Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Modalități de distribuire / comercializare :

Modalități de distribuire și comercializare a publicațiilor apărute la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești

Lucrările publicate la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești pot fi achiziționate de la centrul propriu de difuzare aflat în sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, corpul I, parter. Conținutul științific, abordarea unor domenii de interes pentru studenții de la facultățile din cadrul Universității Petrol- Gaze din Ploiești (Științe inginerești, Stiințe economice, Științe socio-umane, Științele educației, Filologie), prețurile atractive și condițiile grafice deosebite sunt tot atâtea motive de a achiziționa publicațiile apărute la Editura Universității Petrol- Gaze din Ploiești.

În afara comercializării prin punctul propriu de vânzare, cărțile și revistele științifice publicate la editura noastră sunt distribuite în țară și străinătate prin participarea la târguri de carte locale și naționale (Târgul de Carte Gaudeamus București), prin lansarea de volume în cadrul unor evenimente culturale, prin schimburi interbibliotecare interne și externe și prin donații de volume.

Din anul 2012 până în prezent se realizează schimburi interbibliotecare cu monografiile și volumele de specialitate aparținând domeniului Filologie, care au fost indexate de biblioteci de renume din întreaga lume: British Library, Cardiff University Library, Bavarian State Library, Bibliotheek Bungehuis of University of Amsterdam, University of Malta University, University of Illinois, Library of the Graduate School at the Institute of Advanced Study in the Humanities and the Social Sciences -Universität Bern, Bodleian Library, University of Coventry, Bibliotheque de l’Université de Nantes, University of Warsaw, Osteuropa-Abteilung Staatsbibliothek zu Berlin, University of Central Lancashire Preston, University of Antwerpen, National Library of Poland, The Library of Congress, Universite de Bretagne Sud, Pamukkale Universitesi, Universidade de Vigo, University of Veliko Turnovo, Academia de Științe a Moldovei, Victoria University of Wellington, University of Novi Sad, Biblioteka na Katedrata za Angliski jazik i knizevnost Filoloski Fakultet “Blaze Koneski”, University of Zaragoza, Kainan University.

Ca parteneri interni ai editurii și ai bibliotecii Universității Petrol-Gaze din Ploiești care colaborează în vederea distribuirii cărților și realizării de schimburi interbibliotecare, putem menționa: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Universitatea Transilvania din Brașov, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Informaţii suplimentare privind publicațiile tipărite la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești se pot obţine şi telefonic la numărul 0244/573171, interior 122. Comenzile ferme pot fi adresate editurii prin fax la numărul 0244/575847 sau prin email la adresa cavram@upg-ploiesti.ro

Oferta editorială completă a Editurii Universității Petrol-Gaze din Ploiești poate fi consultată pe pagina web http://editura.upg-ploiesti.ro/index.php?categoryID=70 și în biblioteca virtuală a universității.

Contact:
Ploiești, Bd. Bucureşti, nr.39, 100680
Tel. 0244/573171 int. 275
Fax: 0244/575847

Vă așteptăm!

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.