Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţe socio-umane şi juridice
     Drept
     Istorie
     Limba şi literatura română-limbi străine
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe socio-umane şi juridice : Limba şi literatura română-limbi străine :

Sinteze de limba română
măreşte...

Sinteze de limba română

(2 vote(s))

Autor(i): Silvia Krieb Stoian
Preţ: RON 18.00
An apariţie: 2013
Număr pagini: 180
ISBN: 978-973-719-491-6

Pe stoc: nu


Lucrarea Sinteze de limba română este concepută ca o sinteză care valorifică achiziţiile teoretice recente din gramatica românească. Astfel, se vrea a fi o paralelă între gramatica tradiţională şi teoriile moderne, aşa cum se reflectă ele în primul rând în noua Gramatică a Academiei (GALR). Prima parte a lucrării este o prezentare a tuturor claselor lexico-gramaticale în concordanţă cu modificările aduse de GALR, în timp ce partea a doua aduce în lumină doar funcţiile sintactice nou introduse în GALR (complement secundar, complement prepoziţional, complement posesiv, comparativ, complement predicativ al obiectului). Terminologia este în acord cu noutăţile teoretice prezentate. Glosarul terminologic de la finalul lucrării este de asemenea în măsură să lămurească eventualele neînţelegeri generate de termenii folosiţi.

Cuprins

Partea I

 1. Substantivul
 2. Articolul–parte de vorbire (clasă lexico-gramaticală) autonomă?
 3. Adjectivul
 4. Pronumele
 5. Numeralul
 6. Verbul
 7. Adverbul
 8. Elementele de relaţie

Partea a II-a

 1. Complementul secundar
 2. Complementul prepoziţional
 3. Complementul posesiv
 4. Complementul comparativ
 5. Complementul predicativ al obiectului
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.