Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
         Automatică
         Calculatoare
         Ecologie
         Electronică
         Electrotehnică
         Geologie-geofizică
         Inginerie chimică
         Inginerie de petrol şi gaze
         Inginerie mecanică
         Mecanică şi rezistenţa materialelor
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2020

Automatică Home : 3. Publicații tipărite : Ştiinţe inginereşti : Automatică :

Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice
măreşte...

Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice

(4 vote(s))

Autor(i): Otilia Cangea
Preţ: RON 12.00
An apariţie: 2012
Număr pagini: 120
ISBN: 978-973-719-477-0

Pe stoc: nu


Dintre obiectivele principale ale acestui curs, reflectate în maniera de organizare a lucrării, trebuie subliniate următoarele: studiul şi implementarea algoritmilor clasici de criptare a datelor şi analiza şi evaluarea sistemelor criptografice simulate prin tehnici software, în scopul aprecierii performanţelor acestora; studiul teoretic şi proiectarea criptosistemelor computaţionale, cu evidenţierea atributelor caracteristice care asigură securitatea sistemelor informatice; abilitatea de a utiliza mediile software dedicate simulării şi analizei criptosistemelor, prin dezvoltarea unor studii de caz semnificative.

Lucrarea este structurată în trei capitole şi o anexă. Primul capitol face o introducere în domeniul criptografiei, prezentând criptosistemele clasice. Algoritmii de criptare specifici, de tip cu cheie simetrică şi, respectiv, cu cheie asimetrică, sunt detaliaţi atât din punct de vedere al fundamentării teoretice, cât şi al implementării software, permiţând şi o analiză comparativă.

Cel de-al doilea capitol prezintă algoritmii caracteristici criptosistemelor computaţionale (Merkle-Hellman, El-Gamal, D.E.S., R.S.A şi curbele eliptice) cu o bază teoretică mai amplu dezvoltată şi interfeţe grafice elaborate, pentru fiecare etapă de implementare.

Suportul teoretic oferit de primele două capitole permite dezvoltarea, în capitolul trei, a unor aplicaţii ale algoritmilor de criptare pentru asigurarea securităţii sistemelor informatice. Sunt elaborate grafice cu simularea funcţionării în mediul software JAVA.

Cuprins
  1. Criptosisteme clasice
  2. Criptosisteme computaţionale
  3. Sistem criptografic computaţional. Aplicaţii
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.