Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online Home : 8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online :

Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic şi practic


Autor(i): Mădălina Cărbureanu
Preţ: RON 23.00
An apariţie: 2021
Număr pagini: 252
ISBN: 978-973-719-813-6

Pe stoc: da


Lucrarea “Elemente de proiectarea algoritmilor. Ghid teoretic și practic” prin cele zece capitole ale sale prezintă (la nivel de pseudocod/schemă logică/cod sursă) noțiuni absolut esențiale de limbaj de programare, precum: algoritmi, recursivitate (metodă principală de proiectare a algoritmilor), alocarea statică și dinamică a spațiului de memorie, tipuri de date structurate (structuri, uniuni, enumerări, stivă-implementare dinamică, coadă- implementare dinamică, arbori oarecare, arbori binari și arbori de căutare- implementare dinamică, grafuri neorientate și orientate), algoritmi clasici de căutare (secvențială, binară) și de sortare (interschimbare, interclasare, selecție, numărare, inserție, sortare rapidă), precum și alte metode de proiectarea a algoritmilor (Divide et Impera, Greedy, Backtracking). De asemenea, printre multe alte elemente, sunt prezentate și modalitățile de parcurgere ale grafurilor și arborilor (în lățime și în adâncime), precum și algoritmi pentru determinarea matricei drumurilor, a celor mai scurte drumuri și a arborelui parțial de cost minim asociat unui graf. Fiecare din cele zece capitole ale lucrării, pe lângă aspectele teoretice aferente, este însoțit și de o serie de aplicații pentru exemplificarea modului de lucru cu noțiunile teoretice prezentate, de teme de laborator propuse spre rezolvare, precum și o listă de întrebări de control pentru fixarea cunoștiințelor.

Cuprins:

  1. Algoritmi
  2. Recursivitatea-metodă principală de proiectare a algoritmilor
  3. Alocarea spațiului de memorie
  4. Structuri, uniuni și enumerări
  5. Stiva-implementare dinamică
  6. Coada-implementare dinamică
  7. Arbori. Arbori binari și de căutare
  8. Grafuri. Grafuri neorientate și orientate
  9. Algoritmi de căutare și sortare
  10. Alte metode de proiectare a algoritmilor
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.