Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Colecții / serii tematice :

1. Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității (volum al Conferinței Internaționale  Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității, destinată lectorilor de limba română ca limbă străină din țară și străinătate)

Netedu, Loredana (editor), Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2016, 978-973-719- 674-3, 106 pp;

Netedu, Loredana (editor), Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturațității, Ediția a II-a, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2019. CD-Rom;

 

2. Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice (volum al Conferinței Naționale studențești Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice, destinată studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniul Filologie)

Iridon, Cristina (editor), Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2018, 978-973-719-726-9, 143 pp. CD-Rom;

Iridon, Cristina (editor), Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Mythos și Logos, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2018, 978-973-719-725-2, 160 pp;

Iridon, Cristina (coord), Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Epos și Pathos, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2019, 978-973-719-758-0, 120 pp, CD-Rom.

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.