Editura UPG Ploieşti
     
    

1. Despre noi
2. Regulamente
3. Publicații tipărite
     Ştiinţe economice
     Ştiinţe fundamentale
     Ştiinţe inginereşti
     Ştiinţe socio-umane
     Ştiinţele educaţiei
     Filologie
         Cărți
             Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020)
         Colecții / serii tematice
         Modalități de distribuire / comercializare
         Reviste științifice
4. Publicații electronice
5. Colecții
6. Buletine / Jurnale / Reviste știinţifice
7. Modalități de distribuire și comercializare
8. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, 17-21 noiembrie 2021, exclusiv online

Home : 3. Publicații tipărite : Filologie : Cărți :

Lista completă a cărților publicate, domeniul filologie (2015-2020) (0)

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]  [31-35]  [36-40]  [41-45]  [46-50]   ...   12   [next] [show all]

(2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence
mai multe informaţii...
(2013) Expressions nominales en français de spécialité. Sens et référence
Preţ: RON 30.00
Cartea Expressions nominales en français de spécialité – sens et référence se înscrie într-o direcţie de mare importanţă pentru lingvistica teoretică şi aplicată actuală, propunându-şi ca obiective principale precizarea mecanismului prin care se construieşte şi se manifestă relaţia dintre sens şi referinţă, în planul terminologiei, precum şi aplicarea conceptelor, metodelor specifice terminologiei moderne domeniului specializat al informaticii. Lucrarea îşi propune să restituie fundamentele teoretice şi practicile terminologice din domeniul informaticii, privite sub aspectul funcţional al termenilor şi nu ca pe o simplă nomenclatura specializată ci, mai curând, ca pe un instrument de comunicare lingvistică între specialiştii din domeniu, dar şi între specialişti şi nespecialişti.

(2013) Littérature, culture et civilisation françaises du XXe siècle jusqu’à présent. Démarches théoriques et pratiques
mai multe informaţii...
(2013) Littérature, culture et civilisation françaises du XXe siècle jusqu’à présent. Démarches théoriques et pratiques
Preţ: RON 23.00
Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o perspectivă recentă şi variată asupra literaturii, culturii şi civilizaţiei franceze, încercând să surprindă aspecte complexe, interdisciplinare ale fenomenelor contemporane studiate, cu speranţa de a oferi cititorului - studentului filolog în primul rând, dar nu numai - o „radiografie” sugestivă a acestora. Cartea poate fi de un real folos, aşadar, la seminariile şi cursurile de literatură franceză/literatură comparată sau la cursurile practice destinate studiului limbii şi civilizaţiei franceze în cadrul specializărilor engleză-franceză şi română-engleză (în cazul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti), prezentând interes până la urmă pentru orice cititor pasionat de achiziţiile culturale de expresie franceză (inclusiv din spaţii francofone din afara Franţei – este cazul lui Maurice Carême, poet belgian, extrem de popular, figurând în numeroase manuale şi antologii şi beneficiind de un muzeu unic prin autenticitate şi activitate a Fundaţiei care îl susţine).

(2013) Sinteze de limba română
mai multe informaţii...
(2013) Sinteze de limba română
Preţ: RON 18.00
Lucrarea Sinteze de limba română este concepută ca o sinteză care valorifică achiziţiile teoretice recente din gramatica romȃnească. Astfel, se vrea a fi o paralelă între gramatica tradiţională şi teoriile moderne, aşa cum se reflectă ele în primul rând în noua Gramatică a Academiei (GALR). Prima parte a lucrării este o prezentare a tuturor claselor lexico-gramaticale în concordanţă cu modificările aduse de GALR, în timp ce partea a doua aduce în lumină doar funcţiile sintactice nou introduse în GALR (complement secundar, complement prepoziţional, complement posesiv, comparativ, complement predicativ al obiectului). Terminologia este în acord cu noutăţile teoretice prezentate. Glosarul terminologic de la finalul lucrării este de asemenea în măsură să lămurească eventualele neînţelegeri generate de termenii folosiţi.

(2014) Elemente de modernitate ale romanului antic
mai multe informaţii...
(2014) Elemente de modernitate ale romanului antic
Preţ: RON 22.00
În studiul monografic Elemente de modernitate ale romanului antic, iniţial teză de doctorat, elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Eugen Cizek, în cadrul Universităţii Bucureşti, Cristina Iridon şi-a propus şi a reuşit să demonstreze modernitatea intrinsecă a trei dintre cele mai bine realizate romane antice: Satyrica, Metamorphoses şi Aventurile Leucippei şi ale lui Clitophon.

(2014) Limba latină. Teorie şi aplicaţii
mai multe informaţii...
(2014) Limba latină. Teorie şi aplicaţii
Preţ: RON 30.00
În contextul unei izolări din ce în ce mai puternice a limbilor clasice în cadrul curriculum-ului școlar național, este lăudabilă apariția lucrării, Limba latină. Teorie și aplicații,care îmbină utilitatea cunoașterii sistemului limbii latine, atât de necesară formării unui filolog, cu profitul modelării intelectului oricărui lector. Completând informația lingvistică tradițională cu aplicații variate ca dificultate în care exercițiile gramaticale coexistă într-un tot armonios cu teme și versiuni, autoarea Cristina Iridon face dovada experienței și a talentului pedagogic într-o lucrare ce poate fi considerată o sinteză dintre o gramatică descriptivă și un curs universitar.

[prev]  [1-5]  [6-10]  [11-15]  [16-20]  [21-25]  [26-30]  [31-35]  [36-40]  [41-45]  [46-50]   ...   12   [next] [show all]
 

Copyright © Editura UPG Ploieşti. All rights reserved.