Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe inginereşti : Ecologie :

Ecologie aplicată
mai multe informaţii...
Ecologie aplicată
Lucrarea îşi propune nu numai o descriere a problematicii poluărilor de orice fel, ci, mai ales, a găsirii posibilitătilor de acţiune – preventive sau curative ...

Tehnologii necatalitice pentru depoluarea atmosferei
mai multe informaţii...
Tehnologii necatalitice pentru depoluarea atmosferei
Lucrarea abordează problema poluării şi depoluării aerului în mod unitar din punct de vedere al tipurilor şi surselor de emisii, al metodelor de reducere a acestora ...

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.