Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe inginereşti : Ecologie :

Tehnologii necatalitice pentru depoluarea atmosferei
măreşte...

Tehnologii necatalitice pentru depoluarea atmosferei

(21 vote(s))

Autor(i): Mihaela Petre
An apariţie: 2007
Număr pagini: 343
ISBN: 978-973-719-141-0

Pe stoc: nu


Lucrarea abordează problema poluării şi depoluării aerului în mod unitar din punct de vedere al tipurilor şi surselor de emisii, al metodelor de reducere a acestora pe plan mondial, al efectelor fiecărui tip de emisie asupra sănătăţii oamenilor şi mediului, precum şi al valorilor limită ale acestor emisii preconizate în viitor.

Cuprins

  1. Necesitatea reducerii emisiilor poluante
  2. Emisii de particule materiale
  3. Emisii de compuşi cu sulf
  4. Emisii de oxizi de azot
  5. Emisii de gaze care produc efect de seră
  6. Emisii de compuşi organici volatili
  7. Emisii provenite din arderea incompletă
  8. Dioxine şi furani
  9. Emisii de metale grele
  10. Dispersia atmosferică
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.