Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
         Automatică
         Calculatoare
         Ecologie
         Electronică
         Electrotehnică
         Inginerie chimică
         Inginerie de petrol şi gaze
             Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ
         Inginerie mecanică
         Mecanică şi rezistenţa materialelor
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Ştiinţe inginereşti : Inginerie de petrol şi gaze :

Extracția petrolului
măreşte...

Extracția petrolului

(10 vote(s))

Autor(i): Mariea Marcu
Preţ: RON 24.00
An apariţie: 2018
ISBN: 978-973-719-702-3

Pe stoc: da


Cartea prezintă o serie de noțiuni teoretice practice utile atât studenților cât și specialiștilor în domeniu.

In cele 12 capitole sunt tratate o serie de aspecte care acoperă problematica de bază a extracției petrolului.

In primul capitol se prezintă o serie de noțiuni introductive și definiții privind curgerea fluidelor prin mediul poros, determinarea debitului unei sonde în cazul curgerii omogene și eterogene, precum și determinarea curbelor IPR.

Cel de-al doilea capitol este dedicat prezentării fenomenelor care au loc în timpul traversării stratelor productive și estimării gradului de afectare a productivității sondei ca urmare a contaminării zonei de strat din jurul găurii de sondă în urma traversării prin foraj a stratului productiv.

Capitolul 3 abordează problema completării sondelor în dreptul stratului productiv în functie de gradul de consolidare al rocilor.

Al patrulea capitol prezintă o serie de aspecte privind produceerea viiturilor de nisip și modalități și echipamente utilizate pentru combatere ale acestora.

Capitolul al cincilea prezintă echipamentele și schemele de completare în cazul sondelor de mică, medie și mare adâncime.

Capitolele 7,8,9,10,11 prezintă o serie de aspecte privind sistemele de extracție în ansamblu, avantajele, condițiile de aplicare și crieteriile de alegere ale acestora.

In capitolul 12 se prezintă câteva aspecte legate de stimularea sondelor referitoare la scopul acestor operații, fluidele folosite, modul de execuție, reacțiile chimice și fenomenele care apar în timpul acestor operații.

Cuprins

  1. Noţiuni generale privind cercetarea sondelor
  2. Bazele teoretice ale cercetǎrii hidrodinamice a sondelor
  3. Metode de analizǎ în cercetarea hidrodinamicǎ a sondelor
  4. Identificarea modelului de interpretare în cercetarea hidrodinamică a sondelor
  5. Cercetarea hidrodinamică a sondelor înclinate şi orizontale
  6. Cercetarea hidrodinamică a sondelor de gaze
  7. Cercetarea hidrodinamică a sondelor de injecţie
  8. Testele de interferenţă şi testele pulsatorii
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.