Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Reviste științifice :
Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics (Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti Seria Filologie - 2 numere/an), (ISSN 2069-9271; online ISSN 2247-9163), revistă reevaluată în anul 2011 de Comisia de Ştiinţe Umaniste obţinând categoria B, recunoaşterea şi ierarhizarea este acordată pentru o perioadă de patru ani), revistă indexată în următoarele baze de date: CEEOL, EBSCO (Academic Search Complete), Index Copernicus, Scipio.Scientific Publishing and Information online, Ulrich Periodicals Directory, MLA (Modern Language Association) International Bibliography - link Scopus, ERIH Plus, Clarivate Analytics, Emerging Sources Citation Index – Journal List. Începând cu anul 2015, volumul V, Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics a devenit o publicaţie anuală, cu volume care au număr dublu (1-2) şi care apar în luna decembrie. Mai multe detalii pe http://jlsl.upg-ploiesti.ro

    < niciun produs >

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.