Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe inginereşti : Inginerie chimică :

Calculul proceselor de purificare a gazelor industriale
măreşte...

Calculul proceselor de purificare a gazelor industriale

(10 vote(s))

Autor(i): Mihaela Neagu, Elena Mirela Fendu, Marilena Nicolae
Preţ: RON 16.00
An apariţie: 2010
Număr pagini: 180
ISBN: 978-973-719-337-7

Pe stoc: nu


Lucrarea este structurată în două părţi. În prima parte se prezintă elemente de proiectare tehnologică a instalaţiilor de eliminare a gazelor acide din diverse fluxuri de gaze, prin absorbţie în soluţii apoase de etanolamine. Sunt prezentate aspectele teoretice care stau la baza proiectării coloanelor de absorbţie şi desorbţie a gazelor acide, precum şi două exemple de calcul de proiectare, unul al instalaţiei de eliminare a hidrogenului sulfurat prin absorbţie în soluţie apoasă de monoetanolamină şi cel de-al doilea al instalaţiei de eliminare a dioxidului de carbon prin absorbţie absorbţie în soluţie apoasă de dietanolamină.

Partea a doua a acestei lucrări cuprinde probleme rezolvate şi propuse spre rezolvare. Problemele rezolvate cuprind conţinutul problemei, suportul teoretic care stă la baza rezolvării şi etapele de rezolvare.

Cuprins

PARTEA I

  1. Calculul de proiectare al proceselor de purificare a gazelor industriale

PARTEA a II-a

  1. Aplicaţii numerice ale proceselor de purificare a gazelor industriale
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.