Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
         Baze de date
         CAD
         Hardware
         Internet
         Office
         Programare
         Web Design
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Calculatoare Home : Ştiinţe inginereşti : Calculatoare :

Web Design (4)
Programare (4)
Office (1)
Internet (3)
Hardware (0)
Baze de date (2)
CAD (1)

Achiziţia şi prelucrarea datelor
mai multe informaţii...
Achiziţia şi prelucrarea datelor
Preţ: RON 20.00
Lucrarea de faţă şi prin urmare disciplina Achiziţia şi prelucrarea datelor inclusiv prin activitatea de laborator, îşi propune următoarele obiective punctuale:

- familiarizarea studenţilor cu problematica echipamentelor în achiziţia datelor;

- cunoaşterea principalelor aspecte referitoare la procesarea datelor achiziţionate în timp real;

- dezvoltarea abilităţilor de utilizare a unui executiv de timp real.

Arhitectura calculatoarelor
mai multe informaţii...
Arhitectura calculatoarelor
Preţ: RON 14.00
Lucrarea este structurată în cinci capitole. Primul dintre acestea tratează structurile şi arhitecturile clasice de calculatoare prin prisma evoluţiei elementelor hardware, software şi a relaţiei dintre acestea. Al doilea capitol prezintă noţiuni asociate magistralelor de comunicaţie. Cel de-al treilea capitol pune în evidenţă caracteristicile generale ale unităţii centrale de prelucrare. Ultimele două capitole prezintă problematica infrastructurii hardware reprezentată de resursele de memorare internă şi externă respectiv sistemele de intrare-ieşire.

Programarea calculatoarelor
mai multe informaţii...
Programarea calculatoarelor
Preţ: RON 16.00
Lucrarea este destinată studenților anului I ai Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, și are următoarele obiective principale:

- familiarizarea studenților cu înțelegerea proiectării structurii unui algoritm și cu implementarea acestuia în limbaj de programare utilizând schema logică;

- elaborarea programelor utilizând limbajele PASCAL și MATLAB.

Sisteme de operare.Lucrări practice
mai multe informaţii...
Sisteme de operare.Lucrări practice
Preţ: RON 10.00
Prezenta colecţie de lucrări practice se constituie într-un îndrumar al activităţilor de laborator destinat studenţilor specializării Calculatoare care audiază disciplina Sisteme de operare. Lucrările acoperă o gamă largă de aspecte care permit o formare graduală a deprinderilor practice în ceea ce priveşte interacțiunea om-calculator, cu un debușeu clar orientat către ”lumea” Linux/Unix. Lucrările se încadrează în programa analitică a disciplinei şi răspund obiectivelor aferente activităţilor practice ale acesteia.

Sisteme e-Learning
mai multe informaţii...
Sisteme e-Learning
Preţ: RON 18.00

Cartea constituie un început pentru înţelegerea fenomenului e-learning şi oferă o perspectivă asupra modelelor şi tehnologiilor e-learning. Aceasta conţine concluziile unor studii din domeniul e-learning, cunoştinţe conceptuale şi informaţii practice, care sunt necesare pentru a proiecta şi dezvolta un sistem e-learning conform standardelor în domeniu.

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.