Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Automatică Home : Ştiinţe inginereşti : Automatică :

Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice
măreşte...

Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice

(4 vote(s))

Autor(i): Otilia Cangea
Preţ: RON 12.00
An apariţie: 2012
Număr pagini: 120
ISBN: 978-973-719-477-0

Pe stoc: nu


Dintre obiectivele principale ale acestui curs, reflectate în maniera de organizare a lucrării, trebuie subliniate următoarele: studiul şi implementarea algoritmilor clasici de criptare a datelor şi analiza şi evaluarea sistemelor criptografice simulate prin tehnici software, în scopul aprecierii performanţelor acestora; studiul teoretic şi proiectarea criptosistemelor computaţionale, cu evidenţierea atributelor caracteristice care asigură securitatea sistemelor informatice; abilitatea de a utiliza mediile software dedicate simulării şi analizei criptosistemelor, prin dezvoltarea unor studii de caz semnificative.

Lucrarea este structurată în trei capitole şi o anexă. Primul capitol face o introducere în domeniul criptografiei, prezentând criptosistemele clasice. Algoritmii de criptare specifici, de tip cu cheie simetrică şi, respectiv, cu cheie asimetrică, sunt detaliaţi atât din punct de vedere al fundamentării teoretice, cât şi al implementării software, permiţând şi o analiză comparativă.

Cel de-al doilea capitol prezintă algoritmii caracteristici criptosistemelor computaţionale (Merkle-Hellman, El-Gamal, D.E.S., R.S.A şi curbele eliptice) cu o bază teoretică mai amplu dezvoltată şi interfeţe grafice elaborate, pentru fiecare etapă de implementare.

Suportul teoretic oferit de primele două capitole permite dezvoltarea, în capitolul trei, a unor aplicaţii ale algoritmilor de criptare pentru asigurarea securităţii sistemelor informatice. Sunt elaborate grafice cu simularea funcţionării în mediul software JAVA.

Cuprins
  1. Criptosisteme clasice
  2. Criptosisteme computaţionale
  3. Sistem criptografic computaţional. Aplicaţii
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.