Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
         Automatică
         Calculatoare
         Ecologie
         Electronică
         Electrotehnică
         Geologie-geofizică
         Inginerie chimică
         Inginerie de petrol şi gaze
         Inginerie mecanică
         Mecanică şi rezistenţa materialelor
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Ştiinţe inginereşti : Inginerie de petrol şi gaze :

Forajul dirijat
măreşte...

Forajul dirijat

(32 vote(s))

Autor(i): Neculai Macovei
Preţ: RON 35.00
An apariţie: 2014
Număr pagini: 456
ISBN: 978-973-719-561-6

Pe stoc: da


Majoritatea sondelor forate în prezent pentru exploatarea petrolului şi gazelor sunt dirijate pe trasee care diferă de direcţia obişnuită, cea verticală. Motivele sunt diverse. În primul rând se rezolvă accesul la obiective care se află sub localităţi, terenuri împădurite sau foarte accidentate, mlaştini, lacuri, delte, zone sensibile din punct de vedere ecologic, zone de interes militar, fundul mărilor în apropiere de ţărm. Un alt motiv constă în reducerea impactului asupra mediului prin amenajarea unei singure platforme, cu un singur drum de acces, atunci când se forează un număr mai mare de sonde pentru exploatarea aceluiaşi obiectiv; se reduc în acest mod şi cheltuielile ce revin unei singure sonde cu lucrările de montare a instalaţei de foraj şi a anexelor ei, a facilităţilor de aprovizionare şi depozitare. La exploatarea unui zăcământ submarin cu un număr redus de platforme se micşorează cheltuielile de transport şi fixare a platformelor, se îmbunătăţesc condiţiile de extracţie şi transport a petrolului şi ga-zelor. O mare amploare a căpătat-o forajul sondelor de-a lungul stratelor productive, pentru creşterea ariei de drenare a lor, aşa zisele sonde orizontale. Multe sonde se resapă dirijat din sonde mai vechi deteriorate, inundate sau epuizate.

Lucrarea încearcă să răspundă problemelor specifice puse de forajul dirijat.

Cuprins

 1. Introducere
 2. Măsurători de deviere
 3. Stabilirea traseului spaţial al sondelor
 4. Devierea sondelor
 5. Metode şi mijloace de dirijare
 6. Tehnologia de dirijare
 7. Garnitura de foraj. Sape de foraj
 8. Fluide de foraj. Evacuarea detritusului
 9. Tubarea şi cimentarea sondelor
 10. Perforarea coloanelor de burlane
 11. Proiectarea sondelor dirijate
 12. Sonde cu devieri mari. Sonde orizontale
 13. Reintrări. Sonde multilaterale
 14. Forţe şi momente frecare
 15. Măsurători în timpul forajului
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.