Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
             Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020)
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Cărți :

Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020) (0)

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]  [31-35]  [36-40]  [41-45]  [46-50]  [51-55]  [56-58]  [next] [show all]

(2015) CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEŞTI DIN EX-SPAŢIUL ROMÂNIEI
mai multe informaţii...
(2015) CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEŞTI DIN EX-SPAŢIUL ROMÂNIEI
Preţ: RON 35.00
Lucrarea de faţă se axează pe evidenţierea în marginile posibilului a statutului ştiinţific al limbii române din ex-spaţiul României din perspectiva unui proiect de înregistrare signaletică a contribuţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor români din diaspora şi din ţară, dar şi a celor străini care au publicat lucrări privitoare la limba română. Contribuţiile acestea fac parte integrantă din amprenta ştiinţifică a lingvisticii româneşti, dar o lucrare care să le aproprie spaţiului firesc naţional nu a fost elaborată încă, aşa cum există pentru alte domenii, ori subdomenii. Lucrările cu subiecte lingvistice publicate în ex-spaţiul României trebuie puse în mod firesc în consonanţă cu dezvoltarea lingvisticii naţionale româneşti, pentru a se realiza astfel o bibliografie românească exhaustivă. Credem că prin apariţia acestei lucrări facilităm un gest firesc de recuperare a lingvisticii de exil (sintagma care ne aparţine şi care în sine poate fi o soră bună a mai cunoscutei sintagme literatura de exil), deoarece doar ca întreg se probează anvergura unei ştiinţe, gradele ei de deschidere, de cuprindere şi de profunzime.

(2015) Istoria literaturii române. Perioada interbelică
mai multe informaţii...
(2015) Istoria literaturii române. Perioada interbelică
Preţ: RON 22.00

Cartea de față s-a născut din nevoia de a le oferi studenților de la specializarea Limba și Literatura Română-Limba și Literatura Engleză un punct de plecare în studierea acestei perioade, care îi intimidează sau îi sperie, de-a dreptul. Am considerat necesară incursiunea în biografia autorilor, pentru a-i face tridimensionali, pentru a le da rotunjimea necesară, astfel încât cititorul să și-i poată apropia. Din rațiuni didactice, nu am abordat în aceeași manieră toți marii reprezentanți ai acestei perioade: la unii am aplicat criteriul tematic, la alții am analizat creația, respectând cronologia apariției volumelor, dar, de cele mai multe ori, am considerat necesar să evidențiez originalitatea și prospețimea fiecăruia dintre poeții vizați. Am oferit soluții personale de interpretare, apelând la noțiuni de hermeneutică, dar incluzând, fără doar și poate, și referiri la exegeza unor nume mari, care și-au clădit o carieră în critică ridicându-le statui acestor monștri sacri sau, dimpotrivă, demolându-le cu secera și ciocanul. Am ales să ofer multe citate din poezii, să aleg exemplele cele mai elocvente, care să compună, prin ele însele, un subtext interpretativ.

Cealaltă necesitate, de ordin interior, de a scrie această lucrare, vine dintr-un resort intim, care traduce dragul de lectură al acestei felii de literatură, încă neostoit. Fascinația pe care această poezie o mai produce încă, o sută de ani mai târziu de la apariția ei, este încă vie, iar vocilor, indiferent de tonalitatea lor, trebuie să li se cunoască acel vibratto care le face să fie unice. Materială, făptura de humă a poetului, sublimată în imaterialitatea versului ar rămâne doar un nume adunat pe-o carte, dacă nu ne-am încăpățâna să încercăm să o definim la nesfârșit.

(2015) Lecturi comparatiste: Elemente de teorie și aplicații pe texte literare
mai multe informaţii...
(2015) Lecturi comparatiste: Elemente de teorie și aplicații pe texte literare
Preţ: RON 30.00

Lucrarea Lecturi comparatiste. Elemente de teorie şi aplicaţii petexte literare se adresează studenţilor de la specializările cu profil filologic, dar şi tuturor celor interesaţi să înţeleagă specificul comparatismului literar. Axată pe studiul autorilor secolului XX, cartea îşi propune să ofere un suport teoretic de bază (secţiunea Preliminarii teoretice), urmat de aplicaţii textuale specifice demersului comparatist (secţiunea Elemente aplicative) şi analize textuale facilitate de o diversitate de exerciţii şi sarcini de lucru (secţiunile Explorări textuale, Studiu aprofundat). Textele destinate lecturii şi analizei sunt variate şi aparţin operelor fundamentale ale literaturii şi culturii universale, selecţia lor urmărind dezvoltarea unor competenţe specifice domeniului. Demersul comparatist este structurat pe patru paliere: lectura intertextuală, lectura binară, lectura ternară, lectura multiplă.

(2015) Poezii de colecţie. Literatura română interbelică. Antologie şi suport de seminar
mai multe informaţii...
(2015) Poezii de colecţie. Literatura română interbelică. Antologie şi suport de seminar
Preţ: RON 18.00
Antologia ofera studentilor texte poetice necesare pentru activitatea de seminar. Selecţia de poezii canonice şi de texte mai puţin cunoscute vizează o deschidere a orizontului de cunoaştere personal şi o provocare la lectură. Sursele critice selectate urmăresc să consolideze cunoştinţele de teorie şi de istorie literară. Cerinţele formulate invită studenţii la formularea unor ipoteze.

(2015) The Dialogue of Cultures
mai multe informaţii...
(2015) The Dialogue of Cultures
Preţ: RON 22.00

Volumul reprezintă o colecție de lucrări și a fost coordonat de profesor doctor Anca Mihaela Dobrinescu din cadrul Departamentului de Filologie, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Acest volum s-a născut ca urmare a Conferinței Departamentului de Filologie din noiembrie 2014, intitulată ,,Culture of Dialogues. Dialogue of cultures”. In volum apar lucrările unor cercetători de renume internațional cu preocupări în domeniul literaturii, lingvisticii, filosofiei, hermeneuticii și antropologiei culturale. Monografia The Dialogue of Cultures, aduce perspective critice și culturale noi asupra dialogului dintre culturi prin capitole semnate de autori români și străini care sunt angajați în interpretări de la Hans-Georg Gadamer și Paul Ricoeur la Levinas și Derrida.

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]  [31-35]  [36-40]  [41-45]  [46-50]  [51-55]  [56-58]  [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.