Editura UPG Ploieşti
     
    

About us
Ştiinţe economice
Ştiinţe fundamentale
Ştiinţe inginereşti
     Automatică
     Calculatoare
     Ecologie
     Electronică
     Electrotehnică
     Geologie-geofizică
     Inginerie chimică
     Inginerie de petrol şi gaze
     Inginerie mecanică
     Mecanică şi rezistenţa materialelor
Ştiinţe socio-umane şi juridice
Ştiinţele educaţiei
Buletine Ştiinţifice/Jurnale Ştiinţifice
Cărţi ştiinţifice, universitare editate în perioada 2007-2019
Colecţii ştiinţifice
Grupul de redactori şi referenţi ştiinţifici ai Editurii Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti
Information about Orders
Publications by Petroleum-Gas University Publishing House, Ploieşti from 2001 to 2011- Humanistic Field

Automatică Home : Ştiinţe inginereşti : Automatică :

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]

Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice
mai multe informaţii...
Algoritmi de criptare pentru securitatea sistemelor informatice
Preţ: RON 12.00
Dintre obiectivele principale ale acestui curs, reflectate în maniera de organizare a lucrării, trebuie subliniate următoarele: studiul şi implementarea algoritmilor clasici de criptare a datelor şi analiza şi evaluarea sistemelor criptografice simulate prin tehnici software, în scopul aprecierii performanţelor acestora; studiul teoretic şi proiectarea criptosistemelor computaţionale, cu evidenţierea atributelor caracteristice care asigura securitatea sistemelor informatice; abilitatea de a utiliza mediile software dedicate simulării şi analizei criptosistemelor, prin dezvoltarea unor studii de caz semnificative.

Automatizări industriale. Indrumar de laborator
mai multe informaţii...
Automatizări industriale. Indrumar de laborator
Preţ: RON 10.00
Indrumarul de laborator se adresează studenţilor specializarilor Utilaj Petrolier de Schelă, Utilaj Petrolier de Rafinărie, Inginerie Economică în domeniul Mecanic şi Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor.

Bazele ingineriei sistemelor
mai multe informaţii...
Bazele ingineriei sistemelor
Manualul prezintă, într-o concepţie unitară şi printr-o tratare riguroasă, teoria modernă a ingineriei sistemelor în vederea conducerii ...

Calcul și metode numerice
mai multe informaţii...
Calcul și metode numerice
Preţ: RON 12.00
Cartea satisface necesitățile celor interesați, în general, de algoritmii de calcul numeric aplicați în inginerie, de posibilitățile de folosire a acestora în automatică.

Fundamentele bazelor de date cu aplicații în MySQL
mai multe informaţii...
Fundamentele bazelor de date cu aplicații în MySQL
Preţ: RON 21.00
Cartea are ca drept obiectiv familiarizarea cititorului cu toate etapele dezvoltării unui produs software care utilizează bazele de date, prin descrierea etapelor de instalare a mediului de lucru MySQL, a proiectării și implementării bazelor de date și a modalității de accesare a acestora la nivelul unei aplicații dezvoltae în C# și PHP.

Introducere în automatică și calculatoare
mai multe informaţii...
Introducere în automatică și calculatoare
Preţ: RON 27.00
Lucrarea este structurată în patru module (separate corespunzător în 14 unități de învățare). Primele două sunt dedicate prezentării principalelor aspecte asociate conceptiei sistemice și problematicii sistemelor automate, iar următoarele două module sunt consacrate tratării unor probleme ce privesc organizarea și resursele calculatoarelor numerice.

Introducere în ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor
mai multe informaţii...
Introducere în ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor

Mathematical inequalities. Vol.I, Vol.II, Vol.III, Vol.IV, Vol.V
mai multe informaţii...
Mathematical inequalities. Vol.I, Vol.II, Vol.III, Vol.IV, Vol.V
Preţ: RON 30.00
The book MATHEMATICAL INEQUALITIES (5 volumes, over 2400 pages) introduces and develops the main types of elementary inequalities. The first three volumes are a great opportunity to look into many old and new inequalities, as well as elementary procedures for solving them:

Programarea în ingineria chimică Pascal&Matlab. Îndrumar de laborator
mai multe informaţii...
Programarea în ingineria chimică Pascal&Matlab. Îndrumar de laborator
Preţ: RON 15.00
Îndrumarul, structurat în 11 lucrări tratează trei teme mari: conceperea şi utilizarea schemelor logice (lucrările 1-3), elemente de bază ale limbajului Borland Pascal (lucrările 4-8) şi elemente de bază ale limbajului MATLAB (lucrările 9-11).

Primele trei lucrări ale îndrumarului au ca scop învăţarea şi utilizarea schemelor logice. Schemele logice sunt frecvent utilizate în prezentarea algoritmilor simpli deoarece au avantajul de a fi uşor de înţeles de către începători.

Lucrările 4-8 au drept scop aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea de abilităţi practice legate de programarea în limbajul Borland Pascal, limbaj uşor de înţeles de către studenţi.

Lucrările 9, 10, 11 au drept scop aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea de abilităţi practice legate de programarea în limbajul MATLAB, un limbaj modern şi puternic, scris pentru sistemul de operare Windows şi care este utilizat pe o scară largă, în aplicaţii ce implică calculul matriceal, tehnici de optimizare sau inteligenţa artificială.

Programarea aplicațiilor de timp real. Sinteze
mai multe informaţii...
Programarea aplicațiilor de timp real. Sinteze
Preţ: RON 23.00
Scopul principal al acestei lucrări este reprezentat de formarea unei imagini obiective în ceea ce privește problematica dezvoltării componentei programare a aplicațiilor de timp real, în primul rând a celor de conducere a proceselor.

Proiectarea automatizării proceselor. Aplicații practice
mai multe informaţii...
Proiectarea automatizării proceselor. Aplicații practice
Preţ: RON 10.00
Lucrarea se adreseaza mediilor studențești, fiind utilă tuturor celor ce se inițiază în domeniul proiectării proceselor folosind ca instrument de lucru calculatorul.

Reglarea evoluată a procesului de distilare atmosferică
mai multe informaţii...
Reglarea evoluată a procesului de distilare atmosferică
Preţ: RON 25.00
Prezenta lucrare are drept obiectiv aducerea propriei contribuţii la conducerea automată evoluată a procesului de distilare atmosferică, docmeniu de cercetare de o incontestabiliă actualitate. In timp ce realizările de referintă anunţate până în prezent de literatura de specialitate sunt, practic, în mod invariabil cladite pe studiul şi modelarea stării staţionare a procesului, lucrarea tratează aspecte asociate automatizării evoluate a instalaţiei de distilare atmosferică prin utilizarea tehnicilor moderne de reglare după modelul, având la bază un model matematic dinamic neliniar, complex şi robust într-o nouă formulare, proprie lucrării de faţă.

Roboţi şi linii flexibile de fabricaţie 2. Indrumar de laborator
mai multe informaţii...
Roboţi şi linii flexibile de fabricaţie 2. Indrumar de laborator
Preţ: RON 10.00
Indrumarul se adresează studenţilor de la specializarea Utilaj Petrolier de Schelă, şi studenţilor de la specializarea Inginerie Economică în domeniul Mecanic, şi se doreşte a fi o introducere în domeniul roboţilor industriali şi a liniilor flexibile de fabricaţie.

Roboţi industriali
mai multe informaţii...
Roboţi industriali
Preţ: RON 16.00

Lucrarea pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii utile tehnico-economice privind: robotica şi aplicaţiile acesteia, sistemul robot şi componentele sale ...

Sisteme distribuite de supervizare şi control
mai multe informaţii...
Sisteme distribuite de supervizare şi control
Preţ: RON 20.00
Lucrarea este structurată în patru capitole:

Primul capitol este consacrat prezentării unor concepte aferente sistemelor erarhizate şi ditribuite. În deschiderea capitolului sunt abordate din perspectivă ierarhică funcţiile de monitorizare, reglare, protecţie şi optimizare automată. Capitolul continuă cu prezentarea unor elemente de formalizare a sistemelor ierarhizate pe două niveluri şi distribuite în cadrul primului nivel.

În capitolul doi al lucrării este tratată problema elementelor suport ale SDC. In cadrul capitolului sunt tratate la un nivel superior aspecte care privesc: formalizarea sistemelor de taskuri şi procesarea primară a datelor achiziţionate şi a comenzilor calculate.

Al treilea capitol prezintă aspecte relevante referitoare la Echipamentele numerice de conducere (ENC).

In capitolul 4 sunt abordate aspecte relevante aferente sistemului distribuit de conducere DeltaV. Sunt tratate probleme care privesc arhitectura şi resursele acestui sistem împreună cu organizarea sa şi integrarea în arhitectura PlantWeb.

Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice. Indrumar de laborator
mai multe informaţii...
Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice. Indrumar de laborator
Preţ: RON 17.00
Lucrarea se adresează unei largi categorii de public. Lucrarea este utilă atât studenților cât și specialiștilor care se inițiază în domeniul utilizării tehnicilor CAD în realizarea modulelor electronice, cât și tuturor celor interesați în simularea cu calculatorul a circuitelor electronice.

Teoria sistemelor automate
mai multe informaţii...
Teoria sistemelor automate
Preţ: RON 13.00
Introducere în teoria sistemelor automate ...

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-17]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.