenii ale fizicii şi ale tehnicii ...

Fenomene fizice fundamentale
mai multe informaţii...
Fenomene fizice fundamentale
Preţ: RON 13.50
Lucrarea prezintă un număr de 73 de fenomene, efecte, stări şi experienţe fizice fundamentale şi aplicaţiile ...

Fizica plasmei
mai multe informaţii...
Fizica plasmei
Preţ: RON 12.50
Lucrarea conţine în principal noţiunile necesare înţelegerii conceptului de plasmă şi a proprietăţilor ei ...

Modele ondulatorii şi corpusculare ale materiei
mai multe informaţii...
Modele ondulatorii şi corpusculare ale materiei
Preţ: RON 16.50
Lucrarea prezintă, într-o viziune unitară, proprietăţile ondulatorii şi corpusculare ale materiei ...

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.