Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
             Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020)
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Cărți :

Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020) (0)

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]  [31-35]  [36-40]  [41-45]  [46-50]  [51-55]  12   [next] [show all]

(2014) Literatură comparată. Antichitatea
mai multe informaţii...
(2014) Literatură comparată. Antichitatea
Preţ: RON 25.00
Studiul "Literatură comparată. Antichitatea" îşi propune exprimarea unui punct de vedere asupra antichităţii din perspectivă comparatistă. Ea îmbină maniera didactică a delimitărilor conceptuale cu cea ştiinţifică în care analiza operelor reprezentative ale antichităţii constituie rodul parcurgerii unor lucrări de referinţă, precum şi al unor abordări personale fundamentate în studii şi articole publicate în reviste de specialitate.

(2014) Syntaxe de la phrase. Types de phrases et leur caractère dialectique
mai multe informaţii...
(2014) Syntaxe de la phrase. Types de phrases et leur caractère dialectique
Preţ: RON 20.00
Această lucrare îşi propune să aducă în prim plan regulile care duc la construirea propoziţiilor şi frazelor, relaţiile care există între unităţile lingvistice în discurs şi funcţionarea lor, cât şi tipurile de fraze (modalităţi de enunţare, centrate pe locutor şi pe relaţiile cu interlocutorii, orice act de comunicare fiind dialogic). Prin caracterul său sintetic, lucrarea se adresează specialiştilor din domeniu, dar şi studenţilor de la studiile de licenţă sau de master.

(2014) The Discourse of Modernism. The Novel
mai multe informaţii...
(2014) The Discourse of Modernism. The Novel
Preţ: RON 15.00
În lucrare autoarea propune un demers ştiinţific de substanţă, abordând dintr-o dublă perspectivă (teoretică şi aplicată) un concept definitoriu pentru contextul cultural contemporan, acela al modernismului literar. Deşi profund ancorată în coerenţa şi unitatea caracteristice abordării tradiţionale a modernismului, lucrarea tratează conceptul dintr-o perspectivă postmodernă, axată pe pluralism şi heterogenitate. Originalitatea demersului este generată de îmbinarea fericită între canon şi anti-canon, între tradiţie şi inovaţie, privite ca elemente definitorii pentru înţelegerea complexităţii fenomenului moderninst. Lucrarea este structurată pe două coordonate esenţiale, coordonată teoretică şi coordonată cu caracter aplicativ şi se constituie într-o solidă articulare a sintezei teoretice cu analiza corpusului de texte (literare şi critice) acesta fiind unul dintre meritele esenţilae ale prezentului volum.

(2014) Travelling across Cultures
mai multe informaţii...
(2014) Travelling across Cultures
Preţ: RON 10.00
Rezultând din cercetări inovative, ancorate în realităţile actuale, cartea propune un demers în tuşe succesive, de la o analiză a impactului globalizării asupra tranzacţiilor simbolice, trecând prin explorarea conceptelor cheie în comunicarea interculturală şi prin structurarea unor repere pentru dezvoltarea de competenţe interculturale în sistemul de educaţie, ajungând la o nouă grilă de lectură – interculturală – asupra unui corpus de ficţiune recent, ca posibil motor sau promotor al schimbării.

(2015) Antologie de literatură română pentru copii. Teorie și practică literară

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]  [31-35]  [36-40]  [41-45]  [46-50]  [51-55]  12   [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.