Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Ştiinţe inginereşti Home : Ştiinţe inginereşti :

Calculatoare (19)
Automatică (10)
Electronică (2)
Electrotehnică (2)
Mecanică şi rezistenţa materialelor (6)
Inginerie mecanică (17)
Inginerie chimică (7)
Inginerie de petrol şi gaze (17)
Geologie-geofizică (6)
Ecologie (2)

Cele mai bine cotate cărţi:

Crearea site-urilor Web cu Adobe Dreamweaver CS4. Modelarea aplicaţiilor Web cu UML2. Exemple, aplicaţii, studii de caz
Preţ: RON 50.00
Lucrarea ,,Crearea site-urilor Web cu Adobe Dreamweaver CS4. Modelarea aplicaţiilor Web cu UML2. EXEMPLE, APLICAŢII, STUDII DE CAZ", structurată în trei părţi acoperă în mod practic prin EXEMPLE, APLICAŢII şi STUDII DE CAZ funcţionalităţile esenţiale ale noii versiuni Dreamweaver-Adobe Dreamweaver CS4 şi ale limbajului UML, versiunea 2.

Inteligenţă artificială
mai multe informaţii...
Inteligenţă artificială
Elemente fundamentale ale inteligentei artificiale ...

Algoritmica grafurilor
mai multe informaţii...
Algoritmica grafurilor
Preţ: RON 11.00
Cartea este structurată pe trei secţiuni. Prima trece în revistă în mod succint, dar clar, problematica algoritmilor ...

Crearea site-urilor web cu Dreamweaver MX 2004 şi Dreamweaver 8
mai multe informaţii...
Crearea site-urilor web cu Dreamweaver MX 2004 şi Dreamweaver 8
World Wide Web a bulversat complet viaţa majorităţii oamenilor, devenind un fenomen cu implicaţii majore la scară mondială ...

Sisteme de operare.Lucrări practice
mai multe informaţii...
Sisteme de operare.Lucrări practice
Preţ: RON 10.00
Prezenta colecţie de lucrări practice se constituie într-un îndrumar al activităţilor de laborator destinat studenţilor specializării Calculatoare care audiază disciplina Sisteme de operare. Lucrările acoperă o gamă largă de aspecte care permit o formare graduală a deprinderilor practice în ceea ce priveşte interacțiunea om-calculator, cu un debușeu clar orientat către ”lumea” Linux/Unix. Lucrările se încadrează în programa analitică a disciplinei şi răspund obiectivelor aferente activităţilor practice ale acesteia.

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.