Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
         Automatică
         Calculatoare
         Ecologie
         Electronică
         Electrotehnică
         Geologie-geofizică
         Inginerie chimică
         Inginerie de petrol şi gaze
         Inginerie mecanică
         Mecanică şi rezistenţa materialelor
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Ştiinţe inginereşti : Geologie-geofizică :

Mineralogie şi petrologie
măreşte...

Mineralogie şi petrologie

(99 vote(s))

Autor(i): Octavian Georgescu, Gheorghe Brănoiu
Preţ: RON 30.00
An apariţie: 2010
Număr pagini: 422
ISBN: 978-973-719-340-7

Pe stoc: nu


Cartea “MINERALOGIE ŞI PETROLOGIE” reprezintă o încercare de asociere a cunoştinţelor de Cristalografie şi Mineralogie cu cele de Petrologie, într-o tratare “sui-generis” cristal-mineral-rocă. Lucrarea se adresează studenţilor din domeniile ingineriei de petrol şi gaze, geologiei, ingineriei mediului şi al ştiinţei materialelor. Ea a fost concepută ca un curs de semestru şi acoperă toate aspectele legate de trei dintre cele mai importante ramuri ale Mineralogiei: Cristalografie, Cristalogeneză, Cristalochimie, şi respectiv ale Petrologiei: Geneza mineralelor şi rocilor în procesele magmatice, metamorfice şi sedimentare. Cartea este structurată în mai multe capitole: Cristalografie, Cristalogeneză, Cristalochimie, Petrologie, beneficiind de o bogată bibliografie de dată recentă. Ele sunt precedate de o scurtă introducere în mineralogie, în care se expun noţiuni generale referitoare la utilizarea mineralelor, evoluţia cunoştinţelor despre minerale şi istoricul dezvoltării mineralogiei în România. Fără să neglijeze principalele minerale ce intră în componenţa celorlalte clase de minerale (elemente native, sulfuri, oxizi şi hidroxizi, săruri halogenate, carbonaţi, sulfaţi, fosfaţi), autorii insistă asupra cristalochimiei silicaţilor, minerale cu ponderea cea mai mare în scoarţa terestră şi, în general, mai puţin cunoscute decât celelalte clase de minerale. Capitolul de Petrologie este tratat într-o manieră originală, procesele de formare ale rocilor sunt redate în paralel cu procesele de formare a mineralelor reliefându-se în acest fel legăturile dintre geneza mineralelor, geneza rocilor (asociaţii de minerale) şi mai departe geneza acumulărilor de minerale utile. Sunt redate succint noţiuni de petrologie magmatică, metamorfică şi sedimentară, amplele procese implicate în formarea diferitelor categorii de roci fiind evidenţiate prin scheme, figuri, diagrame, tabele. Noţiunile referitoare la roci sau procese (denumiri, descrieri, clasificări) au fost adaptate conform recomandărilor subcomisiilor pentru sistematica rocilor (S.S.I.R. şi S.C.M.R.) din cadrul I.U.G.S. Cartea relevă o informaţie variată prezentată succint, logic, este bogat ilustrată cu figuri, planşe şi tabele, fiind utilă atât studenţilor care studiază Mineralogia şi Petrologia cât şi specialiştilor din producţie şi cercetare.

Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.