Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
         Automatică
         Calculatoare
         Ecologie
         Electronică
         Electrotehnică
         Geologie-geofizică
         Inginerie chimică
         Inginerie de petrol şi gaze
         Inginerie mecanică
         Mecanică şi rezistenţa materialelor
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Ştiinţe inginereşti : Inginerie de petrol şi gaze :

Hidraulică subterană şi Hidrotehnică
măreşte...

Hidraulică subterană şi Hidrotehnică

(9 vote(s))

Autor(i): Maria Stoicescu
Preţ: RON 22.50
An apariţie: 2007
Număr pagini: 440
ISBN: 973-7965-47-7

Pe stoc: da


Lucrarea este structurată în două părţi. În prima parte sunt prezentate unele elemente teoretice şi practice privind mişcarea izotermă a fluidelor prin medii poroase în ipoteza că fluidele sunt omogene, incompresibile sau compresibile şi ocupă complet, sau fracţionar, spaţiile poroase ale mediilor prin care circulă, pentru ca în partea a doua, să fie redate o serie de aspecte referitoare la mişcarea apelor subterane şi de suprafaţă în acvifere, baraje sau în albii.

Cuprins

 1. Concepte de bază
 2. Ecuaţiile fundamentale ale mişcării fluidelor în zăcămintele de hidrocarburi
 3. Mişcarea fluidelor incompresibile în medii poroase omogene
 4. Mişcarea fluidelor incompresibile în medii poroase neomogene
 5. Mişcări tridimensionale
 6. Mişcarea lichidelor compresibile în medii poroase
 7. Mişcarea gazelor în medii poroase
 8. Mişcarea fluidelor multifazice în medii poroase
 9. Dezlocuirea miscibilă
 10. Mişcarea apelor subterane
 11. Mişcarea apei în albie
 12. Evacuatorii construcţiilor hidrotehnice
 13. Deversoare
Excelentă
Bună
Medie
Slabă
Foarte slabă

 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.