Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe inginereşti : Inginerie mecanică :

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-18]  [next] [show all]

Bazele tehnologiei
mai multe informaţii...
Bazele tehnologiei
Lucrarea are ca obiect prezentarea aspectelor fundamentale tehnico-economice cu referiri la ...

Gazometre
mai multe informaţii...
Gazometre
Preţ: RON 18.00
Având caracter cvasimonografic, lucrarea prezintă - singulară cel puţin ca intenţie în România şi întru totul originală, fundamentată pe bibliografia internaţională publicată ...

Identificarea şi calculul nivelului de integritate a securităţii SIL în domeniul energetic
mai multe informaţii...
Identificarea şi calculul nivelului de integritate a securităţii SIL în domeniul energetic
Preţ: RON 16.00

Centralele termoenergetice au nevoie din ce în ce mai mult de flexibilitate, disponibilitate si securitate pentru diversele regimuri de operare.

Unităţile tehnologice din centralele termoelectrice (cazane, turbine, electropompe de alimentare, ventilatoare de aer sau gaze arse, mori cărbune etc) pot atinge regimuri apropiate de propriile limite mecanice şi de aceea trebuie protejate eficient împotriva riscurilor vitale potenţial existente. Prin urmare siguranţa reprezintă o chestiune crucială în funcţionarea centralelor termoenergetice.

Cartea urmăreşte definirea tipurilor principale de pericole pentru echipamente şi utilaje dintr-o astfel de centrală şi care trebuiesc luate în considerare la concepţia sistemelor de protecţie/securitate bazate pe tehnologia electronicii programabile.

Inginerie mecanică în petrochimie. Vol. 1+Vol. 2
mai multe informaţii...
Inginerie mecanică în petrochimie. Vol. 1+Vol. 2
Preţ: RON 23.00

Maşini si utilaj de transport hidraulic
mai multe informaţii...
Maşini si utilaj de transport hidraulic
Lucrarea tratează activitatea de colectare, transport, depozitare şi distribuţie a petrolului, produselor petroliere şi gazelor, realizată cu ajutorul ...

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-18]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.