Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Automatică Home : Ştiinţe inginereşti : Automatică :

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]

Proiectarea automatizării proceselor. Aplicații practice
mai multe informaţii...
Proiectarea automatizării proceselor. Aplicații practice
Preţ: RON 10.00
Lucrarea se adreseaza mediilor studențești, fiind utilă tuturor celor ce se inițiază în domeniul proiectării proceselor folosind ca instrument de lucru calculatorul.

Reglarea evoluată a procesului de distilare atmosferică
mai multe informaţii...
Reglarea evoluată a procesului de distilare atmosferică
Preţ: RON 25.00
Prezenta lucrare are drept obiectiv aducerea propriei contribuţii la conducerea automată evoluată a procesului de distilare atmosferică, docmeniu de cercetare de o incontestabiliă actualitate. In timp ce realizările de referintă anunţate până în prezent de literatura de specialitate sunt, practic, în mod invariabil cladite pe studiul şi modelarea stării staţionare a procesului, lucrarea tratează aspecte asociate automatizării evoluate a instalaţiei de distilare atmosferică prin utilizarea tehnicilor moderne de reglare după modelul, având la bază un model matematic dinamic neliniar, complex şi robust într-o nouă formulare, proprie lucrării de faţă.

Roboţi şi linii flexibile de fabricaţie 2. Indrumar de laborator
mai multe informaţii...
Roboţi şi linii flexibile de fabricaţie 2. Indrumar de laborator
Preţ: RON 10.00
Indrumarul se adresează studenţilor de la specializarea Utilaj Petrolier de Schelă, şi studenţilor de la specializarea Inginerie Economică în domeniul Mecanic, şi se doreşte a fi o introducere în domeniul roboţilor industriali şi a liniilor flexibile de fabricaţie.

Roboţi industriali
mai multe informaţii...
Roboţi industriali
Preţ: RON 16.00

Lucrarea pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii utile tehnico-economice privind: robotica şi aplicaţiile acesteia, sistemul robot şi componentele sale ...

Sisteme distribuite de supervizare şi control
mai multe informaţii...
Sisteme distribuite de supervizare şi control
Preţ: RON 20.00
Lucrarea este structurată în patru capitole:

Primul capitol este consacrat prezentării unor concepte aferente sistemelor erarhizate şi ditribuite. În deschiderea capitolului sunt abordate din perspectivă ierarhică funcţiile de monitorizare, reglare, protecţie şi optimizare automată. Capitolul continuă cu prezentarea unor elemente de formalizare a sistemelor ierarhizate pe două niveluri şi distribuite în cadrul primului nivel.

În capitolul doi al lucrării este tratată problema elementelor suport ale SDC. In cadrul capitolului sunt tratate la un nivel superior aspecte care privesc: formalizarea sistemelor de taskuri şi procesarea primară a datelor achiziţionate şi a comenzilor calculate.

Al treilea capitol prezintă aspecte relevante referitoare la Echipamentele numerice de conducere (ENC).

In capitolul 4 sunt abordate aspecte relevante aferente sistemului distribuit de conducere DeltaV. Sunt tratate probleme care privesc arhitectura şi resursele acestui sistem împreună cu organizarea sa şi integrarea în arhitectura PlantWeb.

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.