Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2020

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie :

Colecții / serii tematice (0)
Cărți (54)
Reviste științifice (0)
Modalități de distribuire / comercializare (0)

Cele mai bine cotate cărţi:

(2008) Politici lingvistice educaţionale în ROMÂNIA: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză
mai multe informaţii...
(2008) Politici lingvistice educaţionale în ROMÂNIA: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză
Preţ: RON 18.00
Cartea se constituie ca un instrument necesar tuturor decidenţilor din domeniul limbilor străine, identificând disfuncţiile existente între nivelul declaraţiilor politice, nivelul consecinţelor decizionale şi acela al practicilor curente....

(2010) Limba latină. Sintaxa
mai multe informaţii...
(2010) Limba latină. Sintaxa
Preţ: RON 15.00
Cartea este structurată pe prezentarea într-o primă parte a cunoştinţelor de sintaxă a propoziţiei, urmate de cele specifice sintaxei frazei. Fiecare noţiune teoretică este ilustrată prin exemple preluate fie din exerciţiile construite de-a lungul anilor pentru cursurile practice.

(2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence
mai multe informaţii...
(2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence
Preţ: RON 30.00
Cartea Expressions nominales en français de spécialité – sens et référence se înscrie într-o direcţie de mare importanţă pentru lingvistica teoretică şi aplicată actuală, propunându-şi ca obiective principale precizarea mecanismului prin care se construieşte şi se manifestă relaţia dintre sens şi referinţă, în planul terminologiei, precum şi aplicarea conceptelor, metodelor specifice terminologiei moderne domeniului specializat al informaticii. Lucrarea îşi propune să restituie fundamentele teoretice şi practicile terminologice din domeniul informaticii, privite sub aspectul funcţional al termenilor şi nu ca pe o simplă nomenclatura specializată ci, mai curând, ca pe un instrument de comunicare lingvistică între specialiştii din domeniu, dar şi între specialişti şi nespecialişti.

(2014) Limba latină. Teorie şi aplicaţii
mai multe informaţii...
(2014) Limba latină. Teorie şi aplicaţii
Preţ: RON 30.00
În contextul unei izolări din ce în ce mai puternice a limbilor clasice în cadrul curriculum-ului școlar național, este lăudabilă apariția lucrării, Limba latină. Teorie și aplicații,care îmbină utilitatea cunoașterii sistemului limbii latine, atât de necesară formării unui filolog, cu profitul modelării intelectului oricărui lector. Completând informația lingvistică tradițională cu aplicații variate ca dificultate în care exercițiile gramaticale coexistă într-un tot armonios cu teme și versiuni, autoarea Cristina Iridon face dovada experienței și a talentului pedagogic într-o lucrare ce poate fi considerată o sinteză dintre o gramatică descriptivă și un curs universitar.

(2014) The Discourse of Modernism. The Novel
mai multe informaţii...
(2014) The Discourse of Modernism. The Novel
Preţ: RON 15.00
În lucrare autoarea propune un demers ştiinţific de substanţă, abordând dintr-o dublă perspectivă (teoretică şi aplicată) un concept definitoriu pentru contextul cultural contemporan, acela al modernismului literar. Deşi profund ancorată în coerenţa şi unitatea caracteristice abordării tradiţionale a modernismului, lucrarea tratează conceptul dintr-o perspectivă postmodernă, axată pe pluralism şi heterogenitate. Originalitatea demersului este generată de îmbinarea fericită între canon şi anti-canon, între tradiţie şi inovaţie, privite ca elemente definitorii pentru înţelegerea complexităţii fenomenului moderninst. Lucrarea este structurată pe două coordonate esenţiale, coordonată teoretică şi coordonată cu caracter aplicativ şi se constituie într-o solidă articulare a sintezei teoretice cu analiza corpusului de texte (literare şi critice) acesta fiind unul dintre meritele esenţilae ale prezentului volum.

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.