Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2018
Cărți apărute la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești în perioada 2014-2019 - Domeniul Filologie
Cărți științifice, universitare editate în perioada 2019-2020
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Home : Ştiinţe inginereşti : Inginerie chimică :

[1-5]  [6-7]  [next] [show all]

Calculul proceselor de purificare a gazelor industriale
mai multe informaţii...
Calculul proceselor de purificare a gazelor industriale
Preţ: RON 16.00
Lucrarea este structurată în două părţi. În prima parte se prezintă elemente de proiectare tehnologică a instalaţiilor de eliminare a gazelor acide din diverse fluxuri de gaze, prin absorbţie în soluţii apoase de etanolamine. Sunt prezentate aspectele teoretice care stau la baza...

Chimie pentru ingineri
mai multe informaţii...
Chimie pentru ingineri
Preţ: RON 16.50
Lucrarea oferă o iniţiere cuprinzătoare, orientată către practică, în chimia relevantă pentru viitorii ingineri în domeniul ...

Efecte de selectivitate în cataliză
mai multe informaţii...
Efecte de selectivitate în cataliză
Preţ: RON 12.00
În lucrarea de faţă se prezintă aspecte privind selectivitatea ce caracterizează unele procese chimice, criteriile de avaluare ...

Procese neconvenţionale de separare Vol. 2
mai multe informaţii...
Procese neconvenţionale de separare Vol. 2
Preţ: RON 13.50
Operaţiile sau procesele de separare a amestecurilor în componenţi puri sau în anumite fracţiuni au reprezentat o practică fofosită ...

Tehnici de analiză chimică şi fizică
mai multe informaţii...
Tehnici de analiză chimică şi fizică
Preţ: RON 11.00
În lucrare se prezintă problematica şi soluţii de principiu legate de cele mai uzuale şi reprezentative tipuri de aparate utilizate ...

[1-5]  [6-7]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.