Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
     Chimie
     Fizică
     Matematică
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe fundamentale : Fizică :

Aplicaţii ale calculului vectorial în fizică
mai multe informaţii...
Aplicaţii ale calculului vectorial în fizică
Preţ: RON 10.00
În prezenta lucrare sunt oferite cunoştinţe minimale de calcul vectorial necesare abordării multor domenii ale fizicii şi ale tehnicii ...

Fenomene fizice fundamentale
mai multe informaţii...
Fenomene fizice fundamentale
Preţ: RON 13.50
Lucrarea prezintă un număr de 73 de fenomene, efecte, stări şi experienţe fizice fundamentale şi aplicaţiile ...

Fizica plasmei
mai multe informaţii...
Fizica plasmei
Preţ: RON 12.50
Lucrarea conţine în principal noţiunile necesare înţelegerii conceptului de plasmă şi a proprietăţilor ei ...

Modele ondulatorii şi corpusculare ale materiei
mai multe informaţii...
Modele ondulatorii şi corpusculare ale materiei
Preţ: RON 16.50
Lucrarea prezintă, într-o viziune unitară, proprietăţile ondulatorii şi corpusculare ale materiei ...

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.