Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
         Automatică
         Calculatoare
         Ecologie
         Electronică
         Electrotehnică
         Inginerie chimică
         Inginerie de petrol şi gaze
         Inginerie mecanică
         Mecanică şi rezistenţa materialelor
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Automatică Home : 3. Publicații tipărite : Ştiinţe inginereşti : Automatică :

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [next] [show all]

Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice
mai multe informaţii...
Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice
Preţ: RON 12.00
Dintre obiectivele principale ale acestui curs, reflectate în maniera de organizare a lucrării, trebuie subliniate următoarele: studiul şi implementarea algoritmilor clasici de criptare a datelor şi analiza şi evaluarea sistemelor criptografice simulate prin tehnici software, în scopul aprecierii performanţelor acestora; studiul teoretic şi proiectarea criptosistemelor computaţionale, cu evidenţierea atributelor caracteristice care asigura securitatea sistemelor informatice; abilitatea de a utiliza mediile software dedicate simulării şi analizei criptosistemelor, prin dezvoltarea unor studii de caz semnificative.

Automatizări industriale. Indrumar de laborator
mai multe informaţii...
Automatizări industriale. Indrumar de laborator
Preţ: RON 10.00
Indrumarul de laborator se adresează studenţilor specializarilor Utilaj Petrolier de Schelă, Utilaj Petrolier de Rafinărie, Inginerie Economică în domeniul Mecanic şi Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor.

Bazele ingineriei sistemelor
mai multe informaţii...
Bazele ingineriei sistemelor
Manualul prezintă, într-o concepţie unitară şi printr-o tratare riguroasă, teoria modernă a ingineriei sistemelor în vederea conducerii ...

Calcul și metode numerice
mai multe informaţii...
Calcul și metode numerice
Preţ: RON 12.00
Cartea satisface necesitățile celor interesați, în general, de algoritmii de calcul numeric aplicați în inginerie, de posibilitățile de folosire a acestora în automatică.

Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic şi practic
Preţ: RON 23.00
Lucrarea “Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic și practic” prin cele zece capitole ale sale prezintă (la nivel de pseudocod/schemă logică/cod sursă) noțiuni absolut esențiale de limbaj de programare, precum: algoritmi, recursivitate (metodă principală de proiectare a algoritmilor), alocarea statică și dinamică a spațiului de memorie, tipuri de date structurate (structuri, uniuni, enumerări, stivă-implementare dinamică, coadă- implementare dinamică, arbori oarecare, arbori binari și arbori de căutare- implementare dinamică, grafuri neorientate și orientate), algoritmi clasici de căutare (secvențială, binară) și de sortare (interschimbare, interclasare, selecție, numărare, inserție, sortare rapidă), precum și alte metode de proiectarea a algoritmilor (Divide et Impera, Greedy, Backtracking). De asemenea, printre multe alte elemente, sunt prezentate și modalitățile de parcurgere ale grafurilor și arborilor (în lățime și în adâncime), precum și algoritmi pentru determinarea matricei drumurilor, a celor mai scurte drumuri și a arborelui parțial de cost minim asociat unui graf. Fiecare din cele zece capitole ale lucrării, pe lângă aspectele teoretice aferente, este însoțit și de o serie de aplicații pentru exemplificarea modului de lucru cu noțiunile teoretice prezentate, de teme de laborator propuse spre rezolvare, precum și o listă de întrebări de control pentru fixarea cunoștiințelor.

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.