Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Automatică Home : Ştiinţe inginereşti : Automatică :

Sisteme distribuite de supervizare şi control
măreşte...

Sisteme distribuite de supervizare şi control

(2 vote(s))

Autor(i): Nicolae Paraschiv, Marian Popescu
Preţ: RON 20.00
An apariţie: 2014
Număr pagini: 214
ISBN: 978-973-719-557-9

Pe stoc: da


Lucrarea este structurată în patru capitole:

Primul capitol este consacrat prezentării unor concepte aferente sistemelor erarhizate şi ditribuite. În deschiderea capitolului sunt abordate din perspectivă ierarhică funcţiile de monitorizare, reglare, protecţie şi optimizare automată. Capitolul continuă cu prezentarea unor elemente de formalizare a sistemelor ierarhizate pe două niveluri şi distribuite în cadrul primului nivel.

În capitolul doi al lucrării este tratată problema elementelor suport ale SDC. In cadrul capitolului sunt tratate la un nivel superior aspecte care privesc: formalizarea sistemelor de taskuri şi procesarea primară a datelor achiziţionate şi a comenzilor calculate.

Al treilea capitol prezintă aspecte relevante referitoare la Echipamentele numerice de conducere (ENC).

In capitolul 4 sunt abordate aspecte relevante aferente sistemului distribuit de conducere DeltaV. Sunt tratate probleme care privesc arhitectura şi resursele acestui sistem împreună cu organizarea sa şi integrarea în arhitectura PlantWeb.

Cuprins:

  1. Concepte ale sistemelor erarhizate şi distribuite
  2. Elemente suport ale sistemlor distribuite de conducere
  3. Echipamente numerice de conducere
  4. Sistemul distribuit de conducere DeltaV
  5. Bibliografie
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.