Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe inginereşti : Geologie-geofizică :

Mineralogie şi petrologie
măreşte...

Mineralogie şi petrologie

(91 vote(s))

Autor(i): Octavian Georgescu, Gheorghe Brănoiu
Preţ: RON 30.00
An apariţie: 2010
Număr pagini: 422
ISBN: 978-973-719-340-7

Pe stoc: nu


Cartea “MINERALOGIE ŞI PETROLOGIE” reprezintă o încercare de asociere a cunoştinţelor de Cristalografie şi Mineralogie cu cele de Petrologie, într-o tratare “sui-generis” cristal-mineral-rocă. Lucrarea se adresează studenţilor din domeniile ingineriei de petrol şi gaze, geologiei, ingineriei mediului şi al ştiinţei materialelor. Ea a fost concepută ca un curs de semestru şi acoperă toate aspectele legate de trei dintre cele mai importante ramuri ale Mineralogiei: Cristalografie, Cristalogeneză, Cristalochimie, şi respectiv ale Petrologiei: Geneza mineralelor şi rocilor în procesele magmatice, metamorfice şi sedimentare. Cartea este structurată în mai multe capitole: Cristalografie, Cristalogeneză, Cristalochimie, Petrologie, beneficiind de o bogată bibliografie de dată recentă. Ele sunt precedate de o scurtă introducere în mineralogie, în care se expun noţiuni generale referitoare la utilizarea mineralelor, evoluţia cunoştinţelor despre minerale şi istoricul dezvoltării mineralogiei în România. Fără să neglijeze principalele minerale ce intră în componenţa celorlalte clase de minerale (elemente native, sulfuri, oxizi şi hidroxizi, săruri halogenate, carbonaţi, sulfaţi, fosfaţi), autorii insistă asupra cristalochimiei silicaţilor, minerale cu ponderea cea mai mare în scoarţa terestră şi, în general, mai puţin cunoscute decât celelalte clase de minerale. Capitolul de Petrologie este tratat într-o manieră originală, procesele de formare ale rocilor sunt redate în paralel cu procesele de formare a mineralelor reliefându-se în acest fel legăturile dintre geneza mineralelor, geneza rocilor (asociaţii de minerale) şi mai departe geneza acumulărilor de minerale utile. Sunt redate succint noţiuni de petrologie magmatică, metamorfică şi sedimentară, amplele procese implicate în formarea diferitelor categorii de roci fiind evidenţiate prin scheme, figuri, diagrame, tabele. Noţiunile referitoare la roci sau procese (denumiri, descrieri, clasificări) au fost adaptate conform recomandărilor subcomisiilor pentru sistematica rocilor (S.S.I.R. şi S.C.M.R.) din cadrul I.U.G.S. Cartea relevă o informaţie variată prezentată succint, logic, este bogat ilustrată cu figuri, planşe şi tabele, fiind utilă atât studenţilor care studiază Mineralogia şi Petrologia cât şi specialiştilor din producţie şi cercetare.

Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/usr/local/www/data/virtual/editura.dtic.local/phptmp) in Unknown on line 0