Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
         Automatică
         Calculatoare
             Baze de date
             CAD
             Hardware
             Internet
             Office
             Programare
             Web Design
         Ecologie
         Electronică
         Electrotehnică
         Geologie-geofizică
         Inginerie chimică
         Inginerie de petrol şi gaze
         Inginerie mecanică
         Mecanică şi rezistenţa materialelor
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Calculatoare Home : 3. Publicații tipărite : Ştiinţe inginereşti : Calculatoare :

Web Design (4)
Programare (4)
Office (1)
Internet (3)
Hardware (0)
Baze de date (2)
CAD (1)

Achiziţia şi prelucrarea datelor
mai multe informaţii...
Achiziţia şi prelucrarea datelor
Preţ: RON 20.00
Lucrarea de faţă şi prin urmare disciplina Achiziţia şi prelucrarea datelor inclusiv prin activitatea de laborator, îşi propune următoarele obiective punctuale:

- familiarizarea studenţilor cu problematica echipamentelor în achiziţia datelor;

- cunoaşterea principalelor aspecte referitoare la procesarea datelor achiziţionate în timp real;

- dezvoltarea abilităţilor de utilizare a unui executiv de timp real.

Arhitectura calculatoarelor
mai multe informaţii...
Arhitectura calculatoarelor
Preţ: RON 14.00
Lucrarea este structurată în cinci capitole. Primul dintre acestea tratează structurile şi arhitecturile clasice de calculatoare prin prisma evoluţiei elementelor hardware, software şi a relaţiei dintre acestea. Al doilea capitol prezintă noţiuni asociate magistralelor de comunicaţie. Cel de-al treilea capitol pune în evidenţă caracteristicile generale ale unităţii centrale de prelucrare. Ultimele două capitole prezintă problematica infrastructurii hardware reprezentată de resursele de memorare internă şi externă respectiv sistemele de intrare-ieşire.

Programarea calculatoarelor
mai multe informaţii...
Programarea calculatoarelor
Preţ: RON 16.00
Lucrarea este destinată studenților anului I ai Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, și are următoarele obiective principale:

- familiarizarea studenților cu înțelegerea proiectării structurii unui algoritm și cu implementarea acestuia în limbaj de programare utilizând schema logică;

- elaborarea programelor utilizând limbajele PASCAL și MATLAB.

Sisteme de operare.Lucrări practice
mai multe informaţii...
Sisteme de operare.Lucrări practice
Preţ: RON 10.00
Prezenta colecţie de lucrări practice se constituie într-un îndrumar al activităţilor de laborator destinat studenţilor specializării Calculatoare care audiază disciplina Sisteme de operare. Lucrările acoperă o gamă largă de aspecte care permit o formare graduală a deprinderilor practice în ceea ce priveşte interacțiunea om-calculator, cu un debușeu clar orientat către ”lumea” Linux/Unix. Lucrările se încadrează în programa analitică a disciplinei şi răspund obiectivelor aferente activităţilor practice ale acesteia.

Sisteme e-Learning
mai multe informaţii...
Sisteme e-Learning
Preţ: RON 18.00

Cartea constituie un început pentru înţelegerea fenomenului e-learning şi oferă o perspectivă asupra modelelor şi tehnologiilor e-learning. Aceasta conţine concluziile unor studii din domeniul e-learning, cunoştinţe conceptuale şi informaţii practice, care sunt necesare pentru a proiecta şi dezvolta un sistem e-learning conform standardelor în domeniu.

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.