Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
             Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020)
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Cărți :

(2016) Texte și intertexte: exerciții comparatiste
măreşte...

(2016) Texte și intertexte: exerciții comparatiste


Autor(i): Ilie, Loredana
Preţ: RON 14.00
An apariţie: 2016
Număr pagini: 60
ISBN: 978-973-719-665-1

Pe stoc: nu


Concepută ca suport de seminar pentru cursurile de literatură comparată (Antichitate, Evul mediu, Clasicism, Secolele XVII - XIX), lucrarea de faţă se adresează în primul rând studenţilor care au optat pentru cariera de filologi. Fiind atât o antologie de texte, cât și o culegere de exerciții, Texte şi intertexte. Exerciţii comparatiste propune o gamă variată de activităţi antrenante care să asigure caracterul activ-participativ al studenților și să faciliteze asimilarea, consolidarea şi îmbogăţirea informaţiei din cadrul cursului. În scopul dezvoltării competenţelor de lectură şi de analiză, o pondere importantă o deţin exerciţiile de lectură orientată, care impulsionează învăţarea prin descoperire şi generează conversaţii euristice care pot evidenţia raporturile dintre textele analizate, multiplele concordanţe de tip filiaţii sau dependenţe, dialogismul textual, intertextualităţile explicite sau implicite şi/sau hipertextualităţile (G. Genette).

Cele nouă capitolele cuprinse în lucrare punctează cronologic repere valorice din istoria literaturii universale, care au germinat şi au fost fructificate ulterior în numeroase scrieri palimpsest. Astfel, intertextul antic este pus în evidenţă în primele patru capitole (Teme, motive, topoi în poemele epice ale antichităţii, Romanul antic greco-latin, Ipostaze ale erosului în literatura antichităţii, Intertextul plautin la Shakespeare şi Molière), capitolul V - Metamorfoze textuale ale mitului faustic- face tranziţia spre Evul mediu şi Renaştere, clasicismul şi romantismul formează obiectul următoarelor capitole (Clasicism vs Romantism- Arte poetice, Fantasticul în romantism), iluminismul este discutat în capitolul Sentimental şi picaresc în romanul iluminist, iar ultimul capitol, Realismul şi pasiunea, explorează proza realistă a secolului al XIX-lea. Soluţii şi sugestii parţiale, în funcţie de specificul cerinţelor formulate în exerciţii, sunt oferite în secţiunea finală, urmată de bibliografia operelor citate şi a surselor critice consultate.

Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.