Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Electrotehnică Home : Ştiinţe inginereşti : Electrotehnică :

Electrotehnică
mai multe informaţii...
Electrotehnică
Mărimi primitive şi legi în teoria macroscopică clasică a câmpului electromagnetic ...

Optimizări în electroenergetica industrială
mai multe informaţii...
Optimizări în electroenergetica industrială
Preţ: RON 10.50

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.