Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
             Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020)
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Cărți :

Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020) (0)

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]   ...   12   [next] [show all]

(2004) Concordanţe româno-britanice
mai multe informaţii...
(2004) Concordanţe româno-britanice
Interacţiunile numite, în această lucrare, concordanţe nu s-au raportat mecanic la decelarea influenţelor, ci au dus la o încercare de stabilire a continuităţii ...

(2004) Stratégies de communication: coopération et polémique dans le débat télévisuel
mai multe informaţii...
(2004) Stratégies de communication: coopération et polémique dans le débat télévisuel
Preţ: RON 16.00
Cadre théorique, L’énonciation télévisuelle: On ne peut pas ne pas coopérer ...

(2006) A Practical Guide to English Phonetics and Phonology
mai multe informaţii...
(2006) A Practical Guide to English Phonetics and Phonology
Preţ: RON 14.00
‘A Practical Guide to English Phonetics and Phonology’ urmăreşte abordarea practică a unor concepte şi fenomene relevante în domeniile foneticii şi fonologiei limbii engleze. Volumul conţine un bogat inventar de exerciţii şi teste, ce facilitează înţelegerea noţiunilor-cheie şi fenomenelor lingvistice specifice.

(2006) Literatura română medievală şi modernă
mai multe informaţii...
(2006) Literatura română medievală şi modernă
Preţ: RON 17.00
Literatura, ca artă a cuvântului, a fost considerată de-a lungul vremii un tezaur de înţelepciune care ilustrează eforturile omului de adaptare în natură şi în societate, de conciliere a aspiraţiilor spirituale cu nevoile trupului.

(2008) A History of English Literature. The Middle Ages and the Renaissance. Volume 1
mai multe informaţii...
(2008) A History of English Literature. The Middle Ages and the Renaissance. Volume 1
Preţ: RON 16.00
Old English Literature, Middle English Literature, The Renaissance

(2008) Discursul televizual. Între cooperare şi polemică
mai multe informaţii...
(2008) Discursul televizual. Între cooperare şi polemică
Preţ: RON 16.00
Lucrarea de faţă tratează o temă de maximă actualitate în societatea contemporană şi anume comunicarea prin discursul televizual. Folosită ca mijloc de comunicare privilegiat, televiziunea funcţionează conform unui principiu care presupune adecvarea discursului său la aşteptările publicului consumator.

(2008) Limba latină. Morfologia
mai multe informaţii...
(2008) Limba latină. Morfologia
Preţ: RON 20.00
Cursul de Limba Latină. Morfologia verbală îmbină cunoştinţele teoretice specifice morfologiei nominale şi morfologiei verbale cu aplicaţia practică în vederea înţelegerii şi aprofundării optime a cunoştinţelor gramaticale. Acest ghid practic în tainele limbii latine oferă informaţii detaliate laolaltă cu sinteze, scheme şi tabele care facilitează învăţarea. Aplicaţiile graduale şi testele dau posibilitatea verificării cunoştinţelor acumulate, iar capitolul dedicat latinei distractive şi spuselor memorabile incită curiozitatea lectorului.

(2008) Politici lingvistice educaţionale în ROMÂNIA: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză
mai multe informaţii...
(2008) Politici lingvistice educaţionale în ROMÂNIA: instrumente europene utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză
Preţ: RON 18.00
Cartea se constituie ca un instrument necesar tuturor decidenţilor din domeniul limbilor străine, identificând disfuncţiile existente între nivelul declaraţiilor politice, nivelul consecinţelor decizionale şi acela al practicilor curente....

(2009) English Syntax-Basic Concepts. The Syntax of the Simple Sentence
mai multe informaţii...
(2009) English Syntax-Basic Concepts. The Syntax of the Simple Sentence
Preţ: RON 13.00
Volumul intitulat English Syntax. Basic Concepts. The Syntax of the Simple Sentence propune o analiză contrastivă a diferitelor abordări ale sintaxei limbii engleze pornind de la Structuralism şi Generativism până la Minimalism.

(2009) Introducere în teoria literaturii
mai multe informaţii...
(2009) Introducere în teoria literaturii
Preţ: RON 23.00
Antologia de faţă s-a născut din necesitatea de a le asigura studenţilor din anul I, secţiile cu profil filologic, care studiază Introducerea în teoria literaturii, o serie de lecturi, considerăm noi esenţiale, pentru asimilarea la un nivel superior de înţelegere a problematicii acestui curs.

(2009) Le temps verbal, facteur de cohérence textuelle: logique combinatoire des temps dans la formation du texte
mai multe informaţii...
(2009) Le temps verbal, facteur de cohérence textuelle: logique combinatoire des temps dans la formation du texte
Preţ: RON 25.00
Cartea îşi propune să demonstreze că timpurile verbale posedă o funcţie foarte importantă în cadrul relaţiilor între fraze care asigură coerenţa unei secvenţe textuale.

(2009) Limbajul politic românesc actual
mai multe informaţii...
(2009) Limbajul politic românesc actual
Preţ: RON 35.00
Volumul de faţă a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare Limbajul politic românesc actual, desfăşurat între anii 2006 şi 2008 finanţat prin grant CNCSIS, pe baza contractului cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, de o echipă formată din cinci membrii ai Catedrei de Filologie de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe: prof. dr. Domniţa Tomescu (coordonator), prof. dr. Gabriela Duda, lector dr. Marius Nica, lector dr. Răzvan Săftoiu, lector drd. Silvia Stoian. Proiectul a fost dedicat studierii limbajului politic românesc actual, abordând, pe de o parte terminologia de specialitate, iar pe de altă parte, pragmatica şi stilistica discursului public. S-a avut în vedere cercetarea limbajului politic românesc în trei ipostaze caracteristice: limbajul politic profesionist (LPP), limbajul politic jurnalistic (LPJ) şi limbajul politic de masă (LPM).

(2009) Poezia românească. Tendinţe şi direcţii actuale
mai multe informaţii...
(2009) Poezia românească. Tendinţe şi direcţii actuale
Preţ: RON 8.00
Volumul de faţă cuprinde textele comunicărilor prezentate la Colocviul Poezia Românească. Tendinţe şi direcţii actuale, organizat de Facultatea de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Manifestarea a făcut parte din suita acţiunilor incluse în programul Festivalului Internaţional de Poezie Nichita Stănescu, ediţia a XX-a, 29-31 martie 2008, Ploieşti.

(2010) Limba latină. Sintaxa
mai multe informaţii...
(2010) Limba latină. Sintaxa
Preţ: RON 15.00
Cartea este structurată pe prezentarea într-o primă parte a cunoştinţelor de sintaxă a propoziţiei, urmate de cele specifice sintaxei frazei. Fiecare noţiune teoretică este ilustrată prin exemple preluate fie din exerciţiile construite de-a lungul anilor pentru cursurile practice.

(2010) Literatura română de lângă graniţe
mai multe informaţii...
(2010) Literatura română de lângă graniţe
Preţ: RON 16.00
„Pe fondul unui nefericit gol teoretic, al divizărilor (încă!) hard - harta lumii vs. hărţi locale, înlăuntru vs. înafară sau lângă -, nuanţarea ideii de graniţă se concretizează prin aducerea în dezbatere a eforturilor (literare, culturale, istorice) de (re)organizare ale spaţiului, eforturi considerate, adesea a fi recesive, marginale...

(2011) English Phonetics and Phonology: A Primer
mai multe informaţii...
(2011) English Phonetics and Phonology: A Primer
Preţ: RON 16.00
English Phonetics and Phonology: A Primer este o lucrare ştiinţifică introductivă dedicată în special studenţilor filologi la început de drum, dar şi celor care îşi propun să abordeze fonetica şi fonologia limbii engleze din perspectivă lingvistică.

(2011) La Pragmatique. Une linguistique de la parole
mai multe informaţii...
(2011) La Pragmatique. Une linguistique de la parole
Preţ: RON 25.00
Lucrarea ,,La Pragmatique. Une linguistique de la parole" abordează un domeniu lingvistic de mare actualitate, care a concentrat interesul studiilor moderne de specialitate.

(2011) Poezia românească interbelică. Vol.I
mai multe informaţii...
(2011) Poezia românească interbelică. Vol.I
Preţ: RON 15.00
Lucrarea tratează evoluţia poeziei româneşti în perioda interbelică.

(2011) Radu Petrescu. Monografie
mai multe informaţii...
(2011) Radu Petrescu. Monografie
Preţ: RON 25.00

(2013) A Companion to British Culture and Civilisation
mai multe informaţii...
(2013) A Companion to British Culture and Civilisation
Preţ: RON 16.00
“A Companion to British Culture and Civilisation” este concepută din necesitatea de a le asigura studenţilor din anul I, secţiile cu profil filologic, o serie de lecturi și activităţi pentru asimilarea cunoştinţelor de cultură și civilizaţie engleză. Fiecare capitol se axează pe o perioadă culturală distinctă (începuturile civilizaţiei în Anglia, civilizaţia medievală, Renaşterea, Iluminismul, perioada neo-clasică, epoca victoriană, secolul XX) şi propune studenţilor explorarea unor aspecte istorice şi culturale ale civilizaţiei engleze din perioada respectivă.

(2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence
mai multe informaţii...
(2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence
Preţ: RON 30.00
Cartea Expressions nominales en français de spécialité – sens et référence se înscrie într-o direcţie de mare importanţă pentru lingvistica teoretică şi aplicată actuală, propunându-şi ca obiective principale precizarea mecanismului prin care se construieşte şi se manifestă relaţia dintre sens şi referinţă, în planul terminologiei, precum şi aplicarea conceptelor, metodelor specifice terminologiei moderne domeniului specializat al informaticii. Lucrarea îşi propune să restituie fundamentele teoretice şi practicile terminologice din domeniul informaticii, privite sub aspectul funcţional al termenilor şi nu ca pe o simplă nomenclatura specializată ci, mai curând, ca pe un instrument de comunicare lingvistică între specialiştii din domeniu, dar şi între specialişti şi nespecialişti.

(2013) Littérature, culture et civilisation françaises du XXe siècle jusqu’à présent. Démarches théoriques et pratiques
mai multe informaţii...
(2013) Littérature, culture et civilisation françaises du XXe siècle jusqu’à présent. Démarches théoriques et pratiques
Preţ: RON 23.00
Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o perspectivă recentă şi variată asupra literaturii, culturii şi civilizaţiei franceze, încercând să surprindă aspecte complexe, interdisciplinare ale fenomenelor contemporane studiate, cu speranţa de a oferi cititorului - studentului filolog în primul rând, dar nu numai - o „radiografie” sugestivă a acestora. Cartea poate fi de un real folos, aşadar, la seminariile şi cursurile de literatură franceză/literatură comparată sau la cursurile practice destinate studiului limbii şi civilizaţiei franceze în cadrul specializărilor engleză-franceză şi română-engleză (în cazul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti), prezentând interes până la urmă pentru orice cititor pasionat de achiziţiile culturale de expresie franceză (inclusiv din spaţii francofone din afara Franţei – este cazul lui Maurice Carême, poet belgian, extrem de popular, figurând în numeroase manuale şi antologii şi beneficiind de un muzeu unic prin autenticitate şi activitate a Fundaţiei care îl susţine).

(2013) Sinteze de limba română
mai multe informaţii...
(2013) Sinteze de limba română
Preţ: RON 18.00
Lucrarea Sinteze de limba română este concepută ca o sinteză care valorifică achiziţiile teoretice recente din gramatica romȃnească. Astfel, se vrea a fi o paralelă între gramatica tradiţională şi teoriile moderne, aşa cum se reflectă ele în primul rând în noua Gramatică a Academiei (GALR). Prima parte a lucrării este o prezentare a tuturor claselor lexico-gramaticale în concordanţă cu modificările aduse de GALR, în timp ce partea a doua aduce în lumină doar funcţiile sintactice nou introduse în GALR (complement secundar, complement prepoziţional, complement posesiv, comparativ, complement predicativ al obiectului). Terminologia este în acord cu noutăţile teoretice prezentate. Glosarul terminologic de la finalul lucrării este de asemenea în măsură să lămurească eventualele neînţelegeri generate de termenii folosiţi.

(2014) Elemente de modernitate ale romanului antic
mai multe informaţii...
(2014) Elemente de modernitate ale romanului antic
Preţ: RON 22.00
În studiul monografic Elemente de modernitate ale romanului antic, iniţial teză de doctorat, elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Eugen Cizek, în cadrul Universităţii Bucureşti, Cristina Iridon şi-a propus şi a reuşit să demonstreze modernitatea intrinsecă a trei dintre cele mai bine realizate romane antice: Satyrica, Metamorphoses şi Aventurile Leucippei şi ale lui Clitophon.

(2014) Limba latină. Teorie şi aplicaţii
mai multe informaţii...
(2014) Limba latină. Teorie şi aplicaţii
Preţ: RON 30.00
În contextul unei izolări din ce în ce mai puternice a limbilor clasice în cadrul curriculum-ului școlar național, este lăudabilă apariția lucrării, Limba latină. Teorie și aplicații,care îmbină utilitatea cunoașterii sistemului limbii latine, atât de necesară formării unui filolog, cu profitul modelării intelectului oricărui lector. Completând informația lingvistică tradițională cu aplicații variate ca dificultate în care exercițiile gramaticale coexistă într-un tot armonios cu teme și versiuni, autoarea Cristina Iridon face dovada experienței și a talentului pedagogic într-o lucrare ce poate fi considerată o sinteză dintre o gramatică descriptivă și un curs universitar.

(2014) Literatură comparată. Antichitatea
mai multe informaţii...
(2014) Literatură comparată. Antichitatea
Preţ: RON 25.00
Studiul "Literatură comparată. Antichitatea" îşi propune exprimarea unui punct de vedere asupra antichităţii din perspectivă comparatistă. Ea îmbină maniera didactică a delimitărilor conceptuale cu cea ştiinţifică în care analiza operelor reprezentative ale antichităţii constituie rodul parcurgerii unor lucrări de referinţă, precum şi al unor abordări personale fundamentate în studii şi articole publicate în reviste de specialitate.

(2014) Syntaxe de la phrase. Types de phrases et leur caractère dialectique
mai multe informaţii...
(2014) Syntaxe de la phrase. Types de phrases et leur caractère dialectique
Preţ: RON 20.00
Această lucrare îşi propune să aducă în prim plan regulile care duc la construirea propoziţiilor şi frazelor, relaţiile care există între unităţile lingvistice în discurs şi funcţionarea lor, cât şi tipurile de fraze (modalităţi de enunţare, centrate pe locutor şi pe relaţiile cu interlocutorii, orice act de comunicare fiind dialogic). Prin caracterul său sintetic, lucrarea se adresează specialiştilor din domeniu, dar şi studenţilor de la studiile de licenţă sau de master.

(2014) The Discourse of Modernism. The Novel
mai multe informaţii...
(2014) The Discourse of Modernism. The Novel
Preţ: RON 15.00
În lucrare autoarea propune un demers ştiinţific de substanţă, abordând dintr-o dublă perspectivă (teoretică şi aplicată) un concept definitoriu pentru contextul cultural contemporan, acela al modernismului literar. Deşi profund ancorată în coerenţa şi unitatea caracteristice abordării tradiţionale a modernismului, lucrarea tratează conceptul dintr-o perspectivă postmodernă, axată pe pluralism şi heterogenitate. Originalitatea demersului este generată de îmbinarea fericită între canon şi anti-canon, între tradiţie şi inovaţie, privite ca elemente definitorii pentru înţelegerea complexităţii fenomenului moderninst. Lucrarea este structurată pe două coordonate esenţiale, coordonată teoretică şi coordonată cu caracter aplicativ şi se constituie într-o solidă articulare a sintezei teoretice cu analiza corpusului de texte (literare şi critice) acesta fiind unul dintre meritele esenţilae ale prezentului volum.

(2014) Travelling across Cultures
mai multe informaţii...
(2014) Travelling across Cultures
Preţ: RON 10.00
Rezultând din cercetări inovative, ancorate în realităţile actuale, cartea propune un demers în tuşe succesive, de la o analiză a impactului globalizării asupra tranzacţiilor simbolice, trecând prin explorarea conceptelor cheie în comunicarea interculturală şi prin structurarea unor repere pentru dezvoltarea de competenţe interculturale în sistemul de educaţie, ajungând la o nouă grilă de lectură – interculturală – asupra unui corpus de ficţiune recent, ca posibil motor sau promotor al schimbării.

(2015) Antologie de literatură română pentru copii. Teorie și practică literară

(2015) CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEŞTI DIN EX-SPAŢIUL ROMÂNIEI
mai multe informaţii...
(2015) CARTA ALBĂ A LINGVISTICII ROMÂNEŞTI DIN EX-SPAŢIUL ROMÂNIEI
Preţ: RON 35.00
Lucrarea de faţă se axează pe evidenţierea în marginile posibilului a statutului ştiinţific al limbii române din ex-spaţiul României din perspectiva unui proiect de înregistrare signaletică a contribuţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor români din diaspora şi din ţară, dar şi a celor străini care au publicat lucrări privitoare la limba română. Contribuţiile acestea fac parte integrantă din amprenta ştiinţifică a lingvisticii româneşti, dar o lucrare care să le aproprie spaţiului firesc naţional nu a fost elaborată încă, aşa cum există pentru alte domenii, ori subdomenii. Lucrările cu subiecte lingvistice publicate în ex-spaţiul României trebuie puse în mod firesc în consonanţă cu dezvoltarea lingvisticii naţionale româneşti, pentru a se realiza astfel o bibliografie românească exhaustivă. Credem că prin apariţia acestei lucrări facilităm un gest firesc de recuperare a lingvisticii de exil (sintagma care ne aparţine şi care în sine poate fi o soră bună a mai cunoscutei sintagme literatura de exil), deoarece doar ca întreg se probează anvergura unei ştiinţe, gradele ei de deschidere, de cuprindere şi de profunzime.

(2015) Istoria literaturii române. Perioada interbelică
mai multe informaţii...
(2015) Istoria literaturii române. Perioada interbelică
Preţ: RON 22.00

Cartea de față s-a născut din nevoia de a le oferi studenților de la specializarea Limba și Literatura Română-Limba și Literatura Engleză un punct de plecare în studierea acestei perioade, care îi intimidează sau îi sperie, de-a dreptul. Am considerat necesară incursiunea în biografia autorilor, pentru a-i face tridimensionali, pentru a le da rotunjimea necesară, astfel încât cititorul să și-i poată apropia. Din rațiuni didactice, nu am abordat în aceeași manieră toți marii reprezentanți ai acestei perioade: la unii am aplicat criteriul tematic, la alții am analizat creația, respectând cronologia apariției volumelor, dar, de cele mai multe ori, am considerat necesar să evidențiez originalitatea și prospețimea fiecăruia dintre poeții vizați. Am oferit soluții personale de interpretare, apelând la noțiuni de hermeneutică, dar incluzând, fără doar și poate, și referiri la exegeza unor nume mari, care și-au clădit o carieră în critică ridicându-le statui acestor monștri sacri sau, dimpotrivă, demolându-le cu secera și ciocanul. Am ales să ofer multe citate din poezii, să aleg exemplele cele mai elocvente, care să compună, prin ele însele, un subtext interpretativ.

Cealaltă necesitate, de ordin interior, de a scrie această lucrare, vine dintr-un resort intim, care traduce dragul de lectură al acestei felii de literatură, încă neostoit. Fascinația pe care această poezie o mai produce încă, o sută de ani mai târziu de la apariția ei, este încă vie, iar vocilor, indiferent de tonalitatea lor, trebuie să li se cunoască acel vibratto care le face să fie unice. Materială, făptura de humă a poetului, sublimată în imaterialitatea versului ar rămâne doar un nume adunat pe-o carte, dacă nu ne-am încăpățâna să încercăm să o definim la nesfârșit.

(2015) Lecturi comparatiste: Elemente de teorie și aplicații pe texte literare
mai multe informaţii...
(2015) Lecturi comparatiste: Elemente de teorie și aplicații pe texte literare
Preţ: RON 30.00

Lucrarea Lecturi comparatiste. Elemente de teorie şi aplicaţii petexte literare se adresează studenţilor de la specializările cu profil filologic, dar şi tuturor celor interesaţi să înţeleagă specificul comparatismului literar. Axată pe studiul autorilor secolului XX, cartea îşi propune să ofere un suport teoretic de bază (secţiunea Preliminarii teoretice), urmat de aplicaţii textuale specifice demersului comparatist (secţiunea Elemente aplicative) şi analize textuale facilitate de o diversitate de exerciţii şi sarcini de lucru (secţiunile Explorări textuale, Studiu aprofundat). Textele destinate lecturii şi analizei sunt variate şi aparţin operelor fundamentale ale literaturii şi culturii universale, selecţia lor urmărind dezvoltarea unor competenţe specifice domeniului. Demersul comparatist este structurat pe patru paliere: lectura intertextuală, lectura binară, lectura ternară, lectura multiplă.

(2015) Poezii de colecţie. Literatura română interbelică. Antologie şi suport de seminar
mai multe informaţii...
(2015) Poezii de colecţie. Literatura română interbelică. Antologie şi suport de seminar
Preţ: RON 18.00
Antologia ofera studentilor texte poetice necesare pentru activitatea de seminar. Selecţia de poezii canonice şi de texte mai puţin cunoscute vizează o deschidere a orizontului de cunoaştere personal şi o provocare la lectură. Sursele critice selectate urmăresc să consolideze cunoştinţele de teorie şi de istorie literară. Cerinţele formulate invită studenţii la formularea unor ipoteze.

(2015) The Dialogue of Cultures
mai multe informaţii...
(2015) The Dialogue of Cultures
Preţ: RON 22.00

Volumul reprezintă o colecție de lucrări și a fost coordonat de profesor doctor Anca Mihaela Dobrinescu din cadrul Departamentului de Filologie, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Acest volum s-a născut ca urmare a Conferinței Departamentului de Filologie din noiembrie 2014, intitulată ,,Culture of Dialogues. Dialogue of cultures”. In volum apar lucrările unor cercetători de renume internațional cu preocupări în domeniul literaturii, lingvisticii, filosofiei, hermeneuticii și antropologiei culturale. Monografia The Dialogue of Cultures, aduce perspective critice și culturale noi asupra dialogului dintre culturi prin capitole semnate de autori români și străini care sunt angajați în interpretări de la Hans-Georg Gadamer și Paul Ricoeur la Levinas și Derrida.

(2015) Words, Meanings and Discourses. Religious Ideological Assumptions in Same-Sex Marriage Parliamentary Debates
mai multe informaţii...
(2015) Words, Meanings and Discourses. Religious Ideological Assumptions in Same-Sex Marriage Parliamentary Debates
Preţ: RON 20.00
Orientată spre un domeniu de cercetare socio-lingvistică de actualitate, lucrarea Words Meanings and Discourses. Religious Ideological Assumptions in Same-Sex Marriage Parliamentary Debates analizează din dubla perspectivă a semanticii lexicale și a pragmaticii discursului dezbaterile parlamentare care au avut loc în Marea Britanie în anul 2013 cu ocazia promulgării noii legi a căsătoriei, lege care privește și persoanele de același sex. Studiul pune în balanță doi indicatori de identitate socială percepuți ca fiind antitetici, religia și homosexualitatea, această dihotomie manifestându-se nu doar la nivel lingvistic și discursiv, ci implicit, și la nivel ideologic.

(2016) Ecouri gidiene în romanul românesc al secolului XX
Preţ: RON 15.00

Construită din două mari părți ce dialoghează perpetuu, lucrarea propune o temă ce provoacă prin tocmai reluarea ei în diferite context.

Prima parte a lucrării – Tehnici narative gidiene – se dorește a fi nu doar o abordare teoretică a structurilor narative în romanele lui André Gide, dar și o clarificare a conceptelor folosite.

Cea de-a doua parte – Ecourile antiromanului lui Gide în creația romanescă autohtonă – identifică modul în care, la început de secol XX, creația lui André Gide a funcționat ca inspirație pentru scriitorii epocii. Tehnicile narative ale tinerilor scriitori români din perioada interbelică au fost influențate în mod evident de opera scriitorului francez.

(2016) English for Computing – Hardware
mai multe informaţii...
(2016) English for Computing – Hardware
Preţ: RON 10.00

Lucrarea se adresează studenţilor de la specializarea Calculatoare din cadrul Facultăţii de Automatică și Calculatoare şi vizează atât însuşirea unor elemente esențiale ale gramaticii limbii engleze, cât şi dezvoltarea competenţelor lingvistice și asimilarea jargonului de specialitate folosit în industria IT internațională.

Manualul este structurat în șapte capitole, conforme cu programa analitică de la această disciplină şi cu elementele de conţinut întâlnite nu doar în industria IT, ci și în domenii conexe acesteia. Fiecare capitol conține atât o secțiune de gramatică, cât și o secțiune de vocabular de specialitate, urmate de exerciții ce vizează toate competențele lingvistice ale utilizatorilor de limbă. Manualul include şi un test recapitulativ care să ajute la fixarea cunoştinţelor acumulate.

(2016) English for Computing – Software
mai multe informaţii...
(2016) English for Computing – Software
Preţ: RON 15.00

Lucrarea este structurată în 5 capitole care sunt esențiale pentru viitorii absolvenți ai specializării Calculatoare, și nu numai: este vorba despre cele patru sisteme de operare utilizate în prezent la scară largă la nivel global: LINUX, WINDOWS, IOS și ANDROID. Pe lângă exercițiile de vocabular specific domeniului IT, lucrarea mai oferă și noțiuni de gramatica limbii engleze, în vederea consolidării de către cei interesați a timpurilor verbale în limba engleză (cu insistența asupra distincției dintre Past Simple și Present Perfect Simple, care pune multe probleme vorbitorilor nativi de limba română), subordonatele condiționale, verbele modale și distincția dintre infinitiv și gerunziu în limba engleză.

(2016) Limba română pentru străini: Gramatica de bază
mai multe informaţii...
(2016) Limba română pentru străini: Gramatica de bază
Preţ: RON 20.00

Lucrarea Limba română pentru străini. Gramatica de bază se adresează, aşa cum o arată şi titlul, în primul rând studenţilor străini, dar şi oricărui alt străin care vrea să-şi însuşească în scurt timp principalele structuri gramaticale ale limbii române. Cartea este alcătuită din 14 capitole, care corespund programei din Anul pregătitor. Acestea cuprind atât explicaţii simplificate, principalele aspecte teoretice fiind sintetizate ȋn tabele, cât şi exerciţii care permit asimilarea facilă a structurilor gramaticale specifice românei. Cursanţii au posibilitatea de a completa răspunsurile direct pe carte, aceasta fiind un instrument de lucru activ.

(2016) Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității
mai multe informaţii...
(2016) Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității
Preţ: RON 7.00

Volumul cuprinde lucrările prezentate în cadrul manifestării mai sus menţionate. acestea tratează dificultăţile întâlnite în predarea, receptarea şi evaluarea Limbii Române ca limbă străină, metodele folosite în această activitate şi sugestii de ameliorare a procesului instructiv educativ.

Studiile prezintă diverse metode și tehnici didactice de predare, specifice disciplinei, adaptări și reconsiderări ale atitudinilor pedagogice folosite în alte discipline filologice și sugestii personale ale autorilor ce pot constitui toate un model de metodică a predării limbii române ca limbă străină.

(2016) Sémantique et lexicologie
mai multe informaţii...
(2016) Sémantique et lexicologie
Preţ: RON 18.00

Lucrarea elaborată de către Diana Costea, Sémantique et lexicologie, prezintă şi analizează în prima parte elementele fundamentale ale semanticii şi lexicologiei în starea lor actuală, iar în cea de a doua parte analizează formarea cuvintelor din două puncte de vedere diferite, perspectiva structurală şi perspectiva transformaţională.

(2016) Texte și intertexte: exerciții comparatiste
mai multe informaţii...
(2016) Texte și intertexte: exerciții comparatiste
Preţ: RON 14.00

Concepută ca suport de seminar pentru cursurile de literatură comparată (Antichitate, Evul mediu, Clasicism, Secolele XVII - XIX), lucrarea de faţă se adresează în primul rând studenţilor care au optat pentru cariera de filologi. Fiind atât o antologie de texte, cât și o culegere de exerciții, Texte şi intertexte. Exerciţii comparatiste propune o gamă variată de activităţi antrenante care să asigure caracterul activ-participativ al studenților și să faciliteze asimilarea, consolidarea şi îmbogăţirea informaţiei din cadrul cursului. În scopul dezvoltării competenţelor de lectură şi de analiză, o pondere importantă o deţin exerciţiile de lectură orientată, care impulsionează învăţarea prin descoperire şi generează conversaţii euristice care pot evidenţia raporturile dintre textele analizate, multiplele concordanţe de tip filiaţii sau dependenţe, dialogismul textual, intertextualităţile explicite sau implicite şi/sau hipertextualităţile (G. Genette).

Cele nouă capitolele cuprinse în lucrare punctează cronologic repere valorice din istoria literaturii universale, care au germinat şi au fost fructificate ulterior în numeroase scrieri palimpsest. Astfel, intertextul antic este pus în evidenţă în primele patru capitole (Teme, motive, topoi în poemele epice ale antichităţii, Romanul antic greco-latin, Ipostaze ale erosului în literatura antichităţii, Intertextul plautin la Shakespeare şi Molière), capitolul V - Metamorfoze textuale ale mitului faustic- face tranziţia spre Evul mediu şi Renaştere, clasicismul şi romantismul formează obiectul următoarelor capitole (Clasicism vs Romantism- Arte poetice, Fantasticul în romantism), iluminismul este discutat în capitolul Sentimental şi picaresc în romanul iluminist, iar ultimul capitol, Realismul şi pasiunea, explorează proza realistă a secolului al XIX-lea. Soluţii şi sugestii parţiale, în funcţie de specificul cerinţelor formulate în exerciţii, sunt oferite în secţiunea finală, urmată de bibliografia operelor citate şi a surselor critice consultate.

(2018) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice
mai multe informaţii...
(2018) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice
Preţ: RON 15.00

Volumul cuprinde lucrările primei ediții dedicate Sesiunii naționale studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice”, desfășurată la Ploiești, între 22-23 aprilie, 2016. Lucrările din volum constituie un dialog autentic și profund al tinerilor pentru care a cerceta, a interpreta și a evalua fenomenele culturale rămân în continuare preocupări majore, pentru care regăsirea, în sine și în afara sinelui, a lui Homo universalis este preferabilă lui Homo faber.

(2018) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Mythos și Logos
mai multe informaţii...
(2018) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Mythos și Logos
Preţ: RON 14.00

Volumul cuprinde lucrările celei de a doua ediții dedicate Sesiunii naționale studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Mythos și Logos”. Lucrările selectate spre publicare aparțin unor studenți, masteranzi și doctoranzi de la diferite universități de prestigiu din țară și se remarcă prin temele inedite de cercetare, prin calitatea conținutului științific, prin soliditatea argumentației.

(2018) Gestionarea diferențelor. O provocare a lumii contemporane
mai multe informaţii...
(2018) Gestionarea diferențelor. O provocare a lumii contemporane
Preţ: RON 15.00

Dacă modernitatea a stat sub semnul unităţii (natura umană, identificată cu raţiunea, a fost utilizată pentru crearea alterităţii), postmodernitatea a stat sub semnul diferenţelor (umanitatea a fost preocupată esenţialmente de luminarea, câteodată inventarea, diferenţelor). Aşa cum în modernitate şcoala a reprezentat câmpul central de cultivare a unităţii (a raţiunii şi autonomiei), în postmodernitate şcoala a reprezentat câmpul de înfruntare şi confruntare a diferenţelor (de legitimare a acestora şi de legitimare în numele acestora). Între Kant şi Derrida, şcoala, credem noi, trebuie să gestioneze echilibrul între unitate şi diferenţe.

În acest context educațional, organizatorii conferinței și-au propus să creeze un cadru de reflecție pentru profesorii din învățământul preuniversitar, pentru specialiștii din domeniul științele educației, privind reconfirmarea și valorizarea rolului școlii și al educației în general.

Volumul de față cuprinde cercetările teoretice și practice prezentate în cadrul Conferinței Internaționale "GESTIONAREA DIFERENȚELOR: O PROVOCARE A LUMII CONTEMPORANE", organizată în perioada 28-29 iunie 2019 de către Departamentul Științele Educației și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în colaborare cu Alianța Franceză din Ploiești și Institutul Francez din București, sub înaltul patronaj al Ambasadei Franței în România.

Cele patru părți ale volumului corespund secțiunilor conferinței:

  • Secțiunea 1. Limba și literatura franceză. Didactică franceză
  • Secțiunea 2. Limba și literatura engleză. Didactică engleză
  • Secțiunea 3. Limba și literatura română. Didactică română
  • Secțiunea 4. Probleme generale ale educației în învățământul preuniversitar

(2019) Anamorfozele celuilalt. Raportul identitate- alteritate în romanele Robinson Crusoe de Daniel Defoe și Vineri sau viața sălbatică de Michel Tournier
mai multe informaţii...
(2019) Anamorfozele celuilalt. Raportul identitate- alteritate în romanele Robinson Crusoe de Daniel Defoe și Vineri sau viața sălbatică de Michel Tournier
Preţ: RON 15.00

Lucrarea este structurată în trei capitole cuprinzătoare, oferind o analiză profundă și complexă a temei alese, după cum urmează:

Primul capitol studiază raportul dintre literatură și antropologie ca punct de plecare al demersului analitic privitot la semnificațiile conceptelor de identitate și alteritate și la relațiile dintre ele.

Capitolul al doilea explorează noțiunea de identitate, efectuând apropieri subtile între romanele comentate, în timp ce capitolul al treilea descoperă variate ipostaze ale alterității, remarcându-se printre altele, analiza dedicată alterității textuale.

(2019) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Epos și Pathos
mai multe informaţii...
(2019) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Epos și Pathos
Preţ: RON 15.00

Volumul cuprinde lucrările celei de a III-a ediții a Sesiunii naționale de comunicări științifice studențești, Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Epos și Pathos, desfășurată la Ploiești între 27 și 28 aprilie 2018 la care au participat studenți, masteranzi și doctoranzi de la universități de prestigiu din țară, alături de studenți de la Anul pregătitor și studenți de la ciclurile de licență și masterat înmatriculați la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Lucrările acoperă o tematică variată cum ar fi Etnologie și Studii culturale, Literatură română, Literatură comparată, Literatură engleză, Literatură franceză, Estetică, filozofie și comunicare sau Lingvistică franceză și se disting prin creativitate, demers științific solid, și o bibliografie atent selectată.

(2019) Corporeality, Power Relations and Contamination in Eighteenth-Century British Culture
mai multe informaţii...
(2019) Corporeality, Power Relations and Contamination in Eighteenth-Century British Culture
Preţ: RON 18.00

Scopul cărţii este de a analiza şi a determina din perspectivă interdisciplinară, în ce măsură modelul medical de recuperare a corpului fizic poate fi aplicat corpului non-fizic şi conduce la o recuperare, o re-gândire, şi re-considerare a corpului socio-cultural, politic, economic şi moral.

(2019) Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității
mai multe informaţii...
(2019) Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină: Dimensiune a interculturalității
Preţ: RON 15.00

Volumul cuprinde o selecție a lucrărilor prezentate în cadrul Conferinței Internaționale, Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină. Dimensiune a interculturalității, ediția a II-a, eveniment desfășurat în data de 13 iulie 2018 la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în organizarea Departamentului de Filologie, din cadrul Facultății de Litere și Științe. Volumul reunește articole elaborate de cadre didactice și cercetători de la Universitatea din Ankara, de la Filozofska Fakulteta Ljubliana, de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, de la Universitatea din Pitești și de la instituțai gazdă. Autorii propun diverse abordări ale limbii române ca limbă străină, respectiv din perspectivă comunicațională, didactică, pragmatică, interdisciplinară și comparatistă.

(2020) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Cronos și Topos
mai multe informaţii...
(2020) Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Cronos și Topos
Preţ: RON 16.00
Volumul conferinței naționale studențești Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Cronos și Topos, ediția a IV-a reprezintă o selecție a comunicărilor susținute de către studenți și masteranzi din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești alături de colegi de ai lor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Pitești, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, la manifestarea din 18-19 aprilie 2019.

(2020) Elemente de didactica predării limbii și literaturii române
mai multe informaţii...
(2020) Elemente de didactica predării limbii și literaturii române
Preţ: RON 10.00

Lucrarea propune o abordare sintetică a organizării activității didactice, a tipurilor de lecții și a metodelor și tehnicilor alternative de predare și evaluare a Limbii și Literaturii române. Lucrarea de faţă a fost gândită în primul rând ca un sprijin pentru studenţii ce participă la cursurile de Didactica predării Limbii şi literaturii române, deoarece am observat necesitatea organizării teoretice a unora dintre conţinuturile disciplinei. Lucrarea are pretenţia de exhaustivitate, însă încearcă să eşaloneze un traiect informaţional necesar înţelegerii anumitor concepte şi, în aceeaşi măsura, dezvoltării de competenţe specifice. Structura volumului se pliază pe cea a cursului ţinut la specializarea Română – Engleză din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, dar informaţia conţinută vine deseori în completarea acestuia. Astfel, delimitările conceptuale ale disciplinei (zonă cu un grad relativ ridicat de „ariditate” pentru majoritatea studenţilor) prezintă în mod sintetic şi structurat principalii termeni folosiţi în cadrul disciplinei şi, de asemenea, exemple de produse specifice curriculum-ului naţional.

(2020) Literature in Higher Education. Challenges of the Teaching Process
mai multe informaţii...
(2020) Literature in Higher Education. Challenges of the Teaching Process
Preţ: RON 12.00
Volumul conține 10 capitole dedicate unor diverse aspecte legate de predarea literaturii la orele de seminar și curs, cum ar fi: calitatea resurselor utilizate de profesori și studenți, utilizarea tehnicilor de învățare activă în cadrul cursurilor, folosirea metodelor interactive în predarea literaturii, stimularea interesului pentru lectură la studenți, valorificarea traducerilor literare cu scopul de a îmbunătăți competențele lingvistice ale studenților.

(2020) Obiectivări culturale specifice societății românești de consum. Legeda contemporană
mai multe informaţii...
(2020) Obiectivări culturale specifice societății românești de consum. Legeda contemporană
Preţ: RON 8.00

Lucrarea de faţă abordează un registru etnologic plasat la intersecţia a două zone de investigaţie - etnourbanul şi folclorul contemporan - care, în ultima perioadă, au devenit din ce în ce mai atractive şi pentru cercetătorii români. Lucrarea abordează narațiunile contemporane, legenda contemporană în particular și este structurată pe două secțiuni: prima prezintă contribuțiile importante privind colectarea, definirea, configurarea unor modele de interpretare și a doua conține sugestii analitice pentru legendele contemporane românești.

(2020) Pledoarie pentru lectura și relectura textului literar. Studii și articole
mai multe informaţii...
(2020) Pledoarie pentru lectura și relectura textului literar. Studii și articole
Preţ: RON 24.00

Volumul reuneşte studii şi articole scrise pentru revista Axioma vreme de un deceniu, până în anul 2010, unele sugerate de calendarul evenimentelor culturale ale lunii respective, altele cuprinzând reflecţii asupra literaturii române și a literaturii franceze din secolul al XIX-lea. Volumul propune pe lângă articolele abordând teme clasice, din perimetrul român și francez, (corespondența și opera lui Flaubert, creația lui Victor Hugo, nuvelistica lui Rebreanu sau a lui Maupassant, etc.) și abordări ale unor subiecte de mare actualitate (convorbirile cu Octavian Paler ale lui Daniel Cristea-Enache, secretul anchetei privind ultima expediție a lui Saint-Exupéry, referințe la opera scriitoarei franceze Lucette Desvignes).

(2020) Sinteze de limba română
mai multe informaţii...
(2020) Sinteze de limba română
Preţ: RON 18.00

Lucrarea este o sinteză care valorifică achiziţiile teoretice recente din gramatica romȃnească, o paralelă ȋntre gramatica tradiţională şi teoriile moderne, aşa cum se reflectă ȋn actuala Gramatică a Academiei (GALR) şi în Gramatica de bază a limbii române (GBLR) și cuprinde două părți: Prima parte a lucrării (referitoare la morfologie) este o prezentare a tuturor claselor lexico-gramaticale ȋn concordanţă cu modificările aduse de GALR, ȋn timp ce partea a doua (referitoare la sintaxă) aduce ȋn lumină doar funcţiile sintactice nou introduse ȋn GALR (complement secundar, complement prepoziţional, complement posesiv, comparativ, complement predicativ al obiectului).

From Structure to Discourse
mai multe informaţii...
From Structure to Discourse
Preţ: RON 23.00
Volumul intitulat “From Structure to Discourse” își propune investigarea rolului structurilor sintactice din limba engleză în conturarea identității actorilor sociali și accentuarea legitimității actelor propuse de aceștia la nivel discursiv. Prima parte oferă o perspectivă diacronică a sintaxei limbii engleze de la structuralism la minimalism, integrând totodată elemente ce aparțin atât lingvisticii cognitive, cât și abordării lexico-funcționaliste. Subcapitolele intitulate “Case Grammar and Argument Structure” și “The Discourse Space” realizează legătura dintre cele doua părți majore, contribuind la coeziunea volumului. Este scos în evidenţă rolul “modelelor contextuale” ca “modele mentale” (van Dijk 2008) în selectarea structurilor lexico-gramaticale de către vorbitor/agent social şi perceperea lor de către receptor în configurarea și, respectiv, analiza spațiului discursiv. Teorii recente, precum “proximizarea” (Piotr Cap 2013, 2017) și “spaţiul deictic” (Paul Chilton 2004, 2014), susțin tripla conexiune structură-text-discurs. Cea de a doua parte este ancorată în analiza de discurs politic. Studiile de caz investigate atât ca text, cât și ca practică socială, îmbină armonios Analiza Critică de Discurs (CDA), Pragma-dialectica și Semantica cognitivă pentru a explica relația esențială dintre reprezentarea lingvistică realizată de un vorbitor și reprezentarea mentală flexibilă a receptorului, care conduce la o procesare discursivă strategică și astfel, la o înțelegere mai profundă a mesajului transmis.

[1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]   ...   12   [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.