Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie :

Colecții / serii tematice (0)
Cărți (57)
Reviste științifice (0)
Modalități de distribuire / comercializare (0)

Cele mai bine cotate cărţi:

(2008) Politici lingvistice educaţionale în ROMÂNIA: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză
mai multe informaţii...
(2008) Politici lingvistice educaţionale în ROMÂNIA: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză
Preţ: RON 18.00
Cartea se constituie ca un instrument necesar tuturor decidenţilor din domeniul limbilor străine, identificând disfuncţiile existente între nivelul declaraţiilor politice, nivelul consecinţelor decizionale şi acela al practicilor curente....

(2013) Sinteze de limba română
mai multe informaţii...
(2013) Sinteze de limba română
Preţ: RON 18.00
Lucrarea Sinteze de limba română este concepută ca o sinteză care valorifică achiziţiile teoretice recente din gramatica romȃnească. Astfel, se vrea a fi o paralelă între gramatica tradiţională şi teoriile moderne, aşa cum se reflectă ele în primul rând în noua Gramatică a Academiei (GALR). Prima parte a lucrării este o prezentare a tuturor claselor lexico-gramaticale în concordanţă cu modificările aduse de GALR, în timp ce partea a doua aduce în lumină doar funcţiile sintactice nou introduse în GALR (complement secundar, complement prepoziţional, complement posesiv, comparativ, complement predicativ al obiectului). Terminologia este în acord cu noutăţile teoretice prezentate. Glosarul terminologic de la finalul lucrării este de asemenea în măsură să lămurească eventualele neînţelegeri generate de termenii folosiţi.

(2011) Poezia românească interbelică. Vol.I
mai multe informaţii...
(2011) Poezia românească interbelică. Vol.I
Preţ: RON 15.00
Lucrarea tratează evoluţia poeziei româneşti în perioda interbelică.

(2011) English Phonetics and Phonology: A Primer
mai multe informaţii...
(2011) English Phonetics and Phonology: A Primer
Preţ: RON 16.00
English Phonetics and Phonology: A Primer este o lucrare ştiinţifică introductivă dedicată în special studenţilor filologi la început de drum, dar şi celor care îşi propun să abordeze fonetica şi fonologia limbii engleze din perspectivă lingvistică.

(2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence
mai multe informaţii...
(2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence
Preţ: RON 30.00
Cartea Expressions nominales en français de spécialité – sens et référence se înscrie într-o direcţie de mare importanţă pentru lingvistica teoretică şi aplicată actuală, propunându-şi ca obiective principale precizarea mecanismului prin care se construieşte şi se manifestă relaţia dintre sens şi referinţă, în planul terminologiei, precum şi aplicarea conceptelor, metodelor specifice terminologiei moderne domeniului specializat al informaticii. Lucrarea îşi propune să restituie fundamentele teoretice şi practicile terminologice din domeniul informaticii, privite sub aspectul funcţional al termenilor şi nu ca pe o simplă nomenclatura specializată ci, mai curând, ca pe un instrument de comunicare lingvistică între specialiştii din domeniu, dar şi între specialişti şi nespecialişti.

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.