Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
             Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020)
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Cărți :

Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020) (0)

[prev]  [1-5]  ...  [31-35]  [36-40]  [41-45]  [46-50]  [51-55]  [56-57]   [show all]

(2020) Sinteze de limba română
mai multe informaţii...
(2020) Sinteze de limba română
Preţ: RON 18.00

Lucrarea este o sinteză care valorifică achiziţiile teoretice recente din gramatica romȃnească, o paralelă ȋntre gramatica tradiţională şi teoriile moderne, aşa cum se reflectă ȋn actuala Gramatică a Academiei (GALR) şi în Gramatica de bază a limbii române (GBLR) și cuprinde două părți: Prima parte a lucrării (referitoare la morfologie) este o prezentare a tuturor claselor lexico-gramaticale ȋn concordanţă cu modificările aduse de GALR, ȋn timp ce partea a doua (referitoare la sintaxă) aduce ȋn lumină doar funcţiile sintactice nou introduse ȋn GALR (complement secundar, complement prepoziţional, complement posesiv, comparativ, complement predicativ al obiectului).

From Structure to Discourse
mai multe informaţii...
From Structure to Discourse
Preţ: RON 23.00
Volumul intitulat “From Structure to Discourse” își propune investigarea rolului structurilor sintactice din limba engleză în conturarea identității actorilor sociali și accentuarea legitimității actelor propuse de aceștia la nivel discursiv. Prima parte oferă o perspectivă diacronică a sintaxei limbii engleze de la structuralism la minimalism, integrând totodată elemente ce aparțin atât lingvisticii cognitive, cât și abordării lexico-funcționaliste. Subcapitolele intitulate “Case Grammar and Argument Structure” și “The Discourse Space” realizează legătura dintre cele doua părți majore, contribuind la coeziunea volumului. Este scos în evidenţă rolul “modelelor contextuale” ca “modele mentale” (van Dijk 2008) în selectarea structurilor lexico-gramaticale de către vorbitor/agent social şi perceperea lor de către receptor în configurarea și, respectiv, analiza spațiului discursiv. Teorii recente, precum “proximizarea” (Piotr Cap 2013, 2017) și “spaţiul deictic” (Paul Chilton 2004, 2014), susțin tripla conexiune structură-text-discurs. Cea de a doua parte este ancorată în analiza de discurs politic. Studiile de caz investigate atât ca text, cât și ca practică socială, îmbină armonios Analiza Critică de Discurs (CDA), Pragma-dialectica și Semantica cognitivă pentru a explica relația esențială dintre reprezentarea lingvistică realizată de un vorbitor și reprezentarea mentală flexibilă a receptorului, care conduce la o procesare discursivă strategică și astfel, la o înțelegere mai profundă a mesajului transmis.

[prev]  [1-5]  ...  [31-35]  [36-40]  [41-45]  [46-50]  [51-55]  [56-57]   [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.